KAP ***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 - 23:23
KAP ***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Finansal Rapor

***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 -4.692.775 -24.489.849 -835.230 29.147.677 8.250 -47.377.683 -5.099.413 6.660.977 1.647.920 8.308.897
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.6 -9.589 -9.589 -15.026 -24.615
Transferler
-29.147.677 28.389.952 5.099.413 4.341.688 4.341.688
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
259.407 -32.676.240 -32.416.833 -2.704.560 -35.121.393
Sermaye Arttırımı
45.000.000 1.031.646 46.031.646 2.343.478 48.375.124
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.519.583 -3.519.583 -3.519.583
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.682 -475 170.961 172.168 -240.744 -68.576
Dönem Sonu Bakiyeler
20 105.000.000 -8.212.358 1.031.646 -24.489.849 -574.141 7.775 -18.826.359 -32.676.240 21.260.474 1.031.068 22.291.542
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 -8.212.358 1.031.646 -24.489.849 -574.141 7.775 -18.826.359 -32.676.240 21.260.474 1.031.068 22.291.542
Transferler
-32.676.240 32.676.240
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-111.246 7.573.204 7.461.958 -121.392 7.340.566
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.249.999 -384.804 1.865.195 1.865.195
Dönem Sonu Bakiyeler
20 105.000.000 -5.962.359 1.031.646 -24.489.849 -685.387 7.775 -51.887.403 7.573.204 30.587.627 909.676 31.497.303


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.888.068 -115.309.243
Dönem Karı (Zararı)
7.449.337 -35.371.358
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.449.337 -35.371.358
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.108.516 -16.977.062
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 356.858 358.875
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
261.796 38.164.869
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 260.574 38.163.647
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.222 1.222
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
44.546 -135.346
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 158.267 -159.370
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 480.150 45.692
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-593.871 -21.668
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
29.943 284.947
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
36.139 296.576
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-6.196 -11.629
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.285.169 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24 -3.285.169 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 1.483.510 2.145.239
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -3.712
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -57.791.934
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.068.132 -61.348.156
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 110.139
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 19.450.803 -41.370.955
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 24.294.414 -17.770.424
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 1.183.500 12.578.501
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -2.980.719 4.866.345
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -17.693.897 -10.319.532
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 -218.857 762.975
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -26.034.304 -6.751.636
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -113.430 -6.327.060
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.044.358 2.873.491
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.272.689 -113.696.576
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -20.305 -1.566.159
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -364.316 -46.508
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.126.332 106.349.299
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-1.099.398 0
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -68.576
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13,14 193.309 8.437
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14 -1.201.699 -3.202.122
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -3.389.831 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
12 371.287 109.611.560
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
237.910 8.185.272
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 48.375.124
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
20 2.249.999 -3.519.583
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
28 1.947.469 33.751.347
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
28 -3.959.558 -70.421.616
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-354 -774.672
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-354 -774.672
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32 49.246 823.918
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
48.892 49.246


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
35 48.892 49.246
Finansal Yatırımlar
0 0
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
30 0 0
Ticari Alacaklar
7.393.763 27.098.944
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 7.393.763 27.098.944
Diğer Alacaklar
6.003.324 31.834.130
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,8 5.692.273 24.760.824
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
29 311.051 7.073.306
Stoklar
9 70.232 1.247.769
Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.358.431 377.712
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
71.563 8.990
Diğer Dönen Varlıklar
20 1.549.949 3.357.386
ARA TOPLAM
18.496.154 63.974.177
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
12 148.515 519.802
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.644.669 64.493.979
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
35.307.144 33.667.749
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
35 0 1.416.145
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 35.307.144 32.251.604
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 10.200.000 3.525.000
Maddi Duran Varlıklar
13 4.654.965 3.982.517
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.780.797 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.515.703 1.437.221
Şerefiye
3 1.099.398 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 1.416.305 1.437.221
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 501.795 1.364.285
Diğer Duran Varlıklar
19 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
54.960.404 43.976.772
TOPLAM VARLIKLAR
73.605.073 108.470.751
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
30 443.892 629.412
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
30 38.051 1.021.709
Ticari Borçlar
27.101.608 44.759.366
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,7 75.656 1.454.494
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 27.025.952 43.304.872
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 1.604.098 1.822.955
Diğer Borçlar
4.182.999 19.257.150
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,8 74.458 17.447.523
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 4.108.541 1.809.627
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 228.387 341.817
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 301.743
Kısa Vadeli Karşılıklar
892.491 983.793
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 110.872 88.453
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 781.619 895.340
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 4.271.562 5.157.961
ARA TOPLAM
38.763.088 74.275.906
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.763.088 74.275.906
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
30 1.465.526 527.640
Diğer Borçlar
44.596 10.325.999
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,8 3.003 10.270.756
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 41.593 55.243
Uzun Vadeli Karşılıklar
479.224 221.059
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 479.224 221.059
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 553.864 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
19 801.472 828.605
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.344.682 11.903.303
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
42.107.770 86.179.209
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30.587.627 21.260.474
Ödenmiş Sermaye
20 105.000.000 105.000.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
20 -5.962.359 -8.212.358
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.031.646 1.031.646
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-24.489.849 -24.489.849
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-685.387 -574.141
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-685.387 -574.141
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-685.387 -574.141
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 7.775 7.775
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 -51.887.403 -18.826.359
Net Dönem Karı veya Zararı
7.573.204 -32.676.240
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
909.676 1.031.068
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.497.303 22.291.542
TOPLAM KAYNAKLAR
73.605.073 108.470.751


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 5.030.387 256.166.591
Satışların Maliyeti
21 -3.838.432 -259.869.880
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.191.955 -3.703.289
BRÜT KAR (ZARAR)
1.191.955 -3.703.289
Genel Yönetim Giderleri
22 -7.410.582 -51.386.406
Pazarlama Giderleri
22 -110.212 -645.718
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 34.120.752 59.757.448
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -22.024.644 -73.168.357
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.767.269 -69.146.322
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 7.222.015 58.827.358
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -66.496 -555.027
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.922.788 -10.873.991
Finansman Gelirleri
47.825 0
Finansman Giderleri
25 -4.037.766 -22.352.128
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.932.847 -33.226.119
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.483.510 -2.145.239
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 0 -301.743
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -1.483.510 -1.843.496
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.449.337 -35.371.358
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.449.337 -35.371.358
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-123.867 -2.695.118
Ana Ortaklık Payları
7.573.204 -32.676.240
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (1 TL Hisse Başına) 27 0,07520000 -0,33900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-108.771 249.965
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -142.622 320.468
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
33.851 -70.503
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 33.851 -70.503
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-108.771 249.965
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.340.566 -35.121.393
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-121.392 -2.704.560
Ana Ortaklık Payları
7.461.958 -32.416.833http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826729


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.393 Değişim: 0,09% Hacim : 11.641 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.380 30.07.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.383
8,4381 Değişim: -0,21%
Düşük 8,3933 30.07.2021 Yüksek 8,4894
Açılış: 8,4556
10,0365 Değişim: -0,32%
Düşük 9,9678 30.07.2021 Yüksek 10,0970
Açılış: 10,0686
492,59 Değişim: -0,93%
Düşük 490,25 30.07.2021 Yüksek 498,90
Açılış: 497,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.