" />

KAP ***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

04.02.2022 - 18:41
KAP ***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.730.655 54 0 443 27.782 -3.458 0 24.324 0 -38.159 -7.930 -46.089 581.138 -423.521 91.158 1.958.162 17 1.958.179
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.730.655 54 0 443 27.782 -3.458 0 24.324 0 -38.159 -7.930 -46.089 581.138 -423.521 91.158 1.958.162 17 1.958.179
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 6.969 -1.640 0 5.329 0 21.544 9.221 30.765 0 0 121.564 157.658 2 157.660
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
II-ı 307.735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307.735 0 307.735
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.047 64.111 -91.158 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.047 64.111 -91.158 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.038.390 54 0 443 34.751 -5.098 0 29.653 0 -16.615 1.291 -15.324 608.185 -359.410 121.564 2.423.555 19 2.423.574
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.038.390 54 0 443 34.751 -5.098 0 29.653 0 -16.615 1.291 -15.324 608.185 -359.410 121.564 2.423.555 19 2.423.574
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.038.390 54 0 443 34.751 -5.098 0 29.653 0 -16.615 1.291 -15.324 608.185 -359.410 121.564 2.423.555 19 2.423.574
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -4.734 0 -4.734 0 -119.216 58.434 -60.782 0 0 76.541 11.025 3 11.028
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
II-ı 175.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175.350 0 175.350
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.252 82.312 -121.564 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.252 82.312 -121.564 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.213.740 54 0 443 34.751 -9.832 0 24.919 0 -135.831 59.725 -76.106 647.437 -277.098 76.541 2.609.930 22 2.609.952


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
19.358.912 44.565.938 63.924.850 11.616.058 30.793.368 42.409.426
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a-3,i 3.723.938 10.401.418 14.125.356 3.050.846 5.475.559 8.526.405
Teminat Mektupları
III-a-2,ii 3.710.572 6.026.650 9.737.222 2.755.771 3.534.587 6.290.358
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
43.678 16.436 60.114 44.233 19.769 64.002
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
3.666.894 6.010.214 9.677.108 2.711.538 3.514.818 6.226.356
Banka Kredileri
III-a-2,i 0 364.331 364.331 0 8.763 8.763
İthalat Kabul Kredileri
0 257.795 257.795 0 8.763 8.763
Diğer Banka Kabulleri
0 106.536 106.536 0 0 0
Akreditifler
III-a-2,i 13.366 4.010.437 4.023.803 295.075 1.932.209 2.227.284
Belgeli Akreditifler
13.366 3.905.297 3.918.663 295.075 1.932.209 2.227.284
Diğer Akreditifler
0 105.140 105.140 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
III-a-2,i 0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
1.218.324 713.719 1.932.043 784.381 625.253 1.409.634
Cayılamaz Taahhütler
1.068.951 340.707 1.409.658 724.527 550.681 1.275.208
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
280.610 340.707 621.317 284.835 513.584 798.419
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 37.097 37.097
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
III-a-1 307.116 0 307.116 128.567 0 128.567
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
103.873 0 103.873 93.189 0 93.189
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3.738 0 3.738 3.738 0 3.738
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
128.520 0 128.520 103.493 0 103.493
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
245.094 0 245.094 110.705 0 110.705
Cayılabilir Taahhütler
149.373 373.012 522.385 59.854 74.572 134.426
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
149.373 373.012 522.385 59.854 74.572 134.426
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-b 14.416.650 33.450.801 47.867.451 7.780.831 24.692.556 32.473.387
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
7.459.311 8.102.821 15.562.132 1.410.000 4.377.446 5.787.446
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
7.459.311 8.102.821 15.562.132 1.410.000 4.377.446 5.787.446
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
6.957.339 25.347.980 32.305.319 6.370.831 20.315.110 26.685.941
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
484.925 1.046.185 1.531.110 749.743 1.515.798 2.265.541
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
447.471 267.789 715.260 736.568 405.822 1.142.390
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
37.454 778.396 815.850 13.175 1.109.976 1.123.151
Para ve Faiz Swap İşlemleri
4.605.960 21.813.849 26.419.809 5.083.001 17.430.266 22.513.267
Swap Para Alım İşlemleri
355.931 10.395.598 10.751.529 637.447 8.727.662 9.365.109
Swap Para Satım İşlemleri
4.080.029 6.432.465 10.512.494 4.445.554 5.233.210 9.678.764
Swap Faiz Alım İşlemleri
85.000 2.492.893 2.577.893 0 1.734.697 1.734.697
Swap Faiz Satım İşlemleri
85.000 2.492.893 2.577.893 0 1.734.697 1.734.697
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.866.454 2.487.946 4.354.400 538.087 549.920 1.088.007
Para Alım Opsiyonları
700.722 1.530.598 2.231.320 284.129 271.680 555.809
Para Satım Opsiyonları
1.165.732 957.348 2.123.080 253.958 278.240 532.198
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 819.126 819.126
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
106.666.624 119.782.479 226.449.103 59.647.606 48.766.961 108.414.567
EMANET KIYMETLER
12.337.013 11.856.030 24.193.043 7.727.696 8.317.028 16.044.724
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
6.365.279 0 6.365.279 2.873.750 0 2.873.750
Emanete Alınan Menkul Değerler
250.771 547.581 798.352 252.347 125.602 377.949
Tahsile Alınan Çekler
510.956 90.805 601.761 314.753 124.690 439.443
Tahsile Alınan Ticari Senetler
24.002 83.868 107.870 36.233 6.506 42.739
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
5.186.005 11.133.776 16.319.781 4.250.613 8.060.230 12.310.843
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
94.172.383 107.579.215 201.751.598 51.571.796 40.212.739 91.784.535
Menkul Kıymetler
1.118.366 0 1.118.366 359.549 0 359.549
Teminat Senetleri
45.835.381 41.358.706 87.194.087 39.232.709 24.298.111 63.530.820
Emtia
4.518.586 5.466.103 9.984.689 1.030.654 524.758 1.555.412
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
39.496.172 57.963.046 97.459.218 8.081.724 13.599.996 21.681.720
Diğer Rehinli Kıymetler
3.203.878 2.791.360 5.995.238 2.867.160 1.789.874 4.657.034
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
157.228 347.234 504.462 348.114 237.194 585.308
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
126.025.536 164.348.417 290.373.953 71.263.664 79.560.329 150.823.993


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-8.207.749 -598.419
Alınan Faizler
2.894.713 2.188.319
Ödenen Faizler
-2.643.997 -1.661.849
Alınan Temettüler
643 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
327.677 224.043
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.029.551 523.904
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
630.345 184.602
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-259.278 -209.967
Ödenen Vergiler
-35.539 -41.505
Diğer
-11.151.864 -1.805.966
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
8.378.275 149.808
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
8.420 -36.491
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.931.841 -463.201
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-914.226 -3.459.030
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
730.960 -500.866
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
924.516 50.764
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
6.962.510 485.771
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.690.610 1.908.594
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
907.326 2.164.267
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
170.526 -448.611
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.394.776 -483.855
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-112.867 -83.425
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
29.716 20.683
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-2.690.734 -1.052.423
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
257.988 326.935
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
121.121 304.375
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.084.902 -309.916
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.376.540 451.503
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.444.599 -1.009.950
İhraç Edilen Sermaye Araçları
175.350 307.735
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-22.389 -59.204
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
4.146.947 961.154
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.007.599 -281.228
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-a-3, i 4.208.493 4.489.721
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-a-3, ii 7.216.092 4.208.493


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
76.544 121.566
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-65.516 36.094
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.734 5.329
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 8.711
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.918 -2.050
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.184 -1.332
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-60.782 30.765
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-155.123 24.386
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
75.905 11.526
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18.436 -5.147
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.028 157.660


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.715.805 11.972.621 14.688.426 2.122.011 5.029.576 7.151.587
Nakit ve Nakit Benzerleri
928.832 9.957.213 10.886.045 1.148.927 4.778.497 5.927.424
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 824.464 6.634.067 7.458.531 384.758 3.210.176 3.594.934
Bankalar
I-ç 55.469 3.323.146 3.378.615 164.703 1.568.321 1.733.024
Para Piyasalarından Alacaklar
50.018 0 50.018 600.294 0 600.294
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.119 0 -1.119 -828 0 -828
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
33.729 14.872 48.601 39.249 18.063 57.312
Devlet Borçlanma Senetleri
10.635 14.872 25.507 17.413 18.063 35.476
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
23.094 0 23.094 21.836 0 21.836
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-e 1.185.562 1.517.272 2.702.834 812.028 170.390 982.418
Devlet Borçlanma Senetleri
1.133.776 1.517.272 2.651.048 762.918 170.390 933.308
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
39.776 0 39.776 38.600 0 38.600
Diğer Finansal Varlıklar
12.010 0 12.010 10.510 0 10.510
Türev Finansal Varlıklar
I-c 567.682 483.264 1.050.946 121.807 62.626 184.433
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
482.877 479.571 962.448 114.029 62.626 176.655
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
I-j 84.805 3.693 88.498 7.778 0 7.778
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
13.350.359 20.451.355 33.801.714 13.156.010 14.563.905 27.719.915
Krediler
I-f 12.878.522 13.693.074 26.571.596 12.685.090 9.700.794 22.385.884
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-i 890.781 1.306.509 2.197.290 723.239 938.005 1.661.244
Faktoring Alacakları
330.430 0 330.430 299.362 0 299.362
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-g 75.508 5.902.634 5.978.142 75.703 4.158.197 4.233.900
Devlet Borçlanma Senetleri
75.508 5.807.366 5.882.874 75.703 3.657.547 3.733.250
Diğer Finansal Varlıklar
0 95.268 95.268 500.650 500.650
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-824.882 -450.862 -1.275.744 -627.384 -233.091 -860.475
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
594.827 0 594.827 224.790 0 224.790
Satış Amaçlı
I-o 594.827 0 594.827 224.790 0 224.790
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
I-ğ 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-h 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-ı 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-k 375.986 0 375.986 365.416 0 365.416
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-l 143.187 0 143.187 122.403 0 122.403
Şerefiye
49.647 0 49.647 49.647 0 49.647
Diğer
93.540 0 93.540 72.756 0 72.756
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-m 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
6.465 0 6.465 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-n 192.767 0 192.767 170.757 0 170.757
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-ö 678.023 15.040 693.063 621.198 445.886 1.067.084
VARLIKLAR TOPLAMI
18.057.419 32.439.016 50.496.435 16.782.585 20.039.367 36.821.952
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-a 9.324.493 17.853.843 27.178.336 9.357.962 8.945.400 18.303.362
ALINAN KREDİLER
II-c 670.543 11.650.432 12.320.975 407.969 9.551.700 9.959.669
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
38.893 1.536.940 1.575.833 268.123 525.722 793.845
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
882.314 0 882.314 409.783 0 409.783
Bonolar
882.314 0 882.314 409.783 0 409.783
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
281.042 370.010 651.052 65.942 270.172 336.114
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-b 212.131 369.307 581.438 64.602 267.180 331.782
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-e 68.911 703 69.614 1.340 2.992 4.332
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-d 37.891 270 38.161 46.890 983 47.873
KARŞILIKLAR
II-f 178.315 48.739 227.054 103.211 29.670 132.881
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
22.853 0 22.853 15.451 0 15.451
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
155.462 48.739 204.201 87.760 29.670 117.430
CARİ VERGİ BORCU
II-g 72.925 0 72.925 83.561 0 83.561
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-ğ 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-h 0 3.737.398 3.737.398 0 2.821.726 2.821.726
Krediler
0 1.000.209 1.000.209 0 556.604 556.604
Diğer Borçlanma Araçları
0 2.737.189 2.737.189 0 2.265.122 2.265.122
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
841.388 361.047 1.202.435 444.871 1.064.693 1.509.564
ÖZKAYNAKLAR
II-ı 2.730.622 -120.670 2.609.952 2.423.873 -299 2.423.574
Ödenmiş Sermaye
2.213.740 0 2.213.740 2.038.390 0 2.038.390
Sermaye Yedekleri
497 0 497 497 0 497
Hisse Senedi İhraç Primleri
54 0 54 54 0 54
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
443 0 443 443 0 443
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
24.919 0 24.919 29.653 0 29.653
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
44.564 -120.670 -76.106 -15.025 -299 -15.324
Kar Yedekleri
647.437 0 647.437 608.185 0 608.185
Yasal Yedekler
62.656 0 62.656 56.229 0 56.229
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
584.781 0 584.781 551.956 0 551.956
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
-200.557 0 -200.557 -237.846 0 -237.846
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-277.098 0 -277.098 -359.410 0 -359.410
Dönem Net Kâr veya Zararı
76.541 0 76.541 121.564 0 121.564
Azınlık Payları
II-i 22 0 22 19 0 19
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
15.058.426 35.438.009 50.496.435 13.612.185 23.209.767 36.821.952


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-a 3.329.059 2.361.138
Kredilerden Alınan Faizler
2.574.374 1.798.032
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
70.432 12.102
Bankalardan Alınan Faizler
9.987 30.875
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
42.829 86.059
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
430.648 277.387
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
6.617 4.904
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
212.666 84.693
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
211.365 187.790
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0504 Değişim: 0,69%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
36,0363 Değişim: 0,54%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.569,41 Değişim: 0,78%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.