KAP ***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

28.10.2021 - 13:02
KAP ***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.730.655 54 0 443 27.782 -3.458 0 24.324 0 -38.159 -7.930 -46.089 581.138 -423.521 91.158 1.958.162 17 1.958.179
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.730.655 54 0 443 27.782 -3.458 0 24.324 0 -38.159 -7.930 -46.089 581.138 -423.521 91.158 1.958.162 17 1.958.179
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 8.085 -1.636 0 6.449 0 -2.153 16.913 14.760 0 0 99.621 120.830 2 120.832
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
II-ı 307.735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307.735 0 307.735
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.047 64.111 -91.158 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.047 64.111 -91.158 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.038.390 54 0 443 35.867 -5.094 0 30.773 0 -40.312 8.983 -31.329 608.185 -359.410 99.621 2.386.727 19 2.386.746
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.038.390 54 0 443 34.751 -5.098 0 29.653 0 -16.614 1.290 -15.324 608.185 -359.410 121.564 2.423.555 19 2.423.574
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.038.390 54 0 443 34.751 -5.098 0 29.653 0 -16.614 1.290 -15.324 608.185 -359.410 121.564 2.423.555 19 2.423.574
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -956 0 -956 0 -72.829 -220 -73.049 0 0 12.888 -61.117 2 -61.115
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
II-ı 175.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175.350 0 175.350
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.252 82.312 -121.564 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.252 82.312 -121.564 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.213.740 54 0 443 34.751 -6.054 0 28.697 0 -89.443 1.070 -88.373 647.437 -277.098 12.888 2.537.788 21 2.537.809


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
14.539.413 32.360.097 46.899.510 11.616.058 30.793.368 42.409.426
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a-3,i 2.840.915 7.103.939 9.944.854 3.050.846 5.475.559 8.526.405
Teminat Mektupları
III-a-2,ii 2.828.454 4.791.850 7.620.304 2.755.771 3.534.587 6.290.358
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
43.383 12.319 55.702 44.233 19.769 64.002
Diğer Teminat Mektupları
2.785.071 4.779.531 7.564.602 2.711.538 3.514.818 6.226.356
Banka Kredileri
III-a-2,i 255.360 255.360 8.763 8.763
İthalat Kabul Kredileri
183.664 183.664 8.763 8.763
Diğer Banka Kabulleri
71.696 71.696
Akreditifler
III-a-2,i 12.461 2.056.729 2.069.190 295.075 1.932.209 2.227.284
Belgeli Akreditifler
12.461 2.056.729 2.069.190 295.075 1.932.209 2.227.284
TAAHHÜTLER
1.691.670 1.227.979 2.919.649 784.381 625.253 1.409.634
Cayılamaz Taahhütler
1.516.569 1.068.375 2.584.944 724.527 550.681 1.275.208
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
812.487 1.068.375 1.880.862 284.835 513.584 798.419
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
37.097 37.097
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
III-a-1 247.580 247.580 128.567 128.567
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
103.987 103.987 93.189 93.189
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3.738 3.738 3.738 3.738
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
117.504 117.504 103.493 103.493
Diğer Cayılamaz Taahhütler
231.273 231.273 110.705 110.705
Cayılabilir Taahhütler
175.101 159.604 334.705 59.854 74.572 134.426
Diğer Cayılabilir Taahhütler
175.101 159.604 334.705 59.854 74.572 134.426
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-b 10.006.828 24.028.179 34.035.007 7.780.831 24.692.556 32.473.387
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
5.589.270 5.332.118 10.921.388 1.410.000 4.377.446 5.787.446
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
5.589.270 5.332.118 10.921.388 1.410.000 4.377.446 5.787.446
Alım Satım Amaçlı İşlemler
4.417.558 18.696.061 23.113.619 6.370.831 20.315.110 26.685.941
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
298.047 1.011.147 1.309.194 749.743 1.515.798 2.265.541
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
166.084 453.046 619.130 736.568 405.822 1.142.390
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
131.963 558.101 690.064 13.175 1.109.976 1.123.151
Para ve Faiz Swap İşlemleri
2.473.594 15.782.228 18.255.822 5.083.001 17.430.266 22.513.267
Swap Para Alım İşlemleri
403.858 7.019.618 7.423.476 637.447 8.727.662 9.365.109
Swap Para Satım İşlemleri
2.069.736 5.303.608 7.373.344 4.445.554 5.233.210 9.678.764
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.729.501 1.729.501 1.734.697 1.734.697
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.729.501 1.729.501 1.734.697 1.734.697
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.645.917 1.640.268 3.286.185 538.087 549.920 1.088.007
Para Alım Opsiyonları
651.586 975.479 1.627.065 284.129 271.680 555.809
Para Satım Opsiyonları
994.331 664.789 1.659.120 253.958 278.240 532.198
Diğer
262.418 262.418 819.126 819.126
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
102.439.404 77.877.448 180.316.852 59.647.606 48.766.961 108.414.567
EMANET KIYMETLER
13.997.735 8.206.482 22.204.217 7.727.696 8.317.028 16.044.724
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
8.079.283 8.079.283 2.873.750 2.873.750
Emanete Alınan Menkul Değerler
224.633 194.234 418.867 252.347 125.602 377.949
Tahsile Alınan Çekler
450.840 49.886 500.726 314.753 124.690 439.443
Tahsile Alınan Ticari Senetler
40.399 55.176 95.575 36.233 6.506 42.739
Diğer Emanet Kıymetler
5.202.580 7.907.186 13.109.766 4.250.613 8.060.230 12.310.843
REHİNLİ KIYMETLER
88.204.411 69.437.069 157.641.480 51.571.796 40.212.739 91.784.535
Menkul Kıymetler
1.072.853 1.072.853 359.549 359.549
Teminat Senetleri
44.034.428 27.931.100 71.965.528 39.232.709 24.298.111 63.530.820
Emtia
1.153.524 787.033 1.940.557 1.030.654 524.758 1.555.412
Gayrimenkul
38.732.204 38.902.235 77.634.439 8.081.724 13.599.996 21.681.720
Diğer Rehinli Kıymetler
3.211.402 1.816.701 5.028.103 2.867.160 1.789.874 4.657.034
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
237.258 233.897 471.155 348.114 237.194 585.308
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
116.978.817 110.237.545 227.216.362 71.263.664 79.560.329 150.823.993


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-625.075 -491.030
Alınan Faizler
2.117.403 1.422.146
Ödenen Faizler
-2.068.390 -1.115.576
Alınan Temettüler
643 53
Alınan Ücret ve Komisyonlar
137.165 159.261
Elde Edilen Diğer Kazançlar
826.391 478.960
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
580.453 136.119
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-190.116 -158.195
Ödenen Vergiler
-34.050 -26.567
Diğer
-1.994.574 -1.387.231
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
39.843 -667.683
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
4.877 -28.945
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-191.822 -330.587
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-91.952 -2.206.740
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
146.996 -297.298
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
340.342 18.212
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.729.526 337.887
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.253.182 1.195.504
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-644.942 644.284
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-585.232 -1.158.713
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-810.309 -395.606
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-66.338 -48.159
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
28.845 13.634
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-2.030.637 -849.938
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
809.929 182.650
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-7.121 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
455.013 306.207
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
383.397 -454.091
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.669.133 15.623
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.444.599 -712.950
İhraç Edilen Sermaye Araçları
175.350 307.735
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-16.487 -64.499
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
728.563 1.011.934
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-283.581 -996.476
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.208.493 4.489.721
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.924.912 3.493.245


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
12.890 99.623
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-74.005 21.209
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-956 6.449
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 10.365
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.242 -2.045
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
286 -1.871
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-73.049 14.760
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-94.063 -6.857
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-223 21.684
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21.237 -67
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-61.115 120.832


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.148.457 6.132.824 8.281.281 2.122.011 5.029.576 7.151.587
Nakit ve Nakit Benzerleri
923.828 4.940.624 5.864.452 1.148.927 4.778.497 5.927.424
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 546.944 3.383.189 3.930.133 384.758 3.210.176 3.594.934
Bankalar
I-ç 127.425 1.557.435 1.684.860 164.703 1.568.321 1.733.024
Para Piyasalarından Alacaklar
250.126 0 250.126 600.294 0 600.294
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-667 0 -667 -828 0 -828
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
36.624 15.524 52.148 39.249 18.063 57.312
Devlet Borçlanma Senetleri
23.183 15.524 38.707 17.413 18.063 35.476
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
13.441 0 13.441 21.836 0 21.836
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-e 1.101.369 1.074.250 2.175.619 812.028 170.390 982.418
Devlet Borçlanma Senetleri
1.057.726 1.074.250 2.131.976 762.918 170.390 933.308
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
31.632 0 31.632 38.600 0 38.600
Diğer Finansal Varlıklar
12.011 0 12.011 10.510 0 10.510
Türev Finansal Varlıklar
I-c 86.636 102.426 189.062 121.807 62.626 184.433
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
63.258 102.426 165.684 114.029 62.626 176.655
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
23.378 0 23.378 7.778 0 7.778
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
13.129.996 14.798.119 27.928.115 13.156.010 14.563.905 27.719.915
Krediler
I-f 12.593.071 10.063.485 22.656.556 12.685.090 9.700.794 22.385.884
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-i 859.766 954.083 1.813.849 723.239 938.005 1.661.244
Faktoring Alacakları
272.970 0 272.970 299.362 0 299.362
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-g 74.246 4.080.980 4.155.226 75.703 4.158.197 4.233.900
Devlet Borçlanma Senetleri
74.246 3.822.434 3.896.680 75.703 3.657.547 3.733.250
Diğer Finansal Varlıklar
0 258.546 258.546 0 500.650 500.650
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-670.057 -300.429 -970.486 -627.384 -233.091 -860.475
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-o 577.103 0 577.103 224.790 0 224.790
Satış Amaçlı
577.103 0 577.103 224.790 0 224.790
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
I-ğ 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-h 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-ı 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-k 374.826 0 374.826 365.416 0 365.416
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-l 130.419 0 130.419 122.403 0 122.403
Şerefiye
49.647 0 49.647 49.647 0 49.647
Diğer
80.772 0 80.772 72.756 0 72.756
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-m 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
6.325 0 6.325 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-n 198.414 0 198.414 170.757 0 170.757
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-ö 504.479 7.792 512.271 621.198 445.886 1.067.084
VARLIKLAR TOPLAMI
17.070.019 20.938.735 38.008.754 16.782.585 20.039.367 36.821.952
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-a 10.182.361 10.140.958 20.323.319 9.357.962 8.945.400 18.303.362
ALINAN KREDİLER
II-c 593.925 8.537.403 9.131.328 407.969 9.551.700 9.959.669
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
464.436 761.423 1.225.859 268.123 525.722 793.845
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
1.048.800 0 1.048.800 409.783 0 409.783
Bonolar
1.048.800 0 1.048.800 409.783 0 409.783
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
34.913 58.298 93.211 65.942 270.172 336.114
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-b 28.602 55.170 83.772 64.602 267.180 331.782
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-e 6.311 3.128 9.439 1.340 2.992 4.332
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-d 41.615 470 42.085 46.890 983 47.873
KARŞILIKLAR
II-f 107.726 31.992 139.718 103.211 29.670 132.881
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
17.335 17.335 15.451 0 15.451
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
90.391 31.992 122.383 87.760 29.670 117.430
CARİ VERGİ BORCU
II-g 37.123 0 37.123 83.561 0 83.561
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-ğ 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-h 0 2.458.834 2.458.834 0 2.821.726 2.821.726
Krediler
0 682.629 682.629 0 556.604 556.604
Diğer Borçlanma Araçları
0 1.776.205 1.776.205 0 2.265.122 2.265.122
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
704.296 266.372 970.668 444.871 1.064.693 1.509.564
ÖZKAYNAKLAR
II-ı 2.578.681 -40.872 2.537.809 2.423.873 -299 2.423.574
Ödenmiş Sermaye
2.213.740 0 2.213.740 2.038.390 0 2.038.390
Sermaye Yedekleri
497 0 497 497 0 497
Hisse Senedi İhraç Primleri
54 0 54 54 0 54
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
443 0 443 443 0 443
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
28.697 0 28.697 29.653 0 29.653
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-47.501 -40.872 -88.373 -15.025 -299 -15.324
Kar Yedekleri
647.437 0 647.437 608.185 0 608.185
Yasal Yedekler
62.656 0 62.656 56.229 0 56.229
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
584.781 0 584.781 551.956 0 551.956
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
-264.210 0 -264.210 -237.846 0 -237.846
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-277.098 0 -277.098 -359.410 0 -359.410
Dönem Net Kâr veya Zararı
12.888 0 12.888 121.564 0 121.564
Azınlık Payları
II-i 21 0 21 19 0 19
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
15.793.876 22.214.878 38.008.754 13.612.185 23.209.767 36.821.952


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-a 2.349.993 1.692.262 835.019 569.304
Kredilerden Alınan Faizler
1.825.724 1.293.952 648.051 447.041
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
49.925 6.021 21.555 2.234
Bankalardan Alınan Faizler
8.127 25.974 2.544 6.696
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
42.000 66.957 2.925 12.853
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
284.257 184.234 108.783 57.209
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
3.849 3.175 1.678 1.412
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
138.721 53.198 58.409 20.042
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
141.687 127.861 48.696 35.755
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
135.792 109.639 49.602 39.859
Diğer Faiz Gelirleri
4.168 5.485 1.559 3.412
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -1.934.106 -1.166.544 -698.678 -389.747
Mevduata Verilen Faizler
-1.365.134 -667.040 -492.910 -240.433
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-438.562 -410.611 -146.095 -131.049
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-21.471 -7.842 -13.295 -3.259
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-88.470 -44.497 -43.442 -5.730
Kiralama Faiz Giderleri
-5.653 -4.775 -1.885 -1.443
Diğer Faiz Giderleri
-14.816 -31.779 -1.051 -7.833
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
415.887 525.718 136.341 179.557
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
76.770 108.752 26.431 31.425
Alınan Ücret ve Komisyonlar
136.874 159.261 47.162 49.949
Gayri Nakdi Kredilerden
47.958 41.071 16.540 13.913
Diğer
IV-i 88.916 118.190 30.622 36.036
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-60.104 -50.509 -20.731 -18.524
Gayri Nakdi Kredilere
-283 -492 -93 -95
Diğer
IV-i -59.821 -50.017 -20.638 -18.429
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-c 643 53 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-ç -86.065 50.619 -11.497 6.897
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
24.639 8.898 3.487 133
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
401.115 184.164 45.793 94.601
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-511.819 -142.443 -60.777 -87.837
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-d 71.875 48.873 23.298 12.471
FAALİYET BRÜT KÂRI
479.110 734.015 174.573 230.350
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-e -79.049 -258.125 -10.269 -78.532
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-e -11.474 -17.689 10.638 -4.977
PERSONEL GİDERLERİ (-)
IV-f -184.236 -165.633 -62.536 -56.522
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-f -189.671 -168.452 -64.508 -54.084
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
14.680 124.116 47.898 36.235
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-g 14.680 124.116 47.898 36.235
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-ğ -1.790 -24.493 -9.703 -7.212
Cari Vergi Karşılığı
-7.924 -5.419 -1.856 6.809
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -19.074 -7.847 -14.021
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
6.134 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-h 12.890 99.623 38.195 29.023
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
12.890 99.623 38.195 29.023
Grubun Karı (Zararı)
IV-ı 12.888 99.621 38.194 29.022
Azınlık Payları Karı (Zararı)
IV-i 2 2 1 1
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse başına Kar (Zarar) 0,00593000 0,05123000 0,01767000 0,03404000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973186


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.