KAP ***ALYAG*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 - 20:28
KAP ***ALYAG*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ALYAG*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 -8.212.359 1.031.646 -24.489.849 -574.141 7.775 -18.826.359 -33.728.130 20.208.584 2.082.958 22.291.542
Transferler
-33.728.130 33.728.130
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.367 2.322.230 1.720.804 4.043.034
Dönem Karı (Zararı)
2.341.597
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.250.000 -384.804 1.865.196 1.865.196
Dönem Sonu Bakiyeler
20 105.000.000 -5.962.359 1.031.646 -24.489.849 -593.508 7.775 -52.939.293 2.341.597 24.396.010 3.803.762 28.199.772
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 -5.962.359 1.031.646 -24.489.849 -685.387 7.775 -51.887.403 7.573.204 30.587.627 909.676 31.497.303
Transferler
7.573.204 -7.573.204
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
44.466 990.645 13.927.222 14.962.333 -195.966 14.766.367
Dönem Sonu Bakiyeler
20 105.000.000 -5.962.359 1.031.646 -24.489.849 -640.921 990.645 7.775 -44.314.199 13.927.222 45.549.960 713.710 46.263.670


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.021.970 3.783.146
Dönem Karı (Zararı)
13.698.808 4.036.563
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
13.698.808 4.036.563
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
607.997 -588.977
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 190.964 236.943
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
261.796 610.157
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 260.574 14.645
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.222 595.512
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
143.870 51.423
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 164.976 114.210
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 21.106 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 -42.212 -62.787
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15.040 -10.619
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21.325 344.454
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-6.285 -355.073
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -3.210.169
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -3.210.169
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 80.924 1.733.288
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 -84.597 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.222.698 645.732
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -330.146 8.288.901
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -4.269.151 24.277.463
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 33.806 571.668
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -7.300.317 -98.766
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 998.035 -8.489.930
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 145.591 -301.368
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 6.988.321 -24.462.002
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 353.902 -77.646
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.842.739 937.412
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.084.107 4.093.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -62.137 -16.903
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 0 -293.269
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
975.847 -4.567.207
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
662.925 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
324.197 3.415
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14 -11.275 -1.180.791
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -3.389.831
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-263.543 757.735
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 1.865.196
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -446.772
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.286 -444.835
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-256.257 -215.854
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.734.274 -26.326
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.734.274 -26.326
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32 48.892 49.246
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.783.166 22.920


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
32 7.783.166 48.892
Ticari Alacaklar
7.469.620 7.393.763
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 7.469.620 7.393.763
Diğer Alacaklar
5.387.650 6.003.324
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,8 5.016.362 5.692.273
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 371.288 311.051
Stoklar
9 35.204 70.232
Peşin Ödenmiş Giderler
10 10.658.748 3.358.431
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
71.563 71.563
Diğer Dönen Varlıklar
19 1.818.272 1.549.949
ARA TOPLAM
33.224.223 18.496.154
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
12 148.515 148.515
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
33.372.738 18.644.669
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
40.403.444 35.307.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 40.403.444 35.307.144
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 10.200.000 10.200.000
Maddi Duran Varlıklar
13 5.437.215 4.654.965
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 1.285.516 1.780.797
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 1.836.702 2.515.703
Şerefiye
3 436.473 1.099.398
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 1.400.229 1.416.305
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 432.935 501.795
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
59.595.812 54.960.404
TOPLAM VARLIKLAR
92.968.550 73.605.073
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
28 347.368 443.892
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
28 0 38.051
Ticari Borçlar
28.120.968 27.101.608
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,7 75.656 75.656
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 28.045.312 27.025.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 1.749.689 1.604.098
Diğer Borçlar
11.171.319 4.182.999
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,8 8.066.110 74.458
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 3.105.209 4.108.541
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 582.289 228.387
Kısa Vadeli Karşılıklar
869.212 892.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 108.699 110.872
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 760.513 781.619
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 1.267.273 4.271.562
ARA TOPLAM
44.108.118 38.763.088
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.108.118 38.763.088
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
28 1.118.198 1.465.526
Diğer Borçlar
44.597 44.596
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,8 3.003 3.003
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 41.594 41.593
Uzun Vadeli Karşılıklar
485.628 479.224
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 485.628 479.224
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 867.447 553.864
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
19 80.892 801.472
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.596.762 3.344.682
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
46.704.880 42.107.770
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
45.549.960 30.587.627
Ödenmiş Sermaye
20 105.000.000 105.000.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
20 -5.962.359 -5.962.359
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.031.646 1.031.646
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-24.489.849 -24.489.849
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
349.724 -685.387
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
349.724 -685.387
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -640.921 -685.387
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 990.645
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 7.775 7.775
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 -44.314.199 -51.887.403
Net Dönem Karı veya Zararı
13.927.222 7.573.204
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
713.710 909.676
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
46.263.670 31.497.303
TOPLAM KAYNAKLAR
92.968.550 73.605.073


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 899.944 3.852.075 406.163 2.058.821
Satışların Maliyeti
21 -848.497 -3.044.789 -341.597 -2.047.650
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
51.447 807.286 64.566 11.171
BRÜT KAR (ZARAR)
51.447 807.286 64.566 11.171
Genel Yönetim Giderleri
22 -4.691.525 -2.884.001 -2.119.765 -1.527.903
Pazarlama Giderleri
22 -87.290 -63.817 71.207 -4.814
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 24.526.467 17.410.826 7.955.741 9.676.256
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -6.191.685 -14.578.279 -3.413.349 -8.530.413
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.607.414 692.015 2.558.400 -375.703
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 363.687 6.880.114 -68.084 6.818.345
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.971.101 7.572.129 2.490.316 6.442.642
Finansman Giderleri
25 -191.369 -1.802.278 5.302 -494.360
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.779.732 5.769.851 2.495.618 5.948.282
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-80.924 -1.733.288 -34.131 -815.384
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 0 0 0 71.046
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -80.924 -1.733.288 -34.131 -886.430
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.698.808 4.036.563 2.461.487 5.132.898
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.698.808 4.036.563 2.461.487 5.132.898
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-228.414 1.694.966 -999.592 1.920.820
Ana Ortaklık Payları
13.927.222 2.341.597 3.461.079 3.212.078
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (1 TL Hisse Başına) 27 0,13490000 0,02359000 0,05968000 2,78710000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.067.559 6.471 1.000.616 55.043
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 1.270.059 0 1.270.059 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
98.608 8.296 12.784 70.568
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-301.108 -1.825 -282.227 -15.525
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-21.694 -1.825 -2.813 -15.525
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-279.414 0 -279.414 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.067.559 6.471 1.000.616 55.043
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.766.367 4.043.034 3.462.103 5.187.941
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-195.966 1.720.804 -1.002.053 1.962.614
Ana Ortaklık Payları
14.962.333 2.322.230 4.464.156 3.225.327http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870171


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7318 Değişim: 0,14%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3731 Değişim: -0,23%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
496,90 Değişim: -0,05%
Düşük 496,12 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.