KAP ***ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.04.2018 - 18:22
KAP ***ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 545.054 533.561
Satışların Maliyeti
28 -379.330 -394.477
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
165.724 139.084
BRÜT KAR (ZARAR)
165.724 139.084
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -47.728 -44.496
Pazarlama Giderleri
29,30 -59.342 -56.384
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 -540 -737
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 22.417 28.861
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -4.293 -15.432
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
76.238 50.896
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 15.517 12.114
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -45 -1.114
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 595 4.605
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
92.305 66.501
Finansman Gelirleri
33 57.446 103.838
Finansman Giderleri
33 -88.537 -126.126
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
61.214 44.213
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.426 -896
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -1.457 -12.190
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 3.883 11.294
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
63.640 43.317
DÖNEM KARI (ZARARI)
63.640 43.317
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 2.555
Ana Ortaklık Payları
63.640 40.762
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,08490000 0,05430000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
444.000 1 474.437 -57.073 103.449 381.071 456.858 1.802.743 107.981 1.910.724
Transferler
6.894 449.964 -456.858 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25.968 -15.740 40.762 50.990 2.555 53.545
Kar Payları
-60.295 -60.295 -60.295
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
9.475 -5.694 3.781 -110.536 -106.755
Dönem Sonu Bakiyeler
444.000 1 509.880 -72.813 110.343 765.046 40.762 1.797.219 1.797.219
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
750.000 1 493.963 -102.406 157.348 412.040 181.317 1.892.263 1.892.263
Transferler
10.879 170.438 -181.317 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16.484 -25.742 63.640 54.382 54.382
Kar Payları
-67.883 -67.883 -67.883
Dönem Sonu Bakiyeler
750.000 1 510.447 -128.148 168.227 514.595 63.640 1.878.762 0 1.878.762


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
74.346 203.129
Dönem Karı (Zararı)
27 63.640 43.317
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
118.538 109.356
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 78.245 71.696
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10,11,13,26 7.312 2.023
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22,24 21.332 24.011
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8,31,33 29.863 34.150
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
31,33 482 -1.993
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 -15.509 -10.452
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -595 -4.605
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -2.426 896
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
31,32 37 -548
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
7,26 -203 -5.822
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-65.808 97.739
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10,27,31,37 10.689 -157.828
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,37 -3.709 233.071
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
12,33 0 383
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -105.088 -32.566
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10,37 80.610 33.321
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,14,24,37 -53.016 10.284
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7,14,15,26,35 4.706 11.074
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
116.370 250.412
Ödenen Faiz
8,31,33,37 -32.154 -45.814
Alınan Faiz
31,33,37 57 9.002
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -1.899 -2.274
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -8.028 -8.197
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-142.450 -77.263
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7 0 48.553
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 0 -78.486
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19,32 358 3.084
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,18,19 -90.717 -68.784
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
14 -116.454 -22.918
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
14 56.381 18.855
Alınan Temettüler
16,26,32 0 9.344
Alınan Faiz
6,7,33 8.215 11.096
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7,10,11,26 -233 1.993
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.663 -96.930
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
27 0 -106.755
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 169.217 397.682
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -185.880 -387.857
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-84.767 28.936
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
32.569 54.215
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-52.198 83.151
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 567.689 788.790
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 515.491 871.941


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
27 63.640 43.317
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
16.484 25.968
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19.289 31.465
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.805 -5.497
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
27 -25.742 -15.740
Yabancı Para Çevrim Farkları
-26.285 -11.159
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
679 -5.726
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-136 1.145
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.258 10.228
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
54.382 53.545
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 2.555
Ana Ortaklık Payları
54.382 50.990


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 516.941 569.028
Finansal Yatırımlar
7 13.422 12.747
Ticari Alacaklar
10,37 547.290 557.679
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 18.222 17.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 529.068 539.909
Diğer Alacaklar
11,37 11.724 6.972
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
37 1.247 239
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 10.477 6.733
Türev Araçlar
12 584 1.209
Stoklar
13 423.518 326.072
Peşin Ödenmiş Giderler
14 47.536 36.206
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 6.569 7.130
Diğer Dönen Varlıklar
26 8.549 4.598
ARA TOPLAM
1.576.133 1.521.641
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.576.133 1.521.641
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 256.408 243.441
Diğer Alacaklar
11 527 295
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 16.199 16.648
Maddi Duran Varlıklar
18 2.261.963 2.191.530
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19,20 4.336 4.080
Şerefiye
20 3.664 3.483
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 672 597
Peşin Ödenmiş Giderler
14 81.023 20.864
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 192.901 184.565
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.813.357 2.661.423
TOPLAM VARLIKLAR
4.389.490 4.183.064
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 338.870 320.346
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 555.945 511.174
Ticari Borçlar
10,37 351.853 273.114
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
37 119.331 79.284
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 232.522 193.830
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 5.368 2.403
Diğer Borçlar
11,37 115.162 99.778
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
37 58.021 47.040
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 57.141 52.738
Türev Araçlar
12 11.787 20.252
Ertelenmiş Gelirler
14 11.309 14.790
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 42.020 22.876
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 25.905 13.250
ARA TOPLAM
1.458.219 1.277.983
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.458.219 1.277.983
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 994.916 955.612
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 56.370 56.081
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 1.223 1.125
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.052.509 1.012.818
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.510.728 2.290.801
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 1.878.762 1.892.263
Ödenmiş Sermaye
750.000 750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1 1
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
510.447 493.963
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
510.447 493.963
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
515.112 498.628
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.665 -4.665
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-128.148 -102.406
Yabancı Para Çevrim Farkları
-128.546 -102.261
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
398 -145
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
168.227 157.348
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
514.595 412.040
Net Dönem Karı veya Zararı
63.640 181.317
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.878.762 1.892.263
TOPLAM KAYNAKLAR
4.389.490 4.183.064http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679196


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.