KAP ***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2019 - 18:40
KAP ***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Finansal Rapor

***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 -4.692.775 -24.489.849 -835.230 29.147.677 8.250 -47.377.683 -5.099.413 6.660.977 1.647.920 8.308.897
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.6 -9.589 -9.589 -15.025 -24.614
Transferler
-5.099.413 5.099.413
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.017 -31.501.816 -31.494.799 -892.533 -32.387.332
Sermaye Arttırımı
45.000.000 1.031.646 46.031.646 2.343.478 48.375.124
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.519.583 -3.519.583 -3.519.583
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.682 -475 170.961 172.168 -240.744 -68.576
Dönem Sonu Bakiyeler
20 105.000.000 -8.212.358 1.031.646 -24.489.849 -826.531 29.147.677 7.775 -52.315.724 -31.501.816 17.840.820 2.843.096 20.683.916
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 -8.212.358 1.031.646 -24.489.849 -574.141 0 7.775 -18.826.359 -33.728.130 20.208.584 2.082.958 22.291.542
Transferler
-33.728.130 33.728.130
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-118.967 -1.383.538 -1.502.505 1.759.766 257.261
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.249.999 -384.804 1.865.195 1.865.195
Dönem Sonu Bakiyeler
20 105.000.000 -5.962.359 1.031.646 -24.489.849 -693.108 0 7.775 -52.939.293 -1.383.538 20.571.274 3.842.724 24.413.998


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.856.592 -52.349.408
Dönem Karı (Zararı)
362.645 -32.393.881
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
362.645 -32.393.881
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.486.369 -7.498.691
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 356.858 247.976
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.222 1.392.575
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 253.919
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.222 1.138.656
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.911 560.084
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 134.889 526.060
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 0 55.692
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 -125.978 -21.668
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-9.770 -103.106
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
214.671 675.376
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-224.441 -778.482
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.285.169 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-3.285.169 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 1.789.970 -9.592.509
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
13,14 -348.391 -3.711
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.293.890 -12.328.929
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 110.139
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 15.717.206 -16.861.338
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 31.013.272 -12.557.631
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 1.174.221 -9.995.632
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -4.582.856 -3.979.942
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -14.061.352 37.348.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 659.619 394.828
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,8 -24.624.140 -6.625.163
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 36.132 -1.378.966
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.212 1.215.995
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.170.166 -52.221.501
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -20.305 -81.549
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -293.269 -46.358
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.830.055 -2.731.364
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-914.971 0
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -68.576
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
284.251 8.417
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14 -1.180.791 -2.499.599
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -3.389.831 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
12 371.287 -171.606
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.010.427 55.499.015
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 48.375.124
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
2.249.999 -3.519.583
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
28 939.189 22.367.819
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
28 -2.178.761 -11.724.345
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
36.964 418.243
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
36.964 418.243
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32 49.246 823.918
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35 86.210 1.242.161


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
32 86.210 49.246
Ticari Alacaklar
11.606.179 27.098.944
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 11.606.179 27.098.944
Diğer Alacaklar
872.681 31.834.130
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,8 481.948 24.760.824
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 390.733 7.073.306
Stoklar
9 75.188 1.247.769
Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.960.568 377.712
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
516 8.990
Diğer Dönen Varlıklar
19 1.500.198 3.357.386
ARA TOPLAM
19.101.540 63.974.177
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
12 148.515 519.802
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.250.055 64.493.979
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
33.718.929 33.667.749
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 1.416.145
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 33.718.929 32.251.604
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 10.200.000 3.525.000
Maddi Duran Varlıklar
13 4.903.474 3.982.517
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.319.308 1.437.221
Şerefiye
3 914.971 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 1.404.337 1.437.221
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 138.773 1.364.285
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
51.280.484 43.976.772
TOPLAM VARLIKLAR
70.530.539 108.470.751
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
28 113.329 629.412
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
28 825.860 1.021.709
Ticari Borçlar
30.912.685 44.759.366
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 77.526 1.454.494
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 30.835.159 43.304.872
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 2.482.574 1.822.955
Diğer Borçlar
5.407.469 19.257.150
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,8 1.155.672 17.447.523
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 4.251.797 1.809.627
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 377.949 341.817
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 0 301.743
Kısa Vadeli Karşılıklar
857.815 983.793
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 88.453 88.453
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 769.362 895.340
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 3.483.987 5.157.961
ARA TOPLAM
44.461.668 74.275.906
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.461.668 74.275.906
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
28 0 527.640
Diğer Borçlar
44.596 10.325.999
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,8 3.003 10.270.756
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 41.593 55.243
Uzun Vadeli Karşılıklar
470.750 221.059
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 470.750 221.059
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 532.349 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
19 607.178 828.605
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.654.873 11.903.303
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
46.116.541 86.179.209
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20.571.274 20.208.584
Ödenmiş Sermaye
20 105.000.000 105.000.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
20 -5.962.359 -8.212.358
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.031.646 1.031.646
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-24.489.849 -24.489.849
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-693.108 -574.141
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-693.108 -574.141
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-693.108 -574.141
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 7.775 7.775
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 -52.939.293 -18.826.359
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.383.538 -33.728.130
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.842.724 2.082.958
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
24.413.998 22.291.542
TOPLAM KAYNAKLAR
70.530.539 108.470.751


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 4.633.722 189.954.007 781.647 68.158.439
Satışların Maliyeti
21 -3.604.744 -192.077.222 -559.955 -69.640.899
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.028.978 -2.123.215 221.692 -1.482.460
BRÜT KAR (ZARAR)
1.028.978 -2.123.215 221.692 -1.482.460
Genel Yönetim Giderleri
22 -6.247.645 -7.094.725 -3.363.644 -2.376.632
Pazarlama Giderleri
22 -78.788 -456.013 -14.971 -108.275
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 21.398.764 37.946.173 3.987.938 27.398.859
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -17.999.334 -37.684.314 -3.421.055 -28.645.299
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.898.025 -9.412.094 -2.590.040 -5.213.807
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 7.583.430 976.364 703.316 554.073
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 0 -228.180 0 -228.180
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.685.405 -8.663.910 -1.886.724 -4.887.914
Finansman Giderleri
25 -3.532.790 -33.322.480 -1.730.512 -20.761.078
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.152.615 -41.986.390 -3.617.236 -25.648.992
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.789.970 9.592.509 -56.682 5.416.501
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -1.789.970 9.592.509 -56.682 5.416.501
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
362.645 -32.393.881 -3.673.918 -20.232.491
DÖNEM KARI (ZARARI)
362.645 -32.393.881 -3.673.918 -20.232.491
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.746.183 -892.065 51.217 -631.184
Ana Ortaklık Payları
-1.383.538 -31.501.816 -3.725.135 -19.601.307
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 -0,01380000 -0,33700000 -4,48580000 -0,18670000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-105.384 6.549 -111.855 -57.033
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -135.107 8.421 -143.403 -73.245
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
29.723 -1.872 31.548 16.212
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29.723 -1.872 31.548 16.212
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-105.384 6.549 -111.855 -57.033
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
257.261 -32.387.332 -3.785.773 -20.289.524
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.759.766 -892.533 38.962 -628.789
Ana Ortaklık Payları
-1.502.505 -31.494.799 -3.824.735 -19.660.735http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797727


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,8942 Değişim: 0,33%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,7754 Değişim: -0,36%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
941,70 Değişim: 0,13%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.