KAP ***ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

24.10.2019 - 18:16
KAP ***ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 3.145.851 2.294.422 1.258.657 912.542
Satışların Maliyeti
29 -2.097.124 -1.601.265 -834.134 -632.287
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.048.727 693.157 424.523 280.255
BRÜT KAR (ZARAR)
1.048.727 693.157 424.523 280.255
Genel Yönetim Giderleri
30,31 -180.788 -151.495 -58.297 -49.979
Pazarlama Giderleri
30,31 -404.305 -239.113 -160.740 -92.394
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
30,31 -1.714 -922 -656 -176
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 60.382 151.676 12.339 100.763
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -34.074 -100.208 -6.199 -72.831
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
488.228 353.095 210.970 165.638
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 53.393 164.113 4.240 103.019
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
33 -859 -3.961 -355 -3.896
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
33 -2.876 -5.901 2.111 6.238
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 1.724 2.333 551 981
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
539.610 509.679 217.517 271.980
Finansman Gelirleri
34 90.116 266.933 32.253 117.936
Finansman Giderleri
34 -310.126 -461.284 -72.632 -248.557
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
319.600 315.328 177.138 141.359
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
108.559 61.194 -5.794 5.978
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 -16.046 -11.069 -6.101 -5.793
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 124.605 72.263 307 11.771
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
428.159 376.522 171.344 147.337
DÖNEM KARI (ZARARI)
428.159 376.522 171.344 147.337
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
37 428.159 376.522 171.344 147.337
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 37 0,57090000 0,50200000 0,22850000 0,19640000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
179.197 486.989
Dönem Karı (Zararı)
28 428.159 376.522
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
463.284 262.711
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19,20 318.401 253.662
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6,7,10,11,13,27 5.346 7.551
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23,25 66.750 70.606
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8,10,32,34 198.672 109.998
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8,32,34 36.702 44.552
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7,33 -42.684 -163.657
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -1.724 -2.333
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 -108.559 -61.194
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
33 -9.850 3.505
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
7,27 230 21
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-506.823 -25.489
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10,32,38 -390.648 -355.550
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,38 -83.127 -51.699
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
15 -16.599
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 6.337
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -138.866 -70.334
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10,34,38 58.490 479.219
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
15 8.039
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,14,27,38 27.493 -11.165
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12,33 0 -11.995
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7,14,15,27,36 22.058 -3.965
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
384.620 613.744
Ödenen Faiz
8,32,34,38 -184.548 -111.985
Alınan Faiz
32,34,38 3.723 1.280
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16,25,28,36 -2.578 -5.620
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
36 -22.020 -10.430
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-588.282 -606.662
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8,18,20 17.751 1.296
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,11,18,20 -708.291 -513.759
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
14 63.909 -119.863
Alınan Temettüler
16,27,33 5.216 1.044
Alınan Faiz
6,7,34 33.207 24.819
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10,11,27 -74 -199
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.303.061 -137.335
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 3.849.021 3.381.063
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -2.413.423 -3.450.515
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -7.679 0
Ödenen Temettüler
28 -124.858 -67.883
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
893.976 -257.008
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
62.101 93.296
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
956.077 -163.712
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 153.581 567.689
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.109.658 403.977


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.109.117 153.458
Finansal Yatırımlar
7 49.808 21.619
Ticari Alacaklar
10,38 1.164.131 776.457
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
38 27.101 16.415
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 1.137.030 760.042
Diğer Alacaklar
11,38 133.290 50.349
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
38 123.235 39.985
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 10.055 10.364
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
15 16.599 0
Türev Araçlar
12 15.991 0
Stoklar
13 555.256 419.254
Peşin Ödenmiş Giderler
14 57.674 43.548
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
36 5.729 6.758
Diğer Dönen Varlıklar
27 16.917 14.443
ARA TOPLAM
3.124.512 1.485.886
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.124.512 1.485.886
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 330.887 327.801
Diğer Alacaklar
11 544 500
Türev Araçlar
12 71.799 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 15.438 18.932
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 77.911 77.911
Maddi Duran Varlıklar
18 3.296.853 2.736.694
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 20.340 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20,21 7.827 5.325
Şerefiye
21 4.678 4.032
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 3.149 1.293
Peşin Ödenmiş Giderler
14 31.587 93.407
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 389.513 255.326
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.242.699 3.515.896
TOPLAM VARLIKLAR
7.367.211 5.001.782
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 1.336.784 575.842
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 836.287 242.951
Ticari Borçlar
10,38 524.677 463.253
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
38 133.035 97.378
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 391.642 365.875
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 8.531 2.788
Diğer Borçlar
11,38 55.899 33.635
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
38 36.043 18.599
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 19.856 15.036
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
15 8.039 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 9.047 9.562
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 0 45
Kısa Vadeli Karşılıklar
23,25 102.256 44.110
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 45.558 13.419
ARA TOPLAM
2.927.078 1.385.605
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.927.078 1.385.605
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.635.128 1.239.811
Türev Araçlar
12 45.032 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 69.250 63.224
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 4.297 3.680
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.753.707 1.306.715
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.680.785 2.692.320
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28 2.686.426 2.309.462
Ödenmiş Sermaye
750.000 750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1 1
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
690.783 650.061
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
690.783 650.061
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
692.393 651.671
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.610 -1.610
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-193.117 -223.144
Yabancı Para Çevrim Farkları
-214.427 -223.144
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
21.310 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
189.125 168.227
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
821.475 513.574
Net Dönem Karı veya Zararı
428.159 450.743
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.686.426 2.309.462
TOPLAM KAYNAKLAR
7.367.211 5.001.782


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
750.000 1 493.963 -102.406 157.348 416.144 181.317 1.896.367 1.896.367
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
10.879 170.438 -181.317 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 108.446 -146.246 376.522 338.722 338.722
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-67.883 -67.883 -67.883
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
750.000 1 602.409 -248.652 168.227 518.699 376.522 2.167.206 2.167.206
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
750.000 1 650.061 -223.144 168.227 513.574 450.743 2.309.462 2.309.462
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.157 -2.157 -2.157
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
750.000 1 650.061 -223.144 168.227 511.417 450.743 2.307.305 2.307.305
Transferler
-5.071 20.898 434.916 -450.743 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
40.722 35.098 428.159 503.979 503.979
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-124.858 -124.858 -124.858
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
750.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 690.783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -193.117 189.125 0 0 0 821.475 428.159 0 2.686.426 2.686.426


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
28 428.159 376.522 171.344 147.337
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
28 40.722 108.446 -10.342 71.883
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
50.713 129.325 -12.524 86.670
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9.991 -20.879 2.182 -14.787
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
28 35.098 -146.246 22.177 -79.541
Yabancı Para Çevrim Farkları
13.788 -146.391 958 -79.541
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27.320 181 27.203 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.010 -36 -5.984 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
75.820 -37.800 11.835 -7.658
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
503.979 338.722 183.179 139.679
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
37 503.979 338.722 183.179 139.679http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794592


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.420 Değişim: 0,26% Hacim : 15.886 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.409 05.05.2021 Yüksek 1.425
Açılış: 1.420
8,3246 Değişim: 0,13%
Düşük 8,3067 06.05.2021 Yüksek 8,3269
Açılış: 8,3139
9,9935 Değişim: -0,02%
Düşük 9,9803 06.05.2021 Yüksek 10,0155
Açılış: 9,9955
477,68 Değişim: 0,00%
Düşük 477,23 06.05.2021 Yüksek 478,16
Açılış: 477,68
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.