KAP ***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2022 - 20:06
KAP ***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 83.737.071 92.285.625
Satışların Maliyeti
30 -61.455.082 -75.286.040
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.281.989 16.999.585
BRÜT KAR (ZARAR)
22.281.989 16.999.585
Genel Yönetim Giderleri
31 -10.497.777 -7.196.514
Pazarlama Giderleri
31 -826.045 -664.750
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 16.967 896.811
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -168.867 -15.641
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.806.267 10.019.491
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.806.267 10.019.491
Finansman Gelirleri
34 35.376.267 7.211.521
Finansman Giderleri
34 -39.623.544 -8.561.993
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.558.990 8.669.019
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.607.696 -1.777.667
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.660.707 -1.920.491
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 53.011 142.824
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.951.294 6.891.352
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.951.294 6.891.352
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.951.294 6.891.352
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-51.565.756 -819.535
Dönem Karı (Zararı)
4.951.294 6.891.352
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.951.294 6.891.352
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
499.421 -1.087.580
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19.20 1.473.303 288.276
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.21 154.762 694.604
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11.21 156.662 694.604
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11.21 -1.900 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
30.35 -1.873.822 -1.965.534
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -53.011 -142.824
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
10 798.189 37.898
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-57.016.471 -6.623.307
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -14.282.216 1.711.099
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -75.712.803 810.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -75.712.803 810.918
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.712.635 1.475.422
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 -1.712.635 1.475.422
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
13 0 -366
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -99.632 -438.296
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 38.308.529 -13.936.385
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 38.308.529 -13.936.385
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 -324.758 26.901
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.24 581.901 3.748.257
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12.24 581.901 3.748.257
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
23 0 -29.836
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.774.857 8.979
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.774.857 8.979
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-51.565.756 -819.535
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
976.001 719.113
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19.20 976.001 719.113
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 976.001 719.113
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.661.078 -781.559
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 42.191.533 811.265
Kredilerden Nakit Girişleri
9 42.191.533 811.265
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -92.097 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -92.097 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -1.592.824
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
29 -4.438.358
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.928.677 -881.981
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.928.677 -881.981
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.286.398 1.933.092
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.357.721 1.051.111


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 1.357.721 14.286.398
Finansal Yatırımlar
14.971.414 751.395
Diğer Finansal Yatırımlar
8 14.971.414 751.395
Ticari Alacaklar
6.11 319.897.692 242.309.167
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.11 2.228.837 2.676.379
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 317.668.855 239.632.788
Diğer Alacaklar
6.12 6.987.775 5.214.040
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.12 6.987.775 5.214.040
Türev Araçlar
13 472 472
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
13 472 472
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.158.424 715.485
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 15.629 624.109
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.142.795 91.376
ARA TOPLAM
344.373.498 263.276.957
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
344.373.498 263.276.957
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 2.094.825 2.062.701
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
8 2.094.825 2.062.701
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
12 3.114 64.214
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 3.114 64.214
Maddi Duran Varlıklar
19 5.807.512 5.251.469
Tesis, Makine ve Cihazlar
19 3.724.742 3.174.608
Taşıtlar
19 1.081.477 1.164.697
Diğer Maddi Duran Varlıklar
19 1.001.293 912.164
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 7.386.963 3.130.213
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 556.871 612.252
Diğer Haklar
20 347.912 394.456
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 208.959 217.796
Peşin Ödenmiş Giderler
285.084 628.391
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 285.084 628.391
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 173.568 140.976
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.307.937 11.890.216
TOPLAM VARLIKLAR
360.681.435 275.167.173
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 151.423.939 109.232.406
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 151.423.939 109.232.406
Banka Kredileri
9 81.700.000 40.501.438
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
9 69.655.747 68.723.230
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 68.192 7.738
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
276.287 368.383
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 276.287 368.383
Banka Kredileri
9 276.287 368.383
Diğer Finansal Yükümlülükler
10 2.366.920 1.443.312
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
10 2.366.920 1.443.312
Ticari Borçlar
11 128.809.152 90.500.623
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.11 127.094 120.737
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 128.682.058 90.379.886
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 752.730 663.432
Diğer Borçlar
12 2.194.057 1.612.156
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6.12 1.054.028 120.364
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 1.140.029 1.491.792
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 18.900 18.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 18.900 18.900
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 1.650.971 2.496.281
Kısa Vadeli Karşılıklar
21.25 1.149.079 815.565
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 620.000 286.486
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 529.079 529.079
ARA TOPLAM
288.642.035 207.151.058
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
288.642.035 207.151.058
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 982.349 982.350
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 982.349 982.350
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 982.349 982.350
Diğer Finansal Yükümlülükler
10 5.444.152 2.067.875
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
10 5.444.152 2.067.875
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 321.175 255.460
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 321.175 255.460
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.747.676 3.305.685
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
295.389.711 210.456.743
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
65.291.724 64.710.430
Ödenmiş Sermaye
29 27.500.000 27.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 -58.044 -126.402
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -58.044 -126.402
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 1.279.484 1.279.484
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
29 1.279.484 1.279.484
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
29 1.279.484 1.279.484
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 2.147.846 2.147.846
Yasal Yedekler
29 2.147.846 2.147.846
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 29.471.144 10.631.414
Net Dönem Karı veya Zararı
29 4.951.294 23.278.088
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
65.291.724 64.710.430
TOPLAM KAYNAKLAR
360.681.435 275.167.173


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 27.500.000 -64.453 1.282.878 915.190 3.635.067 14.274.427 47.543.109 47.543.109
Transferler
29 14.274.427 -14.274.427 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
39.300 6.891.352 6.930.652 6.930.652
Dönem Sonu Bakiyeler
29 27.500.000 -25.153 1.282.878 915.190 17.909.494 6.891.352 54.473.761 54.473.761
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 27.500.000 -126.402 1.279.484 2.147.846 10.631.414 23.278.088 64.710.430 64.710.430
Transferler
23.278.088 -23.278.088 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
68.358 4.951.294 5.019.652 5.019.652
Kar Payları
-4.438.358 -4.438.358 -4.438.358
Dönem Sonu Bakiyeler
27.500.000 -58.044 1.279.484 2.147.846 29.471.144 4.951.294 65.291.724 65.291.724


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
29 4.951.294 6.891.352
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
68.358 39.300
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.29 88.777 50.384
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21.23 -20.419 -11.084
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21.23 -20.419 -11.084
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
68.358 39.300
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.019.652 6.930.652
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.019.652 6.930.652http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026000


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.391 Değişim: 0,00% Hacim : 34.267 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.391 16.05.2022 Yüksek 2.425
Açılış: 2.419
15,6339 Değişim: 0,60%
Düşük 15,5343 17.05.2022 Yüksek 15,6394
Açılış: 15,5411
16,3439 Değişim: 0,64%
Düşük 16,2212 17.05.2022 Yüksek 16,3746
Açılış: 16,2402
916,48 Değişim: 0,60%
Düşük 910,87 17.05.2022 Yüksek 918,07
Açılış: 911,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.