KAP ***AMK*** ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2018 - 16:40
KAP ***AMK*** ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***AMK*** ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.029.036 -478.604
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
663.856 49.408
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
663.856 49.408
Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
0 0
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-1.084.173 -1.093.665
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-352.229 -412.087
Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Çıkışları
-88.002 0
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-643.942 -681.578
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
-420.317 -1.044.257
Ödenen Faiz
-1.862.059 -1.514.671
Alınan Faiz
2.934.195 1.737.438
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.449.091 -163.181
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-231.764 506.067
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.781 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -14.781 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.781 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.094.236 68.982.676
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.094.236 68.982.676
Kredilerden Nakit Girişleri
1.094.236 68.982.676
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
50.419 68.504.072
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
50.419 68.504.072
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 69.832.515 55.944.043
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 69.882.934 124.448.115


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.500.000 4.808.749 -234.845 -234.845 -234.845 945.489 945.489 945.489 1.571.222 5.219.248 -986.998 4.232.250 19.822.865 0 19.822.865
Transferler
12 -986.998 986.998 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.405 -7.405 -7.405 0 12.360 12.360 4.955 0 4.955
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
8.500.000 4.808.749 -242.250 -242.250 -242.250 945.489 945.489 945.489 1.571.222 4.232.250 12.360 4.244.610 19.827.820 0 19.827.820
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.500.000 4.808.749 -256.460 -256.460 -256.460 473.600 473.600 473.600 1.571.222 4.232.250 1.214.559 5.446.809 20.543.920 20.543.920
Transferler
12 479.306 735.253 -1.214.559 -479.306 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.207 -12.207 -12.207 56.800 56.800 56.800 755.895 755.895 800.488 800.488
Dönem Sonu Bakiyeler
8.500.000 4.808.749 -268.667 -268.667 -268.667 530.400 530.400 530.400 2.050.528 4.967.503 755.895 5.723.398 21.344.408 21.344.408


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 70.344.404 70.601.801
Ticari Alacaklar
7 1.001.247 886.912
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15 4 2
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.001.243 886.910
Diğer Alacaklar
1.089.599 1.026.170
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.089.599 1.026.170
Peşin Ödenmiş Giderler
153.147 60.273
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
153.147 60.273
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 1.881.361 1.447.831
Diğer Dönen Varlıklar
46.245 34.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
46.245 34.515
ARA TOPLAM
74.516.003 74.057.502
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
74.516.003 74.057.502
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 760.007 672.005
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
760.007 672.005
Maddi Duran Varlıklar
8 165.746 172.750
Tesis, Makine ve Cihazlar
165.746 172.750
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 5.075 13.184
Bilgisayar Yazılımları
5.075 13.184
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 1.097.235 1.173.709
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.028.063 2.031.648
TOPLAM VARLIKLAR
76.544.066 76.089.150
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 53.319.470 53.694.648
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 135.174
Banka Kredileri
15 135.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
53.319.470 53.559.474
Banka Kredileri
25.198.186 23.025.308
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
28.121.284 30.534.166
Ticari Borçlar
7 1.024.874 1.028.068
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.024.874 1.028.068
Diğer Borçlar
229.555 139.613
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
229.555 139.613
Kısa Vadeli Karşılıklar
400.588 465.910
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
310.113 375.560
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 90.475 90.350
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.002 20.212
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.002 20.212
ARA TOPLAM
54.976.489 55.348.451
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
54.976.489 55.348.451
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
223.169 196.779
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
223.169 196.779
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
223.169 196.779
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
55.199.658 55.545.230
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21.344.408 20.543.920
Ödenmiş Sermaye
12 8.500.000 8.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 4.808.749 4.808.749
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 -268.667 -256.460
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-268.667 -256.460
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-268.667 -256.460
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 530.400 473.600
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
530.400 473.600
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
530.400 473.600
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.050.528 1.571.222
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
12 442.396 0
Yasal Yedekler
12 1.608.132 1.571.222
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.967.503 4.232.250
Net Dönem Karı veya Zararı
755.895 1.214.559
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.344.408 20.543.920
TOPLAM KAYNAKLAR
76.544.066 76.089.150


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 1.220.383 1.154.996
Satışların Maliyeti
13 -57.835 -530.657
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13 1.162.548 624.339
BRÜT KAR (ZARAR)
1.162.548 624.339
Genel Yönetim Giderleri
14 -1.033.404 -1.092.717
Pazarlama Giderleri
14 -88.841 -69.104
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 620
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-10 -632
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
40.293 -537.494
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
40.293 -537.494
Finansman Gelirleri
2.626.379 2.067.948
Finansman Giderleri
-1.862.059 -1.514.671
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
804.613 15.783
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11 -48.718 -3.423
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-48.718 -3.423
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
755.895 12.360
DÖNEM KARI (ZARARI)
755.895 12.360
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
755.895 12.360
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-12.207 -7.405
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.650 -9.256
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.443 1.851
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.443 1.851
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
56.800 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
88.000 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
88.000 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-31.200 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-31.200 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
44.593 -7.405
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
800.488 4.955
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
800.488 4.955http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679391


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.