" />

KAP ***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2023 - 19:02
KAP ***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 17.700.000 4.808.749 -339.801 -339.801 530.400 190.599 2.522.394 12.579.770 7.215.095 19.794.865 45.016.607 45.016.607
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
13 7.215.095 -7.215.095 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -83.166 -83.166 -83.166 2.170.897 2.170.897 2.087.731 2.087.731
Dönem Karı (Zararı)
2.170.897 2.170.897 2.170.897 2.170.897
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 17.700.000 4.808.749 -422.967 -422.967 530.400 107.433 2.522.394 19.794.865 2.170.897 21.965.762 47.104.338 47.104.338
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 17.700.000 4.808.749 -537.659 -537.659 530.400 -7.259 2.848.138 19.469.120 17.054.980 36.524.100 61.873.728 61.873.728
Transferler
13 -20.400 16.874.829 -17.054.980 -180.150 -200.550 -200.550
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -236.570 -236.570 5.564.986 5.564.986 5.328.416 5.564.986
Dönem Sonu Bakiyeler
13 17.700.000 4.808.749 -774.229 -774.229 510.000 -264.229 2.848.138 36.343.949 5.564.986 41.908.936 67.001.594 67.001.594


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.009.117 -2.065.294
Dönem Karı (Zararı)
5.564.986 2.170.897
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.564.986 2.170.897
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.512.012 558.103
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 829.457 468.106
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
120.318 89.997
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
120.318 89.997
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.314.238 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.916.987 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-397.251 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-147.549 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.251.971 929.130
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-228.604.873 161.571.837
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-228.604.873 161.571.837
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-555.278 -61.365.529
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-555.278 -61.365.529
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-514.663 -28.303
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
237.613.349 -109.979.845
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
237.613.349 -109.979.845
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-186.987 384.145
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.919.174 -681.287
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.919.174 -681.287
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.418.751 11.028.112
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
809.844 9.220.715
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.228.595 1.807.397
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.304.945 3.658.130
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6.704.172 -5.723.424
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.080.185 -451.377
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.080.185 -451.377
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -2.850.685 -320.664
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -229.500 -130.713
Verilen Nakit Avans 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.606.461 -3.259.253
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.772.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
1.772.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.414.231 -4.938.124
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-2.414.231 -4.938.124
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-192.230 -93.129
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.322.471 -5.775.924
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
936.410 284.213
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.258.881 -5.491.711
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
39.901.737 32.159.999
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 54.160.618 26.668.288


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 54.299.731 48.168.332
Finansal Yatırımlar
5 25.862.138 24.353.268
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
25.862.138 24.353.268
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
25.862.138 24.353.268
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
388.759.329 160.154.456
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 7
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
388.759.329 160.154.449
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
26.206.135 25.650.857
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 26.206.135 25.650.857
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
1.310.273 528.161
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.310.273 528.161
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 5.390.888 5.389.513
Diğer Dönen Varlıklar
405.590 674.414
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 405.590 674.414
ARA TOPLAM
502.234.084 264.919.001
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
502.234.084 264.919.001
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
760.007 760.007
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
760.007 760.007
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
760.007 760.007
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
9 7.149.190 4.919.291
Diğer Maddi Duran Varlıklar
7.149.190 4.919.291
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 1.676.711 1.655.882
Bilgisayar Yazılımları
1.676.711 1.655.882
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 0 992.310
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.585.908 8.327.490
TOPLAM VARLIKLAR
511.819.992 273.246.491
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 69.353.533 72.129.905
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 603.359
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 603.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
69.353.533 71.526.546
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
69.353.533 71.526.546
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
7 361.519.811 123.906.462
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 10.557 12.111
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
361.509.254 123.894.351
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
8 5.432.316 2.513.142
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.432.316 2.513.142
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
7.084.483 6.305.716
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 518.101 5.720.088
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
371.101 2.843.088
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
147.000 2.877.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 130.582
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 130.582
ARA TOPLAM
443.908.244 210.705.895
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
443.908.244 210.705.895
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
411.129 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
411.129 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
411.129
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
165.243 666.868
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 165.243 666.868
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
333.782
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
910.154 666.868
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
444.818.398 211.372.763
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13 67.001.594 61.873.728
Ödenmiş Sermaye
17.700.000 17.700.000
Sermaye Düzeltme Farkları
4.808.749 4.808.749
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-774.229 -537.660
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-774.229 -537.660
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-774.229 -537.660
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
510.000 530.400
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
510.000 530.400
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
510.000 530.400
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.848.139 2.848.139
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
442.396 442.396
Yasal Yedekler
2.405.743 2.405.743
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
36.343.949 19.469.120
Net Dönem Karı veya Zararı
5.564.986 17.054.980
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
67.001.594 61.873.728
TOPLAM KAYNAKLAR
511.819.992 273.246.491


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 47.543.692 8.998.355
Satışların Maliyeti
14 -26.181.981 -4.289.846
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.361.711 4.708.509
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
21.361.711 4.708.509
Genel Yönetim Giderleri
15 -9.331.687 -6.432.230
Pazarlama Giderleri
15 -596.894 -305.161
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 9.285.995 13.845.400
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -4.302.574 -12.999.174
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.416.551 -1.182.656
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.416.551 -1.182.656
Finansman Gelirleri
17 5.462.633
Finansman Giderleri
18 -8.868.398 -1.452.094
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.548.153 2.827.883
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.983.167 -656.986
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -778.767 -1.140.726
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -1.204.400 483.740
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.564.986 2.170.897
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.564.986 2.170.897
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.564.986 2.170.897
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-236.570 -83.167
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -315.427 -103.959
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19 78.857 20.792
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
78.857 20.792
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-236.570 -83.167
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.328.416 2.087.730
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.328.416 2.087.730http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143402


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.006 Değişim: 0,13% Hacim : 22.763 Mio.TL Son veri saati : 10:52
Düşük 10.937 25.07.2024 Yüksek 11.017
Açılış: 10.989
32,9892 Değişim: 0,56%
Düşük 32,7534 25.07.2024 Yüksek 33,1094
Açılış: 32,8069
35,9164 Değişim: 0,88%
Düşük 35,5769 25.07.2024 Yüksek 36,0100
Açılış: 35,6018
2.520,20 Değişim: -0,36%
Düşük 2.504,79 25.07.2024 Yüksek 2.543,15
Açılış: 2.529,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.