KAP ***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

28.04.2022 - 23:38
KAP ***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.038.390 54 0 0 30.286 -4.854 0 25.432 0 -17.159 2.410 -14.749 483.558 -301.762 95.390 2.326.313 0 2.326.313
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.038.390 54 0 0 30.286 -4.854 0 25.432 0 -17.159 2.410 -14.749 483.558 -301.762 95.390 2.326.313 0 2.326.313
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -596 0 -596 0 -92.013 49.626 -42.387 0 0 -48.588 -91.571 0 -91.571
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
II-ı 175.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175.350 0 175.350
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.769 90.621 -95.390 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.769 90.621 -95.390 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.213.740 54 0 0 30.286 -5.450 0 24.836 0 -109.172 52.036 -57.136 488.327 -211.141 -48.588 2.410.092 0 2.410.092
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.213.740 54 0 0 30.286 -9.626 0 20.660 0 -136.355 71.935 -64.420 488.327 -211.141 100.882 2.548.102 0 2.548.102
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.213.740 54 0 0 30.286 -9.626 0 20.660 0 -136.355 71.935 -64.420 488.327 -211.141 100.882 2.548.102 0 2.548.102
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 90.026 711 0 90.737 0 99.968 -15.763 84.205 0 0 126.078 301.020 0 301.020
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
II-ı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.044 95.838 -100.882 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.044 95.838 -100.882 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.213.740 54 0 0 120.312 -8.915 0 111.397 0 -36.387 56.172 19.785 493.371 -115.303 126.078 2.849.122 0 2.849.122


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
20.671.625 47.171.151 67.842.776 18.910.585 43.818.449 62.729.034
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a-3,i 4.440.449 9.512.549 13.952.998 3.629.295 10.296.278 13.925.573
Teminat Mektupları
III-a-2,ii 4.199.224 6.224.559 10.423.783 3.615.929 6.026.650 9.642.579
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
44.811 14.879 59.690 43.678 16.436 60.114
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
4.154.413 6.209.680 10.364.093 3.572.251 6.010.214 9.582.465
Banka Kredileri
III-a-2,i 0 403.927 403.927 0 364.331 364.331
İthalat Kabul Kredileri
0 341.206 341.206 0 257.795 257.795
Diğer Banka Kabulleri
0 62.721 62.721 0 106.536 106.536
Akreditifler
III-a-2,i 241.225 2.884.063 3.125.288 13.366 3.905.297 3.918.663
Belgeli Akreditifler
241.225 2.884.063 3.125.288 13.366 3.905.297 3.918.663
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
2.094.457 1.468.337 3.562.794 1.068.951 340.707 1.409.658
Cayılamaz Taahhütler
2.094.457 1.468.337 3.562.794 1.068.951 340.707 1.409.658
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.177.600 1.468.337 2.645.937 280.610 340.707 621.317
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
III-a-1 412.014 0 412.014 307.116 0 307.116
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
123.357 0 123.357 103.873 0 103.873
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3.738 0 3.738 3.738 0 3.738
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
130.119 0 130.119 128.520 0 128.520
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
247.629 0 247.629 245.094 0 245.094
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-b 14.136.719 36.190.265 50.326.984 14.212.339 33.181.464 47.393.803
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
6.405.000 7.904.034 14.309.034 7.255.000 7.864.110 15.119.110
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
6.405.000 7.904.034 14.309.034 7.255.000 7.864.110 15.119.110
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
7.731.719 28.286.231 36.017.950 6.957.339 25.317.354 32.274.693
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
112.422 841.667 954.089 484.925 1.046.185 1.531.110
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
90.993 330.966 421.959 447.471 267.789 715.260
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
21.429 510.701 532.130 37.454 778.396 815.850
Para ve Faiz Swap İşlemleri
4.462.363 21.931.240 26.393.603 4.605.960 21.813.849 26.419.809
Swap Para Alım İşlemleri
277.281 10.765.015 11.042.296 355.931 10.395.598 10.751.529
Swap Para Satım İşlemleri
4.015.082 7.057.543 11.072.625 4.080.029 6.432.465 10.512.494
Swap Faiz Alım İşlemleri
85.000 2.054.341 2.139.341 85.000 2.492.893 2.577.893
Swap Faiz Satım İşlemleri
85.000 2.054.341 2.139.341 85.000 2.492.893 2.577.893
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.156.934 3.849.909 7.006.843 1.866.454 2.457.320 4.323.774
Para Alım Opsiyonları
1.427.473 2.138.058 3.565.531 700.722 1.515.285 2.216.007
Para Satım Opsiyonları
1.729.461 1.711.851 3.441.312 1.165.732 942.035 2.107.767
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 1.663.415 1.663.415 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
95.346.064 111.501.285 206.847.349 94.236.622 98.715.046 192.951.668
EMANET KIYMETLER
3.046.475 1.565.949 4.612.424 3.026.260 1.306.672 4.332.932
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
1.615.820 0 1.615.820 1.636.650 0 1.636.650
Emanete Alınan Menkul Değerler
6.830 687.910 694.740 51.000 547.581 598.581
Tahsile Alınan Çekler
582.179 82.019 664.198 509.313 87.061 596.374
Tahsile Alınan Ticari Senetler
38.107 65.948 104.055 23.699 83.450 107.149
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
803.539 730.072 1.533.611 805.598 588.580 1.394.178
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
92.165.305 106.776.663 198.941.968 91.053.134 97.061.140 188.114.274
Menkul Kıymetler
1.118.366 0 1.118.366 1.118.366 0 1.118.366
Teminat Senetleri
43.797.638 33.509.412 77.307.050 42.716.132 30.840.631 73.556.763
Emtia
4.497.586 5.968.049 10.465.635 4.518.586 5.466.103 9.984.689
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
39.541.455 64.284.398 103.825.853 39.496.172 57.963.046 97.459.218
Diğer Rehinli Kıymetler
3.210.260 3.014.804 6.225.064 3.203.878 2.791.360 5.995.238
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
134.284 3.158.673 3.292.957 157.228 347.234 504.462
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
116.017.689 158.672.436 274.690.125 113.147.207 142.533.495 255.680.702


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-755.012 -39.570
Alınan Faizler
757.294 467.013
Ödenen Faizler
-965.063 -540.148
Alınan Temettüler
0 524
Alınan Ücret ve Komisyonlar
69.962 41.093
Elde Edilen Diğer Kazançlar
653.256 593.919
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
61.370 100.416
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-75.305 -55.284
Ödenen Vergiler
-19.453 -7.620
Diğer
-1.237.073 -639.483
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-47.229 441.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-13.860 5.203
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-114.899 -114.379
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-3.052.469 1.233.403
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-684.650 564.345
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-299.603 246.344
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.173.840 -287.936
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
475.745 594.381
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.468.667 -1.800.107
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-802.241 401.684
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-983.154 -144.255
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-12.413 -12.800
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
9.445 10.004
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-933.787 -756.147
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 156.458
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-73.551 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
27.152 458.230
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-134.421 1.886.096
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
401.852 1.996.982
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-503.930 -240.815
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 175.350
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-32.343 -45.421
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
774.811 768.183
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.145.005 2.911.708
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
7.210.830 4.173.744
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.065.825 7.085.452


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
126.078 -48.588
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
174.942 -42.983
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
90.737 -596
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
120.034 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
889 -745
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-30.186 149
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
84.205 -42.387
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
128.055 -113.579
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-18.526 61.955
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-25.324 9.237
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
301.020 -91.571


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.647.136 11.032.462 13.679.598 2.680.043 11.968.637 14.648.680
Nakit ve Nakit Benzerleri
666.712 9.183.940 9.850.652 927.556 9.953.229 10.880.785
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 665.615 6.378.358 7.043.973 824.464 6.634.067 7.458.531
Bankalar
I-ç 2.239 2.805.582 2.807.821 54.189 3.319.162 3.373.351
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 50.018 0 50.018
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.142 0 -1.142 -1.115 0 -1.115
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.781 23.884 28.665 3 14.872 14.875
Devlet Borçlanma Senetleri
4.781 23.884 28.665 3 14.872 14.875
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-e 1.514.133 1.653.004 3.167.137 1.184.802 1.517.272 2.702.074
Devlet Borçlanma Senetleri
1.462.845 1.653.004 3.115.849 1.133.776 1.517.272 2.651.048
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
39.278 0 39.278 39.016 0 39.016
Diğer Finansal Varlıklar
12.010 0 12.010 12.010 0 12.010
Türev Finansal Varlıklar
461.510 171.634 633.144 567.682 483.264 1.050.946
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
I-c 416.814 151.626 568.440 482.877 479.571 962.448
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
I-j 44.696 20.008 64.704 84.805 3.693 88.498
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
16.644.297 19.762.649 36.406.946 12.844.175 19.363.075 32.207.250
Krediler
I-f 16.872.135 13.833.819 30.705.954 13.094.126 13.817.852 26.911.978
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
363.285 0 363.285 330.430 0 330.430
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-g 74.136 6.129.813 6.203.949 75.508 5.902.634 5.978.142
Devlet Borçlanma Senetleri
74.136 6.129.813 6.203.949 75.508 5.807.366 5.882.874
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 95.268 95.268
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-665.259 -200.983 -866.242 -655.889 -357.411 -1.013.300
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-o 563.914 0 563.914 594.827 0 594.827
Satış Amaçlı
563.914 0 563.914 594.827 0 594.827
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
225.580 0 225.580 225.580 0 225.580
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-h 225.580 0 225.580 225.580 0 225.580
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
225.580 0 225.580 225.580 0 225.580
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-ı 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-k 463.773 0 463.773 349.799 0 349.799
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-l 85.422 0 85.422 89.193 0 89.193
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
85.422 0 85.422 89.193 0 89.193
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-m 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 6.465 0 6.465
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-n 191.282 0 191.282 141.595 0 141.595
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-ö 528.142 9.998 538.140 406.597 7.899 414.496
VARLIKLAR TOPLAMI
21.349.546 30.805.109 52.154.655 17.338.274 31.339.611 48.677.885
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-a 12.458.708 15.760.608 28.219.316 9.329.410 18.355.841 27.685.251
ALINAN KREDİLER
II-c 418.888 11.326.224 11.745.112 134.427 10.406.722 10.541.149
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
80.206 2.166.750 2.246.956 1.378 1.536.940 1.538.318
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
753.471 0 753.471 882.314 0 882.314
Bonolar
753.471 0 753.471 882.314 0 882.314
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
123.729 352.855 476.584 215.242 370.010 585.252
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-b 117.164 352.855 470.019 212.131 369.307 581.438
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-e 6.565 0 6.565 3.111 703 3.814
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-d 35.293 301 35.594 37.891 270 38.161
KARŞILIKLAR
II-f 285.052 215.055 500.107 172.033 48.739 220.772
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
20.983 0 20.983 21.170 0 21.170
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
264.069 215.055 479.124 150.863 48.739 199.602
CARİ VERGİ BORCU
II-g 173.238 0 173.238 43.061 0 43.061
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-ğ 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-h 0 4.053.334 4.053.334 0 3.737.398 3.737.398
Krediler
0 1.125.082 1.125.082 0 1.000.209 1.000.209
Diğer Borçlanma Araçları
0 2.928.252 2.928.252 0 2.737.189 2.737.189
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-ç 683.316 418.505 1.101.821 564.644 293.463 858.107
ÖZKAYNAKLAR
II-ı 2.994.799 -145.677 2.849.122 2.668.772 -120.670 2.548.102
Ödenmiş Sermaye
2.213.740 0 2.213.740 2.213.740 0 2.213.740
Sermaye Yedekleri
54 0 54 54 0 54
Hisse Senedi İhraç Primleri
54 0 54 54 0 54
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
111.397 0 111.397 20.660 0 20.660
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
165.462 -145.677 19.785 56.250 -120.670 -64.420
Kar Yedekleri
493.371 0 493.371 488.327 0 488.327
Yasal Yedekler
59.082 0 59.082 54.038 0 54.038
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
434.289 0 434.289 434.289 0 434.289
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
10.775 0 10.775 -110.259 0 -110.259
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-115.303 0 -115.303 -211.141 0 -211.141
Dönem Net Kâr veya Zararı
126.078 0 126.078 100.882 0 100.882
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
18.006.700 34.147.955 52.154.655 14.049.172 34.628.713 48.677.885


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-a 1.188.370 682.041
Kredilerden Alınan Faizler
877.489 563.855
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
16.917 11.612
Bankalardan Alınan Faizler
4.258 2.276
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
5.913 21.999
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
282.970 81.339
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
4.248 216
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
198.392 36.553
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
80.330 44.570
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
823 960
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -835.815 -570.942
Mevduata Verilen Faizler
-549.701 -407.008
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-189.058 -125.841
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-10.326 -3.907
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-31.692 -19.888
Kiralama Faiz Giderleri
-1.425 -1.862
Diğer Faiz Giderleri
-53.613 -12.436
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
352.555 111.099
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
22.114 17.895
Alınan Ücret ve Komisyonlar
53.006 41.093
Gayri Nakdi Kredilerden
22.763 15.466
Diğer
IV-i 30.243 25.627
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-30.892 -23.198
Gayri Nakdi Kredilere
-32 -15
Diğer
IV-i -30.860 -23.183
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-c 0 524
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-ç 6.004 -37.342
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
354 10.958
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
335.988 359.234
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-330.338 -407.534
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-d 35.663 17.772
FAALİYET BRÜT KÂRI
416.336 109.948
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-e 178.715 -25.796
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-e -280.050 -32.172
PERSONEL GİDERLERİ (-)
IV-f -70.408 -56.565
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-f -84.022 -56.105
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
160.571 -60.690
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-g 160.571 -60.690
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-ğ -34.493 12.102
Cari Vergi Karşılığı
-139.690 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
105.197 12.102
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-h 126.078 -48.588
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-ı 126.078 -48.588
Grubun Karı (Zararı)
126.078 -48.588
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025316


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,8728 Değişim: 0,20%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,8011 Değişim: -0,21%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
945,60 Değişim: 0,54%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.