KAP ***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

15.05.2020 - 16:54
KAP ***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.700.000 4.808.749 -292.167 -292.167 530.400 238.233 0 0 2.050.528 4.967.503 1.900.115 6.867.618 31.665.128 31.665.128
Transferler
12 0 1.900.115 -1.900.115 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.450 -23.450 0 -23.450 0 734.476 734.476 711.026 711.026
Dönem Sonu Bakiyeler
17.700.000 4.808.749 -315.617 -315.617 530.400 214.783 2.050.528 6.867.618 734.476 7.602.094 32.376.154 32.376.154
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.700.000 4.808.749 -342.352 -342.352 530.400 188.048 2.163.555 6.754.591 3.895.160 10.649.751 35.510.103 35.510.103
Transferler
12 254.678 3.640.482 -3.895.160 -254.678 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.245 -21.245 -21.245 706.979 706.979 685.734 685.734
Dönem Sonu Bakiyeler
17.700.000 4.808.749 -363.597 -363.597 530.400 166.803 2.418.233 10.395.073 706.979 11.102.052 36.195.837 36.195.837


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.052.012 11.898.342
Dönem Karı (Zararı)
706.979 734.476
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
706.979 734.476
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
226.499 188.341
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 226.499 188.341
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.888.214 8.852.718
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.027.526 -3.975.513
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -1
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.027.526 -3.975.512
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
965.101 -158.840
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
965.101 -158.840
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-105.695 180.946
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.670.654 5.087.493
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8.670.654 5.087.493
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-517.004 407.280
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.338 301.660
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.338 301.660
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.862.406 7.009.692
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-15.836.214 6.990.881
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-26.192 18.811
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-14.954.736 9.775.535
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-17.009 262.432
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
919.733 1.860.375
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-170.596 -65.015
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-170.596 -65.015
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -25.596 -65.015
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -145.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.188.988 -2.184.633
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.124.437 -2.129.214
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.124.437 -2.129.214
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-64.551 -55.419
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.411.596 9.648.694
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.411.596 9.648.694
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 22.823.950 17.583.585
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.412.354 27.232.279


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.414.143 22.821.365
Finansal Yatırımlar
25.450.901 9.267.883
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
25.450.901 9.267.883
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 25.450.901 9.267.883
Ticari Alacaklar
7 31.813.089 22.785.563
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15 1 1
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
31.813.088 22.785.562
Diğer Alacaklar
2.164.304 3.129.405
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.164.304 3.129.405
Peşin Ödenmiş Giderler
188.283 97.741
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
188.283 97.741
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
540.796 356.596
Diğer Dönen Varlıklar
58.404 227.451
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
58.404 227.451
ARA TOPLAM
67.629.920 58.686.004
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
67.629.920 58.686.004
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 760.007 760.007
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
760.007 760.007
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
760.007 760.007
Maddi Duran Varlıklar
8 2.583.701 2.741.854
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.415.391 1.490.093
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
1.168.310 1.251.761
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 418.750 316.500
Bilgisayar Yazılımları
418.750 316.500
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 137.790 273.753
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.900.248 4.092.114
TOPLAM VARLIKLAR
71.530.168 62.778.118
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 160.633 225.184
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
160.633 225.184
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
160.633 225.184
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Ticari Borçlar
7 31.369.564 22.698.910
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
15 1.581 5.035
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
31.367.983 22.693.875
Diğer Borçlar
493.555 504.893
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
493.555 504.893
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 614.720 548.309
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.204.885 1.721.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
835.885 1.352.889
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 369.000 369.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15.539 41.731
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15.539 41.731
ARA TOPLAM
33.858.896 25.740.916
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.858.896 25.740.916
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.129.305 1.129.305
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.129.305 1.129.305
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.129.305 1.129.305
Uzun Vadeli Karşılıklar
346.130 397.794
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
346.130 397.794
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.475.435 1.527.099
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
35.334.331 27.268.015
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
36.195.837 35.510.103
Ödenmiş Sermaye
12 17.700.000 17.700.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 4.808.749 4.808.749
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 -363.597 -342.352
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-363.597 -342.352
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-363.597 -342.352
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
530.400 530.400
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
12 530.400 530.400
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
530.400 530.400
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.418.233 2.163.555
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
12 442.396 442.396
Yasal Yedekler
12 1.975.837 1.721.159
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10.395.073 6.754.591
Net Dönem Karı veya Zararı
706.979 3.895.160
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
36.195.837 35.510.103
TOPLAM KAYNAKLAR
71.530.168 62.778.118


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 12.802.343 18.667.539
Satışların Maliyeti
13 -10.498.480 -17.172.197
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13 2.303.863 1.495.342
BRÜT KAR (ZARAR)
2.303.863 1.495.342
Genel Yönetim Giderleri
14 -2.098.987 -1.931.994
Pazarlama Giderleri
14 -145.864 -101.085
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
228.780 3.288
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-221.760 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
66.032 -534.449
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
66.032 -534.449
Finansman Gelirleri
1.179.509 1.885.603
Finansman Giderleri
-330.196 -407.341
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
915.345 943.813
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-208.366 11 -66.410 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -141.956 -209.337
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
706.979 734.476
DÖNEM KARI (ZARARI)
706.979 734.476
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
706.979 734.476
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-21.245 -23.450
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-27.237 -30.064
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.992 6.614
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 5.992 6.614
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-21.245 -23.450
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
685.734 711.026
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
685.734 711.026http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845423


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.454 Değişim: 0,90% Hacim : 15.339 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.446 17.05.2021 Yüksek 1.455
Açılış: 1.447
8,3158 Değişim: -1,65%
Düşük 8,3060 17.05.2021 Yüksek 8,4544
Açılış: 8,4544
10,1203 Değişim: -1,47%
Düşük 10,0998 17.05.2021 Yüksek 10,2739
Açılış: 10,2709
499,52 Değişim: -0,33%
Düşük 495,22 17.05.2021 Yüksek 503,52
Açılış: 501,15
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.