KAP ***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2020 - 17:34
KAP ***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 34.014.757 269.118.276 20.005.728 2.632.011
Satışların Maliyeti
30 -21.910.508 -264.249.521 -12.164.088 -9.576
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.104.249 4.868.755 7.841.640 2.622.435
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
12.104.249 4.868.755 7.841.640 2.622.435
Genel Yönetim Giderleri
31 -7.429.725 -4.824.931 -4.063.203 -2.519.583
Pazarlama Giderleri
31 -267.045 -544.807 -143.697 -198.680
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 19.552 17.844 8.526 17.381
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -31.374 -364.926 -31.020 -364.356
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.395.657 -848.065 3.612.246 -442.803
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.395.657 -848.065 3.612.246 -442.803
Finansman Gelirleri
35 4.885.132 10.958.204 2.564.246 5.505.336
Finansman Giderleri
35 -3.338.063 -8.480.320 -1.877.276 -4.453.788
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.942.726 1.629.819 4.299.216 608.745
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.293.300 -405.654 -952.312 -139.059
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.361.421 -419.102 -956.671 -160.408
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 68.121 13.448 4.359 21.349
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.649.426 1.224.165 3.346.904 469.686
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.649.426 1.224.165 3.346.904 469.686
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.649.426 1.224.165 3.346.904 469.686
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.755.509 4.607.343
Dönem Karı (Zararı)
4.649.426 1.224.165
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.649.426 1.224.165
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.179.627 834.605
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 1.003.466 374.391
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
31 0 26.947
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
31 -822.432 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-294.707 27.613
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-294.707 27.613
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 1.293.300 405.654
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-28.584.562 2.548.573
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
9 1.206.026 4.831.315
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -80.222.602 -23.561.612
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -15.157
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -80.207.445 -23.561.612
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12 -379.689 -1.848.743
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
13 30.338 476.056
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-327.329 -122.978
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
56.587.424 22.636.971
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
759.009 834.370
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
55.828.415 21.802.601
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
76.126 17.329
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
897.220 18.124
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.515.305
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.412.525 18.124
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 -6.448.040 102.111
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.036
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-22.755.509 4.607.343
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-985.459 -451.877
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-985.459 -451.877
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.515.381 2.345.059
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.536.411
Kredilerden Nakit Girişleri
2.536.411
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
22.515.381 -191.352
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 22.515.381 -191.352
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.225.587 6.500.525
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.225.587 6.500.525
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 2.188.117 3.501.418
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 962.530 10.001.943


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 962.530 2.188.117
Finansal Yatırımlar
8 319.124 1.373.781
Ticari Alacaklar
11 151.958.890 71.736.289
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 130.334 115.177
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 151.828.556 71.621.112
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
6 2.803.507 2.423.818
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 2.803.507 2.423.818
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
13 1.171 31.509
Peşin Ödenmiş Giderler
15 403.787 76.458
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 403.787 76.458
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 2.102 30.115
ARA TOPLAM
156.451.111 77.860.087
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
156.451.111 77.860.087
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 1.623.764 1.775.133
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
12 64.214 43.630
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 64.214 43.630
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
13 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18 0
Maddi Duran Varlıklar
19 2.133.135 1.617.138
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 2.058.763 1.740.458
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 235.276 285.655
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.115.152 5.462.014
TOPLAM VARLIKLAR
162.566.263 83.322.101
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 25.206.276 2.509.306
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 316.965 537.277
Diğer Finansal Yükümlülükler
10 801.790 856.660
Ticari Borçlar
11 91.108.660 34.521.236
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 1.647.117 888.108
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 89.461.543 33.633.128
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 312.796 236.669
Diğer Borçlar
12 3.727.654 2.830.436
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 6.351 2.521.656
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 3.721.303 308.780
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
13 0 6.448.040
Devlet Teşvik ve Yardımları
22 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 13.900 10.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 956.671 343.999
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 390.274 368.898
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 90.274 68.898
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
25 300.000 300.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
122.834.986 48.662.521
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
122.834.986 48.662.521
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 211.891 173.168
Diğer Finansal Yükümlülükler
10 1.489.968 1.053.114
Ticari Borçlar
11 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
12 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
13 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
22 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 58.195 48.129
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 58.195 48.129
Genel Karşılıklar
25 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
28 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 53.356 121.477
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
27 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.813.410 1.395.888
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
124.648.396 50.058.409
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
37.917.867 33.263.692
Ödenmiş Sermaye
29 27.500.000 27.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
29 0
Geri Alınmış Paylar (-)
29 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 -64.694 -69.443
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-64.694 -69.443
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -64.694 -69.443
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 1.282.878 1.282.878
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
29 1.282.878 1.282.878
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 915.190 767.466
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 3.635.067 802.936
Net Dönem Karı veya Zararı
29 4.649.426 2.979.855
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
37.917.867 33.263.692
TOPLAM KAYNAKLAR
162.566.263 83.322.101


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -61.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.282.878 0 0 0 0 0 0 438.593 0 0 0 675.789 2.888.674 32.724.839 32.724.839
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
27.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -61.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.282.878 0 0 0 0 0 0 438.593 0 0 0 675.789 2.888.674 0 32.724.839 0 32.724.839
Transferler
29 2.888.674 -2.888.674 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 3.016 1.224.165 1.227.181 1.227.181
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
29 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
29 27.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -58.079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.282.878 0 0 0 0 0 0 438.593 0 0 0 3.564.463 1.224.165 0 33.952.020 33.952.020
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -69.443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.282.878 0 0 0 0 0 0 767.466 0 0 0 802.936 2.979.855 33.263.692 33.263.692
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
27.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -69.443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.282.878 0 0 0 0 0 0 767.466 0 0 0 802.936 2.979.855 0 33.263.692 0 33.263.692
Transferler
29 147.724 2.832.131 -2.979.855 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 4.749 4.649.426 4.654.175 4.654.175
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
29 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
29 27.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -64.694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.282.878 0 0 0 0 0 0 915.190 0 0 0 3.635.067 4.649.426 0 37.917.867 37.917.867


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
29 4.649.426 1.224.165 3.346.904 469.686
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.749 3.016 3.009 -5.573
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21-29 6.088 3.866 3.858 -7.145
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.339 -850 -849 1.572
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21-23 -1.339 -850 -849 1.572
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.749 3.016 3.009 -5.573
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.654.175 1.227.181 3.349.913 464.113
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.654.175 1.227.181 3.349.913 464.113http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869072


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.