KAP ***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

07.05.2021 - 18:16
KAP ***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.730.655 54 0 443 27.782 -3.458 0 24.324 0 -38.159 -7.930 -46.089 581.138 -423.521 91.158 1.958.162 17 1.958.179
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.730.655 54 0 443 27.782 -3.458 0 24.324 0 -38.159 -7.930 -46.089 581.138 -423.521 91.158 1.958.162 17 1.958.179
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -438 0 -438 0 -24.621 7.065 -17.556 0 0 37.968 19.974 1 19.975
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
II-ı 307.735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307.735 0 307.735
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.047 64.111 -91.158 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.047 64.111 -91.158 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.038.390 54 0 443 27.782 -3.896 0 23.886 0 -62.780 -865 -63.645 608.185 -359.410 37.968 2.285.871 18 2.285.889
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.038.390 54 0 443 34.751 -5.098 0 29.653 0 -16.614 1.290 -15.324 608.185 -359.410 121.564 2.423.555 19 2.423.574
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.038.390 54 0 443 34.751 -5.098 0 29.653 0 -16.614 1.290 -15.324 608.185 -359.410 121.564 2.423.555 19 2.423.574
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -558 0 -558 0 -92.014 49.626 -42.388 0 0 -41.315 -84.261 1 -84.260
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
II-ı 175.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175.350 0 175.350
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.252 82.312 -121.564 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.252 82.312 -121.564 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.213.740 54 0 443 34.751 -5.656 0 29.095 0 -108.628 50.916 -57.712 647.437 -277.098 -41.315 2.514.644 20 2.514.664


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
14.045.397 34.066.418 48.111.815 11.616.058 30.793.368 42.409.426
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a-3,i 2.646.612 6.952.438 9.599.050 3.050.846 5.475.559 8.526.405
Teminat Mektupları
III-a-2,ii 2.642.202 4.891.732 7.533.934 2.755.771 3.534.587 6.290.358
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
44.333 13.614 57.947 44.233 19.769 64.002
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
2.597.869 4.878.118 7.475.987 2.711.538 3.514.818 6.226.356
Banka Kredileri
III-a-2,i 0 205.974 205.974 0 8.763 8.763
İthalat Kabul Kredileri
0 175.585 175.585 0 8.763 8.763
Diğer Banka Kabulleri
0 30.389 30.389 0 0 0
Akreditifler
III-a-2,i 4.410 1.854.732 1.859.142 295.075 1.932.209 2.227.284
Belgeli Akreditifler
4.410 1.854.732 1.859.142 295.075 1.932.209 2.227.284
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
1.613.965 3.204.018 4.817.983 784.381 625.253 1.409.634
Cayılamaz Taahhütler
1.491.314 3.080.060 4.571.374 724.527 550.681 1.275.208
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
994.819 3.080.060 4.074.879 284.835 513.584 798.419
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 37.097 37.097
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
III-a-1 135.308 0 135.308 128.567 0 128.567
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
112.392 0 112.392 93.189 0 93.189
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3.738 0 3.738 3.738 0 3.738
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
105.176 0 105.176 103.493 0 103.493
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
139.881 0 139.881 110.705 0 110.705
Cayılabilir Taahhütler
122.651 123.958 246.609 59.854 74.572 134.426
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
122.651 123.958 246.609 59.854 74.572 134.426
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-b 9.784.820 23.909.962 33.694.782 7.780.831 24.692.556 32.473.387
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.770.000 4.912.222 8.682.222 1.410.000 4.377.446 5.787.446
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.770.000 4.912.222 8.682.222 1.410.000 4.377.446 5.787.446
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
6.014.820 18.997.740 25.012.560 6.370.831 20.315.110 26.685.941
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
602.674 1.758.022 2.360.696 749.743 1.515.798 2.265.541
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
424.394 717.532 1.141.926 736.568 405.822 1.142.390
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
178.280 1.040.490 1.218.770 13.175 1.109.976 1.123.151
Para ve Faiz Swap İşlemleri
4.417.682 15.262.502 19.680.184 5.083.001 17.430.266 22.513.267
Swap Para Alım İşlemleri
505.890 7.605.631 8.111.521 637.447 8.727.662 9.365.109
Swap Para Satım İşlemleri
3.911.792 3.919.671 7.831.463 4.445.554 5.233.210 9.678.764
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 1.868.600 1.868.600 1.734.697 1.734.697
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 1.868.600 1.868.600 1.734.697 1.734.697
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
994.464 1.168.748 2.163.212 538.087 549.920 1.088.007
Para Alım Opsiyonları
452.135 623.571 1.075.706 284.129 271.680 555.809
Para Satım Opsiyonları
542.329 545.177 1.087.506 253.958 278.240 532.198
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 808.468 808.468 0 819.126 819.126
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
69.565.419 58.933.599 128.499.018 59.647.606 48.766.961 108.414.567
EMANET KIYMETLER
7.769.914 8.937.060 16.706.974 7.727.696 8.317.028 16.044.724
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
2.574.066 0 2.574.066 2.873.750 0 2.873.750
Emanete Alınan Menkul Değerler
251.148 208.184 459.332 252.347 125.602 377.949
Tahsile Alınan Çekler
330.761 123.563 454.324 314.753 124.690 439.443
Tahsile Alınan Ticari Senetler
34.811 51.327 86.138 36.233 6.506 42.739
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
4.579.128 8.553.986 13.133.114 4.250.613 8.060.230 12.310.843
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
61.486.324 49.754.092 111.240.416 51.571.796 40.212.739 91.784.535
Menkul Kıymetler
510.939 0 510.939 359.549 0 359.549
Teminat Senetleri
40.404.870 26.369.924 66.774.794 39.232.709 24.298.111 63.530.820
Emtia
1.238.354 742.042 1.980.396 1.030.654 524.758 1.555.412
Varant
0 0 0 0 0
Gayrimenkul
16.732.740 20.779.463 37.512.203 8.081.724 13.599.996 21.681.720
Diğer Rehinli Kıymetler
2.599.421 1.862.663 4.462.084 2.867.160 1.789.874 4.657.034
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
309.181 242.447 551.628 348.114 237.194 585.308
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
83.610.816 93.000.017 176.610.833 71.263.664 79.560.329 150.823.993


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-5.007 22.154
Alınan Faizler
373.939 483.957
Ödenen Faizler
-536.308 -394.037
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
43.383 51.709
Elde Edilen Diğer Kazançlar
600.616 257.390
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
111.364 51.307
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-57.085 -67.242
Ödenen Vergiler
-5.691 -97.676
Diğer
-535.225 -263.254
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
421.216 238.587
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
12.372 -33.434
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-113.992 718.349
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
1.184.868 -835.494
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
540.398 -343.624
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
246.345 -41.353
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-271.421 -486.194
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
603.176 997.351
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.780.530 262.986
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
416.209 260.741
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-165.126 -273.675
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-14.571 -9.975
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
60 2.370
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-780.516 -485.902
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
171.671 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
458.230 219.832
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.888.804 298.084
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.999.690 726.687
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-240.815 -683.562
İhraç Edilen Sermaye Araçları
175.350 307.735
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-45.421 -52.776
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
769.189 382.875
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
2.909.076 668.025
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.208.493 4.489.721
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
7.117.569 5.157.746


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
-41.314 37.969
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-42.946 -17.994
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-558 -438
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 -533
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-698 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
140 95
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-42.388 -17.556
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-113.566 -27.210
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
61.955 9.058
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.223 596
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-84.260 19.975


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.329.614 8.818.001 11.147.615 2.122.011 5.029.576 7.151.587
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.247.551 7.721.673 8.969.224 1.148.927 4.778.497 5.927.424
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 462.193 3.406.256 3.868.449 384.758 3.210.176 3.594.934
Bankalar
I-ç 276.116 4.315.417 4.591.533 164.703 1.568.321 1.733.024
Para Piyasalarından Alacaklar
510.266 0 510.266 600.294 0 600.294
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.024 0 -1.024 -828 0 -828
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
25.265 19.681 44.946 39.249 18.063 57.312
Devlet Borçlanma Senetleri
10.652 19.681 30.333 17.413 18.063 35.476
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
14.613 0 14.613 21.836 0 21.836
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-e 915.355 647.253 1.562.608 812.028 170.390 982.418
Devlet Borçlanma Senetleri
876.000 647.253 1.523.253 762.918 170.390 933.308
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
28.845 0 28.845 38.600 0 38.600
Diğer Finansal Varlıklar
10.510 0 10.510 10.510 0 10.510
Türev Finansal Varlıklar
I-c 141.443 429.394 570.837 121.807 62.626 184.433
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
70.324 429.394 499.718 114.029 62.626 176.655
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
71.119 0 71.119 7.778 0 7.778
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
12.804.207 14.055.478 26.859.685 13.156.010 14.563.905 27.719.915
Krediler
I-f 12.324.264 9.318.814 21.643.078 12.685.090 9.700.794 22.385.884
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-i 760.690 957.806 1.718.496 723.239 938.005 1.661.244
Faktoring Alacakları
305.815 0 305.815 299.362 0 299.362
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-g 74.337 4.036.367 4.110.704 75.703 4.158.197 4.233.900
Devlet Borçlanma Senetleri
74.337 3.598.513 3.672.850 75.703 3.657.547 3.733.250
Diğer Finansal Varlıklar
437.854 437.854 0 500.650 500.650
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-660.899 -257.509 -918.408 -627.384 -233.091 -860.475
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-o 224.930 0 224.930 224.790 0 224.790
Satış Amaçlı
224.930 0 224.930 224.790 0 224.790
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
I-ğ 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-h 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-ı 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-k 362.341 0 362.341 365.416 0 365.416
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-l 121.511 0 121.511 122.403 0 122.403
Şerefiye
49.647 0 49.647 49.647 0 49.647
Diğer
71.864 0 71.864 72.756 0 72.756
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-m 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
3.281 0 3.281 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-n 192.439 0 192.439 170.757 0 170.757
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-ö 520.753 284.122 804.875 621.198 445.886 1.067.084
VARLIKLAR TOPLAMI
16.559.076 23.157.601 39.716.677 16.782.585 20.039.367 36.821.952
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-a 9.161.301 9.998.692 19.159.993 9.357.962 8.945.400 18.303.362
ALINAN KREDİLER
II-c 417.404 10.724.407 11.141.811 407.969 9.551.700 9.959.669
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
70.568 0 70.568 268.123 525.722 793.845
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
488.289 0 488.289 409.783 0 409.783
Bonolar
488.289 0 488.289 409.783 0 409.783
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
96.389 71.819 168.208 65.942 270.172 336.114
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-b 96.389 70.005 166.394 64.602 267.180 331.782
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-e 0 1.814 1.814 1.340 2.992 4.332
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-d 45.113 534 45.647 46.890 983 47.873
KARŞILIKLAR
II-f 120.547 32.689 153.236 103.211 29.670 132.881
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
17.143 0 17.143 15.451 0 15.451
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
103.404 32.689 136.093 87.760 29.670 117.430
CARİ VERGİ BORCU
II-g 40.327 0 40.327 83.561 0 83.561
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-ğ 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-h 0 4.902.279 4.902.279 0 2.821.726 2.821.726
Krediler
0 639.793 639.793 0 556.604 556.604
Diğer Borçlanma Araçları
0 4.262.486 4.262.486 0 2.265.122 2.265.122
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
623.408 408.247 1.031.655 444.871 1.064.693 1.509.564
ÖZKAYNAKLAR
II-ı 2.564.750 -50.086 2.514.664 2.423.873 -299 2.423.574
Ödenmiş Sermaye
2.213.740 0 2.213.740 2.038.390 0 2.038.390
Sermaye Yedekleri
497 0 497 497 0 497
Hisse Senedi İhraç Primleri
54 0 54 54 0 54
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
443 0 443 443 0 443
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
29.095 0 29.095 29.653 0 29.653
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-7.626 -50.086 -57.712 -15.025 -299 -15.324
Kar Yedekleri
647.437 0 647.437 608.185 0 608.185
Yasal Yedekler
62.656 0 62.656 56.229 0 56.229
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
584.781 0 584.781 551.956 0 551.956
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
-318.413 0 -318.413 -237.846 0 -237.846
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-277.098 0 -277.098 -359.410 0 -359.410
Dönem Net Kâr veya Zararı
-41.315 0 -41.315 121.564 0 121.564
Azınlık Payları
II-i 20 0 20 19 0 19
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
13.628.096 26.088.581 39.716.677 13.612.185 23.209.767 36.821.952


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-a 713.562 585.276
Kredilerden Alınan Faizler
552.279 444.412
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
11.612 1.676
Bankalardan Alınan Faizler
2.561 7.917
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
21.999 25.700
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
81.920 68.465
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
797 1.013
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
36.553 11.514
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
44.570 55.938
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
41.521 35.859
Diğer Faiz Gelirleri
1.670 1.247
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -584.446 -392.447
Mevduata Verilen Faizler
-405.978 -213.898
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-139.605 -134.280
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-4.677 -1.200
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-19.888 -18.931
Kiralama Faiz Giderleri
-1.862 -2.727
Diğer Faiz Giderleri
-12.436 -21.411
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
129.116 192.829
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
20.213 36.822
Alınan Ücret ve Komisyonlar
43.383 51.709
Gayri Nakdi Kredilerden
IV-i 15.464 13.831
Diğer
27.919 37.878
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-23.170 -14.887
Gayri Nakdi Kredilere
IV-i -106 -198
Diğer
-23.064 -14.689
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-c 524 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-ç -29.560 16.084
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
11.959 4.266
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
358.165 140.314
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-399.684 -128.496
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-d 18.411 14.206
FAALİYET BRÜT KÂRI
138.704 259.941
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-e -37.828 -83.138
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-e -32.172 -19.066
PERSONEL GİDERLERİ (-)
IV-f -60.898 -56.940
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-f -58.674 -57.817
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-50.868 42.980
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-g -50.868 42.980
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-ğ 9.554 -5.011
Cari Vergi Karşılığı
-2.765 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -5.011
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
12.319 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-h -41.314 37.969
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
IV-h 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
-41.314 37.969
Grubun Karı (Zararı)
IV-ı -41.315 37.968
Azınlık Payları Karı (Zararı)
IV-i 1 1
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) -0,01970000 0,02161000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935344


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.393 Değişim: 0,09% Hacim : 11.641 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.380 30.07.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.383
8,4291 Değişim: -0,11%
Düşük 8,4289 02.08.2021 Yüksek 8,4332
Açılış: 8,4332
10,0382 Değişim: 0,02%
Düşük 10,0382 02.08.2021 Yüksek 10,0382
Açılış: 10,0382
492,59 Değişim: -0,93%
Düşük 490,25 30.07.2021 Yüksek 498,90
Açılış: 497,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.