KAP ***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

26.01.2021 - 16:14
KAP ***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.700.000 4.808.749 -292.167 -292.167 530.400 238.233 0 0 2.050.528 4.967.503 1.900.115 6.867.618 31.665.128 31.665.128
Transferler
13 113.027 1.787.088 -1.900.115 -113.027 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-50.185 -50.185 0 -50.185 0 0 3.895.160 3.895.160 3.844.975 3.844.975
Dönem Sonu Bakiyeler
17.700.000 4.808.749 -342.352 -342.352 530.400 188.048 2.163.555 6.754.591 3.895.160 10.649.751 35.510.103 35.510.103
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.700.000 4.808.749 -342.352 -342.352 530.400 188.048 2.163.555 6.754.591 3.895.160 10.649.751 35.510.103 35.510.103
Transferler
13 254.678 3.640.482 -3.895.160 -254.678 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-36.656 -36.656 -36.656 2.288.858 2.288.858 2.252.202 2.252.202
Dönem Sonu Bakiyeler
17.700.000 4.808.749 -379.008 -379.008 530.400 151.392 2.418.233 10.395.073 2.288.858 12.683.931 37.762.305 37.762.305


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.715.252 7.758.144
Dönem Karı (Zararı)
2.288.858 3.895.160
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.288.858 3.895.160
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
523.592 2.448.742
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 974.662 806.496
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-451.070 1.642.246
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.913.988 1.182.056
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-53.798.666 -18.261.201
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -1
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-53.798.666 -18.261.200
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.402.001 -1.672.473
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.402.001 -1.672.473
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
79.196 1.218.339
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
48.494.901 19.904.339
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
48.494.901 19.904.339
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-363.806 710.166
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
266.805 321.140
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
266.805 321.140
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.190.417 -1.038.254
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.224.980 -1.323.741
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
34.563 285.487
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-8.101.538 7.525.958
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.613.714 232.186
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.414.383 -486.591
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.896
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.896
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.414.383 -489.487
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.231.307 -224.487
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -183.076 -265.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.720.431 -2.031.188
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9.996.008 -1.800.113
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
9.996.008 -1.800.113
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-275.577 -231.075
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.409.204 5.240.365
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.409.204 5.240.365
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 22.823.950 17.583.585
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 17.414.746 22.823.950


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 18.359.152 22.821.365
Finansal Yatırımlar
19.546.465 9.267.883
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
19.546.465 9.267.883
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 19.546.465 9.267.883
Ticari Alacaklar
7 76.584.229 22.785.563
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 1 1
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
76.584.228 22.785.562
Diğer Alacaklar
4.531.406 3.129.405
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 4.531.406 3.129.405
Peşin Ödenmiş Giderler
150.359 97.741
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 150.359 97.741
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 177.305 356.596
Diğer Dönen Varlıklar
274.928 227.451
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 274.928 227.451
ARA TOPLAM
119.623.844 58.686.004
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
119.623.844 58.686.004
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 760.007 760.007
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
760.007 760.007
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
760.007 760.007
Maddi Duran Varlıklar
9 3.183.793 2.741.854
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.350.550 1.490.093
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
833.243 1.251.761
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 314.282 316.500
Bilgisayar Yazılımları
314.282 316.500
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 183.652 273.753
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.441.734 4.092.114
TOPLAM VARLIKLAR
124.065.578 62.778.118
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 11.461.404 225.184
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
456.031 225.184
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
456.031 225.184
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.005.373 0
Banka Kredileri
0 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.005.373 0
Ticari Borçlar
7 71.193.811 22.698.910
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 4.264 5.035
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
71.189.547 22.693.875
Diğer Borçlar
8 771.698 504.893
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
771.698 504.893
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 580.965 548.309
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.358.083 1.721.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 989.083 1.352.889
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 369.000 369.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 76.294 41.731
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
76.294 41.731
ARA TOPLAM
85.442.255 25.740.916
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
85.442.255 25.740.916
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 622.881 1.129.305
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
622.881 1.129.305
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
622.881 1.129.305
Uzun Vadeli Karşılıklar
238.137 397.794
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 238.137 397.794
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
861.018 1.527.099
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
86.303.273 27.268.015
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
37.762.305 35.510.103
Ödenmiş Sermaye
13 17.700.000 17.700.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 4.808.749 4.808.749
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -379.008 -342.352
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-379.008 -342.352
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-379.008 -342.352
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 530.400 530.400
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
530.400 530.400
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
530.400 530.400
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.418.233 2.163.555
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
13 442.396 442.396
Yasal Yedekler
13 1.975.837 1.721.159
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10.395.073 6.754.591
Net Dönem Karı veya Zararı
2.288.858 3.895.160
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
37.762.305 35.510.103
TOPLAM KAYNAKLAR
124.065.578 62.778.118


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 50.991.344 82.704.810
Satışların Maliyeti
14 -41.679.389 -74.484.744
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14 9.311.955 8.220.066
BRÜT KAR (ZARAR)
9.311.955 8.220.066
Genel Yönetim Giderleri
15 -8.955.762 -8.188.387
Pazarlama Giderleri
15 -838.704 -611.669
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 595.050 823.952
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -496.238 -743.358
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-383.699 -499.396
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-383.699 -499.396
Finansman Gelirleri
17 4.877.624 6.176.873
Finansman Giderleri
18 -1.543.366 -691.467
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.950.559 4.986.010
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
19 -661.701 -1.090.850
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -562.436 -548.309
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -99.265 -542.541
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.288.858 3.895.160
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.288.858 3.895.160
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.288.858 3.895.160
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-36.656 -50.185
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -45.820 -64.339
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19 9.164 14.154
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9.164 14.154
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-36.656 -50.185
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.252.202 3.844.975
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.252.202 3.844.975http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904450


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: 0,26% Hacim : 25.207 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.528 05.03.2021 Yüksek 1.546
Açılış: 1.534
7,5320 Değişim: 0,28%
Düşük 7,4723 06.03.2021 Yüksek 7,5795
Açılış: 7,5113
8,9800 Değişim: -0,40%
Düşük 8,9239 06.03.2021 Yüksek 9,0395
Açılış: 9,0161
411,42 Değişim: 0,25%
Düşük 407,16 05.03.2021 Yüksek 413,89
Açılış: 410,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.