KAP ***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2018 - 18:11
KAP ***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Finansal Rapor

***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 -9.210.841 -405.209 30.251.501 10.176 -42.416.085 -7.371.037 30.858.505 2.701.716 33.560.221
Transferler
-7.371.037 7.371.037
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.944 -497.099 -493.155 -221.865 -715.020
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-4.209.266 2.104.633 -2.104.633 -2.104.633
Dönem Sonu Bakiyeler
21 60.000.000 -4.209.266 -9.210.841 -401.265 30.251.501 10.176 -47.682.489 -497.099 28.260.717 2.479.851 30.740.568
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 -4.692.775 -24.489.849 -835.230 29.147.677 8.250 -47.377.683 -5.099.413 6.660.977 1.647.920 8.308.897
Transferler
-5.099.413 5.099.413
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33.205 -5.994.866 -5.961.661 -459.081 -6.420.742
Sermaye Arttırımı
45.000.000 1.028.890 46.028.890 2.346.234 48.375.124
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.519.582 -3.519.582 -3.519.582
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.756 -496 218.032 219.292 -219.292 0
Dönem Sonu Bakiyeler
21 105.000.000 1.028.890 -8.212.357 -24.489.849 -800.269 29.147.677 7.754 -52.259.064 -5.994.866 43.427.916 3.315.781 46.743.697


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-44.162.057 3.641.110
Dönem Karı (Zararı)
-6.452.265 -718.964
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-6.452.265 -718.964
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.027.105 975.365
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 73.874 907.379
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
47.109 -270.704
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 47.109 -270.704
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
108.183 -91.481
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 137.935 172.459
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 -29.752 -263.940
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-14.531 417.306
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
245.063 -211.552
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-259.594 628.858
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.241.740 6.628
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 0 6.237
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-36.623.059 3.426.608
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
30 110.139 -220.824
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -9.100.646 368.825
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -7.756.909 -22.411
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 4.235.354 -7.180.465
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 1.625.793 -330.036
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -18.032.087 -1.317.682
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 638.472 133.117
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -7.666.891 2.206.293
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
10 -853.772 10.774.720
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
177.488 -984.929
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-44.102.429 3.683.009
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -7.806 -39.382
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -51.822 -2.517
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-213.104 -2.779.507
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.932
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14 -40.769 -2.785.439
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
12 -172.335 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
43.794.538 -391.046
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
48.375.124 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-3.519.582 -2.104.633
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.245.458 24.995.010
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.306.462 -23.281.423
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-580.623 470.557
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-580.623 470.557
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35 823.918 1.991.084
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35 243.295 2.461.641


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
35 243.295 823.918
Finansal Yatırımlar
0 110.139
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
30 0 110.139
Ticari Alacaklar
33.224.696 23.911.565
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,7 1.685 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 33.223.011 23.911.565
Diğer Alacaklar
16.186.626 9.999.717
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,8 15.190.727 9.699.309
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 995.899 300.408
Stoklar
9 9.592.138 13.827.492
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.854.623 4.932.281
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14.304 8.634
Diğer Dönen Varlıklar
20 1.106.730 1.449.137
ARA TOPLAM
63.222.412 55.062.883
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
12 90.334.232 90.161.897
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
153.556.644 145.224.780
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.570.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.570.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 3.525.000 3.525.000
Maddi Duran Varlıklar
13 1.062.942 1.085.223
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 1.394.438 1.405.262
Peşin Ödenmiş Giderler
10 763.641 311.776
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 162.414 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.478.435 6.327.261
TOPLAM VARLIKLAR
162.035.079 151.552.041
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
30 1.705.308 1.202.473
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
30 11.165.822 11.012.853
Ticari Borçlar
36.995.298 54.782.322
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,7 2.126.264 2.244.522
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 34.869.034 52.537.800
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 1.698.452 1.059.980
Diğer Borçlar
28.578.602 36.245.493
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,8 26.055.700 36.243.903
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.522.902 1.590
Ertelenmiş Gelirler
10 5.815.105 6.668.877
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 0 46.152
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.047.316 3.023.347
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 2.205.752 2.152.031
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 841.564 871.316
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 746.879 848.856
ARA TOPLAM
89.752.782 114.890.353
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
89.752.782 114.890.353
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
30 24.916.896 26.633.704
Diğer Borçlar
89.292 89.292
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,8 34.049 34.049
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 55.243 55.243
Uzun Vadeli Karşılıklar
239.384 203.478
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 239.384 203.478
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 0 1.070.347
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
20 293.028 355.970
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.538.600 28.352.791
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
115.291.382 143.243.144
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
43.427.916 6.660.977
Ödenmiş Sermaye
21 105.000.000 60.000.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
21 -8.212.357 -4.692.775
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.028.890 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-24.489.849 -24.489.849
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
28.347.408 28.312.447
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28.347.408 28.312.447
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-800.269 -835.230
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 29.147.677 29.147.677
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 7.754 8.250
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-52.259.064 -47.377.683
Net Dönem Karı veya Zararı
-5.994.866 -5.099.413
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.315.781 1.647.920
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
46.743.697 8.308.897
TOPLAM KAYNAKLAR
162.035.079 151.552.041


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 51.123.569 31.089.610
Satışların Maliyeti
22 -52.694.113 -27.425.269
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-1.570.544 3.664.341
BRÜT KAR (ZARAR)
-1.570.544 3.664.341
Genel Yönetim Giderleri
23 -2.482.803 -2.344.766
Pazarlama Giderleri
23 -344.381 -197.144
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 2.237.371 5.864.448
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -2.827.823 -3.808.234
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.988.180 3.178.645
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 105.538 87.020
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 0 -22.867
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.882.642 3.242.798
Finansman Giderleri
26 -2.811.363 -3.955.134
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-7.694.005 -712.336
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.241.740 -6.628
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 1.241.740 -6.628
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.452.265 -718.964
DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.452.265 -718.964
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-457.399 -221.865
Ana Ortaklık Payları
-5.994.866 -497.099
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 29 -0,08590000 -0,00830000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
31.523 3.944
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 40.502 4.930
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.979 -986
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -8.979 -986
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.523 3.944
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.420.742 -715.020
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-459.081 -221.865
Ana Ortaklık Payları
-5.961.661 -493.155http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682423


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.480 Değişim: 1,68% Hacim : 21.767 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.454 22.10.2021 Yüksek 1.485
Açılış: 1.456
9,6026 Değişim: 1,08%
Düşük 9,4804 22.10.2021 Yüksek 9,6637
Açılış: 9,5001
11,1924 Değişim: 1,02%
Düşük 11,0404 22.10.2021 Yüksek 11,2597
Açılış: 11,0798
553,67 Değişim: 1,55%
Düşük 544,56 22.10.2021 Yüksek 561,30
Açılış: 545,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.