KAP ***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 - 18:11
KAP ***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 140.837.582 34.014.757 48.551.957 20.005.728
Satışların Maliyeti
30 -109.003.065 -21.910.508 -33.717.025 -12.164.088
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
31.834.517 12.104.249 14.834.932 7.841.640
BRÜT KAR (ZARAR)
31.834.517 12.104.249 14.834.932 7.841.640
Genel Yönetim Giderleri
31 -13.325.918 -7.429.725 -6.129.404 -4.063.203
Pazarlama Giderleri
31 -1.251.333 -267.045 -586.583 -143.697
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 505.827 19.552 -390.984 8.526
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -804.329 -31.374 -788.688 -31.020
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.958.764 4.395.657 6.939.273 3.612.246
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.958.764 4.395.657 6.939.273 3.612.246
Finansman Gelirleri
34 10.090.976 4.885.132 2.879.455 2.564.246
Finansman Giderleri
34 -13.235.591 -3.338.063 -4.673.598 -1.877.276
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24 13.814.149 5.942.726 5.145.130 4.299.216
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.584.151 -1.293.300 -1.806.484 -952.312
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -3.631.949 -1.361.421 -1.711.458 -956.671
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 47.798 68.121 -95.026 4.359
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.229.998 4.649.426 3.338.646 3.346.904
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.229.998 4.649.426 3.338.646 3.346.904
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
10.229.998 4.649.426 3.338.646 3.346.904
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.051.368 -22.755.509
Dönem Karı (Zararı)
10.229.998 4.649.426
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10.229.998 4.649.426
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-764.957 1.179.627
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19,20 595.649 1.003.466
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21,25 1.391.556 -294.707
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -294.707
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21,25 1.391.556
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
30,35 -2.764.877 -822.432
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -47.798 1.293.300
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
10 60.513 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.516.409 -28.584.562
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 276.701 1.206.026
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 8.396.649 -80.222.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 8.396.649 -80.222.602
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.536.097 -379.689
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 1.536.097 -379.689
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
13 -385 30.338
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -632.710 -327.329
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -39.720.913 56.587.424
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -39.720.913 56.587.424
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 302.341 76.126
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12,24 12.642.136 897.220
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12,24 12.642.136 897.220
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 0 -6.448.040
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
23 -29.836 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
713.511 -4.036
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
713.511 -4.036
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.051.368 -22.755.509
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-955.636 -985.459
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19,20 -1.155.287 -985.459
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -1.119.860 -985.459
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -35.427
Alınan Temettüler
34 199.651
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.416.683 22.515.381
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.676.411
Kredilerden Nakit Girişleri
9 14.676.411
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 22.515.381
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 22.515.381
Ödenen Temettüler
29 -6.045.424 0
Alınan Faiz
35 378.520 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -1.592.824
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-590.321 -1.225.587
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-590.321 -1.225.587
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.933.092 2.188.117
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.342.771 962.530


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 1.342.771 1.933.092
Finansal Yatırımlar
3.140.090 3.405.547
Diğer Finansal Yatırımlar
8 3.140.090 3.405.547
Ticari Alacaklar
11 208.755.937 217.152.586
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.11 405.420 463.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 208.350.517 216.689.412
Diğer Alacaklar
6.12 3.923.179 5.459.276
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.12 3.923.179 5.459.276
Türev Araçlar
13 435 50
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
13 435 50
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.201.807 569.097
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 18.946 12.188
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.182.861 556.909
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 0 2.684.552
ARA TOPLAM
218.364.219 231.204.200
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
218.364.219 231.204.200
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 1.625.848 1.637.092
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
8 1.625.848 1.637.092
Diğer Alacaklar
12 64.214 64.214
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 64.214 64.214
Maddi Duran Varlıklar
19 3.355.681 2.736.382
Tesis, Makine ve Cihazlar
19 2.539.471 2.200.297
Taşıtlar
19 62.785 104.469
Diğer Maddi Duran Varlıklar
19 753.425 431.616
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 2.907.597 3.203.905
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 625.987 685.646
Diğer Haklar
20 389.237 467.725
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 236.750 217.921
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.579.327 8.327.239
TOPLAM VARLIKLAR
226.943.546 239.531.439
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 60.651.958 45.724.124
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 60.651.958 45.724.124
Banka Kredileri
9 60.634.881 45.701.569
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 17.077 22.555
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 251.423
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 0 251.423
Banka Kredileri
9 0 251.423
Diğer Finansal Yükümlülükler
10 1.453.057 1.958.265
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
10 1.453.057 1.958.265
Ticari Borçlar
11 96.137.345 135.858.258
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.11 239.448 3.705.400
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 95.897.897 132.152.858
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 530.876 361.463
Diğer Borçlar
12 11.335.101 894.036
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6.12 1.329.857 27.613
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 10.005.244 866.423
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 18.900 48.736
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 34.836
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 18.900 13.900
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 1.883.314 4.277.376
Kısa Vadeli Karşılıklar
21.25 1.094.424 663.512
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 247.588 134.433
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 846.836 529.079
ARA TOPLAM
173.104.975 190.037.193
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
173.104.975 190.037.193
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.830.747 1.682.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 1.830.747 1.682.360
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 1.830.747 1.682.360
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 136.593 116.820
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
.175 3.328.888 3.349.913http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956132


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.