KAP ***AMK*** ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

27.07.2018 - 18:53
KAP ***AMK*** ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***AMK*** ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.811.082 -805.824
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
1.666.838 1.183.727
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
1.666.838 1.183.727
Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
0 0
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-2.547.704 -2.670.737
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-835.704 -1.426.987
Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Çıkışları
-88.002 -18.829
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.623.998 -1.224.921
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
-880.866 -1.487.010
Ödenen Faiz
-3.888.433 -4.815.052
Alınan Faiz
5.522.309 6.216.823
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-435.759 -536.638
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.493.831 -183.947
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-27.946 -1.799
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -27.946 -1.799
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-27.946 -1.799
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-48.519.694 9.372.635
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 9.372.635
Kredilerden Nakit Girişleri
0 9.372.635
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-48.519.694 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-48.519.694 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-45.736.558 8.565.012
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-45.736.558 8.565.012
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 69.832.515 55.944.043
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 24.095.957 64.509.055


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.500.000 4.808.749 -234.845 -234.845 -234.845 945.489 945.489 945.489 1.571.222 5.219.248 -986.998 4.232.250 19.822.865 0 19.822.865
Transferler
12 -986.998 986.998 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.432 -9.432 -9.432 0 0 285.580 285.580 276.148 0 276.148
Dönem Sonu Bakiyeler
8.500.000 4.808.749 -244.277 -244.277 -244.277 945.489 945.489 945.489 1.571.222 4.232.250 285.580 4.517.830 20.099.013 0 20.099.013
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.500.000 4.808.749 -256.460 -256.460 -256.460 473.600 473.600 473.600 1.571.222 4.232.250 1.214.559 5.446.809 20.543.920 20.543.920
Transferler
12 479.306 735.253 -1.214.559 -479.306 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.292 -13.292 -13.292 56.800 56.800 56.800 832.507 832.507 876.015 876.015
Dönem Sonu Bakiyeler
8.500.000 4.808.749 -269.752 -269.752 -269.752 530.400 530.400 530.400 2.050.528 4.967.503 832.507 5.800.010 21.419.935 0 21.419.935


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 24.569.982 70.601.801
Ticari Alacaklar
7 771.925 886.912
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15 2 2
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
771.923 886.910
Diğer Alacaklar
1.126.380 1.026.170
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.126.380 1.026.170
Peşin Ödenmiş Giderler
233.645 60.273
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
233.645 60.273
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.911.042 1.447.831
Diğer Dönen Varlıklar
46.145 34.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
46.145 34.515
ARA TOPLAM
28.659.119 74.057.502
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
28.659.119 74.057.502
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 760.007 672.005
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
760.007 672.005
Maddi Duran Varlıklar
8 159.547 172.750
Tesis, Makine ve Cihazlar
159.547 172.750
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 4.020 13.184
Bilgisayar Yazılımları
4.020 13.184
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 1.074.826 1.173.709
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.998.400 2.031.648
TOPLAM VARLIKLAR
30.657.519 76.089.150
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 4.854.783 53.694.648
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 135.174
Banka Kredileri
15 135.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.854.783 53.559.474
Banka Kredileri
4.804.733 23.025.308
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
50.050 30.534.166
Ticari Borçlar
7 3.655.526 1.028.068
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.655.526 1.028.068
Diğer Borçlar
184.072 139.613
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
184.072 139.613
Kısa Vadeli Karşılıklar
320.500 465.910
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
230.025 375.560
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 90.475 90.350
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.705 20.212
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.705 20.212
ARA TOPLAM
9.016.586 55.348.451
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.016.586 55.348.451
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
220.998 196.779
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
220.998 196.779
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
220.998 196.779
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.237.584 55.545.230
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21.419.935 20.543.920
Ödenmiş Sermaye
12 8.500.000 8.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 4.808.749 4.808.749
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 -269.752 -256.460
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-269.752 -256.460
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-269.752 -256.460
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 530.400 473.600
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
530.400 473.600
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
530.400 473.600
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.050.528 1.571.222
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
12 442.396 0
Yasal Yedekler
12 1.608.132 1.571.222
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.967.503 4.232.250
Net Dönem Karı veya Zararı
832.507 1.214.559
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.419.935 20.543.920
TOPLAM KAYNAKLAR
30.657.519 76.089.150


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 2.357.343 3.313.214 1.136.960 2.158.218
Satışların Maliyeti
13 -176.235 -1.962.230 -118.400 -1.431.573
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13 2.181.108 1.350.984 1.018.560 726.645
BRÜT KAR (ZARAR)
2.181.108 1.350.984 1.018.560 726.645
Genel Yönetim Giderleri
14 -2.415.232 -2.168.380 -1.381.828 -1.075.663
Pazarlama Giderleri
14 -198.495 -158.117 -109.654 -89.013
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
53 7.276 53 6.656
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.110 -652 -2.100 -20
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-434.676 -968.889 -474.969 -431.395
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-434.676 -968.889 -474.969 -431.395
Finansman Gelirleri
5.227.048 6.142.392 2.600.669 4.074.444
Finansman Giderleri
-3.888.433 -4.815.052 -2.026.374 -3.300.381
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
903.939 358.451 99.326 342.668
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-71.432 -72.871 -22.714 -69.448
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -71.432 -72.871 -22.714 -69.448
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
832.507 285.580 76.612 273.220
DÖNEM KARI (ZARARI)
832.507 285.580 76.612 273.220
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
832.507 285.580 76.612 273.220
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-13.292 -9.432 -1.085 -2.027
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.041 -11.790 -1.391 -2.534
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.749 2.358 306 507
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.749 2.358 306 507
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
56.800 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
88.000 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
88.000 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-31.200 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-31.200 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
43.508 -9.432 -1.085 -2.027
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
876.015 276.148 75.527 271.193
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
876.015 276.148 75.527 271.193http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/698399


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.513 Değişim: 0,25% Hacim : 17.830 Mio.TL Son veri saati : 16:04
Düşük 1.503 27.10.2021 Yüksek 1.518
Açılış: 1.508
9,5034 Değişim: -0,34%
Düşük 9,4605 27.10.2021 Yüksek 9,5507
Açılış: 9,5357
11,0606 Değişim: -0,06%
Düşük 11,0003 27.10.2021 Yüksek 11,1022
Açılış: 11,067
547,85 Değişim: -0,38%
Düşük 543,55 27.10.2021 Yüksek 550,73
Açılış: 549,94
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.