KAP ***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Finansal Rapor

27.08.2018 - 18:10
KAP ***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Finansal Rapor

***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 -9.210.841 -405.209 30.251.501 10.176 -42.416.085 -7.371.037 30.858.505 2.701.716 33.560.221
Transferler
-7.371.037 7.371.037
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-107.384 1.004.972 897.588 -654.013 243.575
Sermaye Avansı
24.250.000 24.250.000 24.250.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-4.209.266 2.104.633 -2.104.633 -2.104.633
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
115.943 809 -197 59.748 176.303 54.198 230.501
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-21.296.520 -1.621.307 -22.917.827 -22.917.827
Dönem Sonu Bakiyeler
21 60.000.000 24.250.000 -4.209.266 -30.391.418 -511.784 30.251.501 9.979 -49.244.048 1.004.972 31.159.936 2.101.901 33.261.837
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 -4.692.775 -24.489.849 -835.230 29.147.677 8.250 -47.377.683 -5.099.413 6.660.977 1.647.920 8.308.897
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-9.589 -9.589 -15.025 -24.614
Transferler
-5.099.413 5.099.413
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
66.445 -11.900.509 -11.834.064 -263.744 -12.097.808
Sermaye Arttırımı
45.000.000 1.031.646 46.031.646 2.343.478 48.375.124
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.519.583 -3.519.583 -3.519.583
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.682 -475 170.961 172.168 -240.744 -68.576
Dönem Sonu Bakiyeler
21 105.000.000 -8.212.358 1.031.646 -24.489.849 -767.103 29.147.677 7.775 -52.315.724 -11.900.509 37.501.555 3.471.885 40.973.440


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-47.570.213 10.642.040
Dönem Karı (Zararı)
-12.161.390 358.894
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-12.161.390 358.894
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.591.803 2.545.556
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 152.600 1.889.414
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.362.010 32.094
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 223.354 92.320
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.138.656 -60.226
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
369.886 -153.425
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 335.862 108.133
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 55.692 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 -21.668 -261.558
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-300.291 468.756
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
366.115 636.600
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-666.406 -167.844
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -4.176.008 199.731
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 0 108.986
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-32.757.027 7.895.750
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
30 110.139 362.051
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -12.255.015 -8.303.823
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -10.782.701 -366.275
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -223.378 -4.886.590
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -82.065 -3.086.440
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.341.562 9.419.188
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 1.268.167 2.733
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -11.125.028 10.937.043
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
10 2.306.573 5.573.775
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-632.157 -1.755.912
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-47.510.220 10.800.200
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -15.904 -159.462
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -44.089 1.302
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-437.334 -31.092.845
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 230.501
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-68.576 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 897.248
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14 -209.438 -9.302.767
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
12 -159.320 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -22.917.827
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
47.494.263 20.492.064
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
48.375.124 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 24.250.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-3.519.583 -2.104.633
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.543.713 24.857.987
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.904.991 -26.511.290
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-513.284 41.259
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-513.284 41.259
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35 823.918 1.991.084
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35 310.634 2.032.343


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
35 310.634 823.918
Finansal Yatırımlar
0 110.139
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
30 0 110.139
Ticari Alacaklar
36.578.074 23.911.565
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,7 2.616 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 36.575.458 23.911.565
Diğer Alacaklar
19.422.418 9.999.717
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,8 15.458.069 9.699.309
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.964.349 300.408
Stoklar
9 12.912.214 13.827.492
Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.451.560 4.932.281
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6.571 8.634
Diğer Dönen Varlıklar
20 2.043.690 1.449.137
ARA TOPLAM
75.725.161 55.062.883
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
12 90.321.217 90.161.897
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
166.046.378 145.224.780
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.360.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.360.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 3.525.000 3.525.000
Maddi Duran Varlıklar
13 1.131.004 1.085.223
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 1.416.319 1.405.262
Peşin Ödenmiş Giderler
10 874.562 311.776
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 3.094.520 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.401.405 6.327.261
TOPLAM VARLIKLAR
177.447.783 151.552.041
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
30 3.261.071 1.202.473
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
30 12.872.588 11.012.853
Ticari Borçlar
53.806.875 54.782.322
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,7 1.824.494 2.244.522
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 51.982.381 52.537.800
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 2.328.147 1.059.980
Diğer Borçlar
25.120.465 36.245.493
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,8 25.118.943 36.243.903
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.522 1.590
Ertelenmiş Gelirler
10 8.975.450 6.668.877
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 0 46.152
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.182.099 3.023.347
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 2.276.759 2.152.031
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 905.340 871.316
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 971.866 848.856
ARA TOPLAM
110.518.561 114.890.353
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
110.518.561 114.890.353
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
30 25.354.093 26.633.704
Diğer Borçlar
89.292 89.292
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,8 34.049 34.049
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 55.243 55.243
Uzun Vadeli Karşılıklar
317.042 203.478
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 317.042 203.478
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 0 1.070.347
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
20 195.355 355.970
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.955.782 28.352.791
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
136.474.343 143.243.144
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
37.501.555 6.660.977
Ödenmiş Sermaye
21 105.000.000 60.000.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
21 -8.212.358 -4.692.775
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.031.646 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-24.489.849 -24.489.849
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
28.380.574 28.312.447
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28.380.574 28.312.447
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -767.103 -835.230
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 29.147.677 29.147.677
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 7.775 8.250
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -52.315.724 -47.377.683
Net Dönem Karı veya Zararı
-11.900.509 -5.099.413
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.471.885 1.647.920
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
40.973.440 8.308.897
TOPLAM KAYNAKLAR
177.447.783 151.552.041


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 121.795.568 68.963.858 70.671.999 37.874.248
Satışların Maliyeti
22 -122.436.323 -62.124.336 -69.742.210 -34.699.067
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-640.755 6.839.522 929.789 3.175.181
BRÜT KAR (ZARAR)
-640.755 6.839.522 929.789 3.175.181
Genel Yönetim Giderleri
23 -4.718.093 -3.946.301 -2.235.290 -1.601.535
Pazarlama Giderleri
23 -347.738 -426.033 -3.357 -228.889
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 10.547.314 7.273.023 8.309.943 1.408.575
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -9.039.015 -5.183.389 -6.211.192 -1.375.155
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.198.287 4.556.822 789.893 1.378.177
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 422.291 164.437 316.753 77.417
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 0 -130.465 0 -107.598
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.775.996 4.590.794 1.106.646 1.347.996
Finansman Giderleri
26 -12.561.402 -4.032.169 -9.750.039 -77.035
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-16.337.398 558.625 -8.643.393 1.270.961
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.176.008 -199.731 2.934.268 -193.103
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 0 -51.210 0 -51.210
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 4.176.008 -148.521 2.934.268 -141.893
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.161.390 358.894 -5.709.125 1.077.858
DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.161.390 358.894 -5.709.125 1.077.858
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-260.881 -646.078 196.518 -424.213
Ana Ortaklık Payları
-11.900.509 1.004.972 -5.905.643 1.502.071
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 29 -0,13590000 0,01670000 -0,05000000 0,02500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
63.582 -115.319 32.059 -119.263
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 81.666 -144.149 41.164 -149.079
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-18.084 28.830 -9.105 29.816
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -18.084 28.830 -9.105 29.816
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
63.582 -115.319 32.059 -119.263
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.097.808 243.575 -5.677.066 958.595
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-263.744 -654.013 195.337 -432.148
Ana Ortaklık Payları
-11.834.064 897.588 -5.872.403 1.390.743http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/705235


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.993 Değişim: -2,39% Hacim : 43.853 Mio.TL Son veri saati : 17:34
Düşük 1.984 20.01.2022 Yüksek 2.066
Açılış: 2.056
13,3719 Değişim: -0,40%
Düşük 13,2648 20.01.2022 Yüksek 13,5544
Açılış: 13,425
15,1789 Değişim: -0,42%
Düşük 15,0672 20.01.2022 Yüksek 15,4077
Açılış: 15,2436
791,30 Değişim: -0,56%
Düşük 783,58 20.01.2022 Yüksek 802,08
Açılış: 795,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.