KAP ***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

03.08.2021 - 18:14
KAP ***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.730.655 54 0 0 24.131 -3.250 0 20.881 0 -38.689 -7.930 -46.619 474.970 -378.055 84.881 1.886.767 0 1.886.767
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.730.655 54 0 0 24.131 -3.250 0 20.881 0 -38.689 -7.930 -46.619 474.970 -378.055 84.881 1.886.767 0 1.886.767
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -1.163 0 -1.163 0 4.177 14.470 18.647 0 0 57.126 74.610 0 74.610
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
II-ı 307.735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307.735 0 307.735
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.588 76.293 -84.881 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.588 76.293 -84.881 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.038.390 54 0 0 24.131 -4.413 0 19.718 0 -34.512 6.540 -27.972 483.558 -301.762 57.126 2.269.112 0 2.269.112
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.038.390 54 0 0 30.286 -4.854 0 25.432 0 -17.159 2.410 -14.749 483.558 -301.762 95.390 2.326.313 0 2.326.313
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.038.390 54 0 0 30.286 -4.854 0 25.432 0 -17.159 2.410 -14.749 483.558 -301.762 95.390 2.326.313 0 2.326.313
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -369 0 -369 0 -48.694 21.255 -27.439 0 0 -41.293 -69.101 0 -69.101
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
II-ı 175.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175.350 0 175.350
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.769 90.621 -95.390 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.769 90.621 -95.390 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.213.740 54 0 0 30.286 -5.223 0 25.063 0 -65.853 23.665 -42.188 488.327 -211.141 -41.293 2.432.562 0 2.432.562


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
13.739.930 36.220.533 49.960.463 11.557.120 30.718.794 42.275.914
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a-3,i 2.901.930 7.140.495 10.042.425 3.051.761 5.475.558 8.527.319
Teminat Mektupları
III-a-2,ii 2.876.105 4.763.277 7.639.382 2.756.686 3.534.587 6.291.273
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
44.287 14.225 58.512 44.233 19.769 64.002
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
2.831.818 4.749.052 7.580.870 2.712.453 3.514.818 6.227.271
Banka Kredileri
III-a-2,i 0 219.528 219.528 0 8.762 8.762
İthalat Kabul Kredileri
0 187.845 187.845 0 8.762 8.762
Diğer Banka Kabulleri
0 31.683 31.683 0 0 0
Akreditifler
III-a-2,i 25.825 2.157.690 2.183.515 295.075 1.932.209 2.227.284
Belgeli Akreditifler
25.825 2.157.690 2.183.515 295.075 1.932.209 2.227.284
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
1.891.809 6.147.406 8.039.215 724.527 550.681 1.275.208
Cayılamaz Taahhütler
1.891.809 6.147.406 8.039.215 724.527 550.681 1.275.208
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.268.676 6.147.406 7.416.082 284.835 513.584 798.419
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 37.097 37.097
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
III-a-1 184.983 0 184.983 128.567 0 128.567
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
108.945 0 108.945 93.189 0 93.189
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3.738 0 3.738 3.738 0 3.738
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
110.600 0 110.600 103.493 0 103.493
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
214.867 0 214.867 110.705 0 110.705
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-b 8.946.191 22.932.632 31.878.823 7.780.832 24.692.555 32.473.387
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
4.670.000 5.121.378 9.791.378 1.410.000 4.377.446 5.787.446
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
4.670.000 5.121.378 9.791.378 1.410.000 4.377.446 5.787.446
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
4.276.191 17.811.254 22.087.445 6.370.832 20.315.109 26.685.941
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
427.931 1.348.484 1.776.415 749.743 1.515.798 2.265.541
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
278.389 574.389 852.778 736.568 405.822 1.142.390
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
149.542 774.095 923.637 13.175 1.109.976 1.123.151
Para ve Faiz Swap İşlemleri
2.689.810 14.628.923 17.318.733 5.083.001 17.430.266 22.513.267
Swap Para Alım İşlemleri
405.983 6.548.475 6.954.458 637.447 8.727.662 9.365.109
Swap Para Satım İşlemleri
2.283.827 4.629.090 6.912.917 4.445.554 5.233.210 9.678.764
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 1.725.679 1.725.679 0 1.734.697 1.734.697
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 1.725.679 1.725.679 0 1.734.697 1.734.697
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.158.450 1.191.876 2.350.326 538.088 549.919 1.088.007
Para Alım Opsiyonları
451.801 711.204 1.163.005 284.130 271.679 555.809
Para Satım Opsiyonları
706.649 480.672 1.187.321 253.958 278.240 532.198
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 641.971 641.971 0 819.126 819.126
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
83.537.817 59.942.302 143.480.119 51.772.937 35.281.269 87.054.206
EMANET KIYMETLER
3.293.811 615.588 3.909.399 2.285.689 930.663 3.216.352
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
1.837.095 1.837.095 1.318.313 1.318.313
Emanete Alınan Menkul Değerler
67.777 131.113 198.890 104.727 125.602 230.329
Tahsile Alınan Çekler
465.600 123.051 588.651 314.407 122.393 436.800
Tahsile Alınan Ticari Senetler
51.276 52.146 103.422 35.930 6.257 42.187
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
872.063 309.278 1.181.341 512.312 676.411 1.188.723
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
79.972.722 59.087.917 139.060.639 49.139.135 34.113.412 83.252.547
Menkul Kıymetler
858.846 858.846 359.549 359.549
Teminat Senetleri
39.391.325 20.463.146 59.854.471 36.800.048 18.198.784 54.998.832
Emtia
1.152.524 778.461 1.930.985 1.030.654 524.758 1.555.412
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
35.356.363 36.010.383 71.366.746 8.081.724 13.599.996 21.681.720
Diğer Rehinli Kıymetler
3.213.664 1.835.927 5.049.591 2.867.160 1.789.874 4.657.034
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
271.284 238.797 510.081 348.113 237.194 585.307
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
97.277.747 96.162.835 193.440.582 63.330.057 66.000.063 129.330.120


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-435.834 373.200
Alınan Faizler
1.357.772 1.079.597
Ödenen Faizler
-1.349.080 -695.409
Alınan Temettüler
543 8
Alınan Ücret ve Komisyonlar
146.604 106.534
Elde Edilen Diğer Kazançlar
700.317 313.765
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
528.564 79.055
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-115.161 -108.339
Ödenen Vergiler
-21.101 -36.427
Diğer
-1.684.292 -365.584
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-585.708 -399.101
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
10.207 -10.484
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-17.171 710.234
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-123.612 -2.189.098
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
36.325 -353.306
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
338.903 -38.880
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.203.064 836.987
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-720.176 545.944
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.313.248 99.502
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-1.021.542 -25.901
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-454.840 -185.170
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-31.599 23.148
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
14.182 6.945
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.401.077 -704.120
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
508.641 182.650
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
455.013 306.207
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
44.231 -291.584
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.324.410 142.736
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.444.599 -683.562
İhraç Edilen Sermaye Araçları
175.350 307.735
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-10.930 -58.493
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
570.226 555.996
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-861.925 53.341
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.173.744 4.443.070
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.311.819 4.496.411


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
-41.293 57.126
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-27.808 17.484
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-369 -1.163
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-480 -1.454
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
111 291
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-27.439 18.647
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-62.374 2.418
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
27.642 18.551
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.293 -2.322
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-69.101 74.610


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.726.643 5.432.857 7.159.500 2.088.292 4.995.277 7.083.569
Nakit ve Nakit Benzerleri
670.940 4.400.796 5.071.736 1.148.426 4.744.198 5.892.624
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 568.571 3.193.791 3.762.362 384.758 3.210.176 3.594.934
Bankalar
I-ç 3.007 1.207.005 1.210.012 164.202 1.534.022 1.698.224
Para Piyasalarından Alacaklar
100.053 0 100.053 600.294 0 600.294
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-691 0 -691 -828 0 -828
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
785 13.820 14.605 6.791 18.063 24.854
Devlet Borçlanma Senetleri
785 13.820 14.605 6.791 18.063 24.854
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-e Senetleri
904.242 895.274 1.799.516 762.918 170.390 933.308
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
30.655 0 30.655 37.840 0 37.840
Diğer Finansal Varlıklar
12.010 0 12.010 10.510 0 10.510
Türev Finansal Varlıklar
108.011 122.967 230.978 121.807 62.626 184.433
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
I-c 66.120 122.967 189.087 114.029 62.626 176.655
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
I-j 41.891 0 41.891 7.778 0 7.778
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
12.921.522 13.789.045 26.710.567 12.726.858 13.798.069 26.524.927
Krediler
I-f 13.181.856 10.008.416 23.190.272 12.900.842 9.828.338 22.729.180
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
247.955 0 247.955 299.362 0 299.362
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-g 75.589 4.003.620 4.079.209 75.703 4.158.197 4.233.900
Devlet Borçlanma Senetleri
75.589 3.752.089 3.827.678 75.703 3.657.547 3.733.250
Diğer Finansal Varlıklar
0 251.531 251.531 0 500.650 500.650
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-583.878 -222.991 -806.869 -549.049 -188.466 -737.515
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-o 600.244 0 600.244 224.790 0 224.790
Satış Amaçlı
600.244 0 600.244 224.790 0 224.790
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
225.580 0 225.580 225.580 0 225.580
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-h 225.580 0 225.580 225.580 0 225.580
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
225.580 0 225.580 225.580 0 225.580
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-ı 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-k 359.219 0 359.219 341.106 0 341.106
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-l 67.131 0 67.131 69.131 0 69.131
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
67.131 0 67.131 69.131 0 69.131
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-m 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
5.897 0 5.897 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-n 171.709 0 171.709 153.744 0 153.744
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-ö 372.101 161.551 533.652 532.871 442.772 975.643
VARLIKLAR TOPLAMI
16.450.046 19.383.453 35.833.499 16.362.372 19.236.118 35.598.490
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-a 10.589.231 9.164.413 19.753.644 9.385.042 9.017.882 18.402.924
ALINAN KREDİLER
II-c 149.331 8.666.678 8.816.009 145.214 8.746.335 8.891.549
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
181.101 306.876 487.977 257.118 525.722 782.840
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
714.300 0 714.300 412.774 0 412.774
Bonolar
714.300 0 714.300 412.774 0 412.774
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
56.418 55.244 111.662 65.942 270.172 336.114
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-b 56.418 52.651 109.069 64.602 267.180 331.782
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-e 0 2.593 2.593 1.340 2.992 4.332
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-d 44.031 756 44.787 46.890 983 47.873
KARŞILIKLAR
II-f 104.988 36.052 141.040 91.526 29.670 121.196
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
15.579 0 15.579 14.057 0 14.057
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
89.409 36.052 125.461 77.469 29.670 107.139
CARİ VERGİ BORCU
II-g 40.934 0 40.934 80.081 0 80.081
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-ğ 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-h 0 2.433.241 2.433.241 0 2.821.726 2.821.726
Krediler
0 651.197 651.197 0 556.604 556.604
Diğer Borçlanma Araçları
0 1.782.044 1.782.044 0 2.265.122 2.265.122
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-ç 581.092 276.251 857.343 357.898 1.017.202 1.375.100
ÖZKAYNAKLAR
II-ı 2.451.543 -18.981 2.432.562 2.326.612 -299 2.326.313
Ödenmiş Sermaye
2.213.740 0 2.213.740 2.038.390 0 2.038.390
Sermaye Yedekleri
54 0 54 54 0 54
Hisse Senedi İhraç Primleri
54 0 54 54 0 54
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
25.063 0 25.063 25.432 0 25.432
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-23.207 -18.981 -42.188 -14.450 -299 -14.749
Kar Yedekleri
488.327 0 488.327 483.558 0 483.558
Yasal Yedekler
54.038 0 54.038 49.270 0 49.270
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
434.289 0 434.289 434.288 0 434.288
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
-252.434 0 -252.434 -206.372 0 -206.372
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-211.141 0 -211.141 -301.762 0 -301.762
Dönem Net Kâr veya Zararı
-41.293 0 -41.293 95.390 0 95.390
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
14.912.969 20.920.530 35.833.499 13.169.097 22.429.393 35.598.490


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-a 1.444.972 1.063.929 762.931 504.852
Kredilerden Alınan Faizler
1.197.494 860.629 633.639 405.514
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
28.370 3.787 16.758 2.111
Bankalardan Alınan Faizler
5.006 18.146 2.730 10.322
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
39.075 53.804 17.076 28.262
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
173.705 125.904 92.366 57.982
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
402 642 186 172
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
80.312 33.156 43.759 21.642
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
92.991 92.106 48.421 36.168
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
1.322 1.659 362 661
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -1.201.800 -749.844 -630.858 -367.898
Mevduata Verilen Faizler
-873.547 -427.391 -466.539 -213.196
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-258.983 -251.844 -133.142 -128.349
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-6.709 -4.564 -2.802 -3.377
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-45.028 -38.767 -25.140 -19.836
Kiralama Faiz Giderleri
-3.768 -3.332 -1.906 -605
Diğer Faiz Giderleri
-13.765 -23.946 -1.329 -2.535
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
243.172 314.085 132.073 136.954
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
45.372 74.628 27.477 39.455
Alınan Ücret ve Komisyonlar
85.578 106.534 44.485 56.384
Gayri Nakdi Kredilerden
31.422 27.169 15.956 13.332
Diğer
IV-i 54.156 79.365 28.529 43.052
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-40.206 -31.906 -17.008 -16.929
Gayri Nakdi Kredilere
-23 -243 -8 -121
Diğer
IV-i -40.183 -31.663 -17.000 -16.808
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-c 543 8 19 8
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-ç -86.327 34.126 -48.985 24.298
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
20.050 8.809 9.092 4.543
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
355.822 88.916 -3.412 -50.314
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-462.199 -63.599 -54.665 70.069
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-d 47.431 35.707 29.659 21.757
FAALİYET BRÜT KÂRI
250.191 458.554 140.243 222.472
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-e -46.317 -162.764 -20.521 -89.977
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-e -22.112 -12.712 10.060 6.354
PERSONEL GİDERLERİ (-)
IV-f -113.630 -102.322 -57.065 -48.896
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-f -119.986 -108.007 -63.881 -52.155
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-51.854 72.749 8.836 37.798
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-g -51.854 72.749 8.836 37.798
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-ğ 10.561 -15.623 -1.541 -11.690
Cari Vergi Karşılığı
0 -10.548 0 -10.548
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -5.075 0 -1.142
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
10.561 0 -1.541 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-h -41.293 57.126 7.295 26.108
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-ı -41.293 57.126 7.295 26.108
Grubun Karı (Zararı)
-41.293 57.126 7.295 26.108
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kâr / Zarar -0,01920000 0,03010000 -0,06760000 0,01380000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954515


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.384 Değişim: -0,57% Hacim : 13.068 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.379 28.09.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.391
8,8859 Değişim: 0,18%
Düşük 8,8581 29.09.2021 Yüksek 8,8859
Açılış: 8,8703
10,3845 Değişim: 0,07%
Düşük 10,3561 29.09.2021 Yüksek 10,3944
Açılış: 10,3776
495,59 Değişim: 0,26%
Düşük 493,98 29.09.2021 Yüksek 495,64
Açılış: 494,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.