KAP ***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

07.05.2021 - 18:14
KAP ***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.730.655 54 0 0 24.131 -3.250 0 20.881 0 -38.689 -7.930 -46.619 474.970 -378.055 84.881 1.886.767 0 1.886.767
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.730.655 54 0 0 24.131 -3.250 0 20.881 0 -38.689 -7.930 -46.619 474.970 -378.055 84.881 1.886.767 0 1.886.767
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -417 0 -417 0 -24.621 8.185 -16.436 0 0 31.018 14.165 0 14.165
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
II-ı 307.735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307.735 0 307.735
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.588 76.293 -84.881 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.588 76.293 -84.881 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.038.390 54 0 0 24.131 -3.667 0 20.464 0 -63.310 255 -63.055 483.558 -301.762 31.018 2.208.667 0 2.208.667
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.038.390 54 0 0 30.286 -4.854 0 0 0 -17.159 2.410 0 483.558 -301.762 95.390 2.326.313 0 2.326.313
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.038.390 54 0 0 30.286 -4.854 0 0 0 -17.159 2.410 0 483.558 -301.762 95.390 2.326.313 0 2.326.313
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -596 0 0 0 -92.013 49.626 0 0 0 -48.588 -91.571 0 -91.571
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
II-ı 175.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175.350 0 175.350
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.769 90.621 -95.390 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.769 90.621 -95.390 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.213.740 54 0 0 30.286 -5.450 0 0 0 -109.172 52.036 0 488.327 -211.141 -48.588 2.410.092 0 2.410.092


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
13.923.289 33.843.380 47.766.669 11.557.120 30.718.794 42.275.914
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a-3,i 2.647.155 6.952.438 9.599.593 3.051.761 5.475.558 8.527.319
Teminat Mektupları
III-a-2,ii 2.642.745 4.891.732 7.534.477 2.756.686 3.534.587 6.291.273
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
44.333 13.614 57.947 44.233 19.769 64.002
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
2.598.412 4.878.118 7.476.530 2.712.453 3.514.818 6.227.271
Banka Kredileri
III-a-2,i 0 205.974 205.974 0 8.762 8.762
İthalat Kabul Kredileri
0 175.585 175.585 0 8.762 8.762
Diğer Banka Kabulleri
0 30.389 30.389 0 0 0
Akreditifler
III-a-2,i 4.410 1.854.732 1.859.142 295.075 1.932.209 2.227.284
Belgeli Akreditifler
4.410 1.854.732 1.859.142 295.075 1.932.209 2.227.284
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
1.491.314 3.080.060 4.571.374 724.527 550.681 1.275.208
Cayılamaz Taahhütler
1.491.314 3.080.060 4.571.374 724.527 550.681 1.275.208
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
994.819 3.080.060 4.074.879 284.835 513.584 798.419
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 37.097 37.097
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
III-a-1 135.308 0 135.308 128.567 0 128.567
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
112.392 0 112.392 93.189 0 93.189
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3.738 0 3.738 3.738 0 3.738
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
105.176 0 105.176 103.493 0 103.493
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
139.881 0 139.881 110.705 0 110.705
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-b 9.784.820 23.810.882 33.595.702 7.780.832 24.692.555 32.473.387
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.770.000 4.912.222 8.682.222 1.410.000 4.377.446 5.787.446
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.770.000 4.912.222 8.682.222 1.410.000 4.377.446 5.787.446
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
6.014.820 18.898.660 24.913.480 6.370.832 20.315.109 26.685.941
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
602.674 1.758.022 2.360.696 749.743 1.515.798 2.265.541
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
424.394 717.532 1.141.926 736.568 405.822 1.142.390
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
178.280 1.040.490 1.218.770 13.175 1.109.976 1.123.151
Para ve Faiz Swap İşlemleri
4.417.682 15.262.502 19.680.184 5.083.001 17.430.266 22.513.267
Swap Para Alım İşlemleri
505.890 7.605.631 8.111.521 637.447 8.727.662 9.365.109
Swap Para Satım İşlemleri
3.911.792 3.919.671 7.831.463 4.445.554 5.233.210 9.678.764
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 1.868.600 1.868.600 0 1.734.697 1.734.697
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 1.868.600 1.868.600 0 1.734.697 1.734.697
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
994.464 1.069.668 2.064.132 538.088 549.919 1.088.007
Para Alım Opsiyonları
452.135 574.031 1.026.166 284.130 271.679 555.809
Para Satım Opsiyonları
542.329 495.637 1.037.966 253.958 278.240 532.198
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 808.468 808.468 0 819.126 819.126
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
61.720.805 44.513.748 106.234.553 51.772.937 35.281.269 87.054.206
EMANET KIYMETLER
2.503.819 1.277.736 3.781.555 2.285.689 930.663 3.216.352
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
1.523.149 0 1.523.149 1.318.313 0 1.318.313
Emanete Alınan Menkul Değerler
92.468 208.184 300.652 104.727 125.602 230.329
Tahsile Alınan Çekler
329.327 121.071 450.398 314.407 122.393 436.800
Tahsile Alınan Ticari Senetler
34.508 51.053 85.561 35.930 6.257 42.187
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
524.367 897.428 1.421.795 512.312 676.411 1.188.723
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
58.907.805 42.993.565 101.901.370 49.139.135 34.113.412 83.252.547
Menkul Kıymetler
510.939 510.939 359.549 359.549
Teminat Senetleri
37.826.351 19.609.397 57.435.748 36.800.048 18.198.784 54.998.832
Emtia
1.238.354 742.042 1.980.396 1.030.654 524.758 1.555.412
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
16.732.740 20.779.463 37.512.203 8.081.724 13.599.996 21.681.720
Diğer Rehinli Kıymetler
2.599.421 1.862.663 4.462.084 2.867.160 1.789.874 4.657.034
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
309.181 242.447 551.628 348.113 237.194 585.307
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
75.644.094 78.357.128 154.001.222 63.330.057 66.000.063 129.330.120


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-39.570 -146.367
Alınan Faizler
467.013 455.677
Ödenen Faizler
-540.148 -395.590
Alınan Temettüler
524
Alınan Ücret ve Komisyonlar
41.093 50.150
Elde Edilen Diğer Kazançlar
593.919 257.186
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
100.416 39.763
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-55.284 -63.217
Ödenen Vergiler
-7.620 -96.495
Diğer
-639.483 -393.841
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
441.254 277.430
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
5.203 -22.287
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-114.379 718.349
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
1.233.403 -685.478
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
564.345 -323.048
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
246.344 -41.354
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-287.936 -381.980
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
594.381 746.777
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.800.107 266.451
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
401.684 131.063
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-144.255 -279.338
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-12.800 -9.625
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
10.004 2.245
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-756.147 -485.902
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
156.458 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
458.230 213.944
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.886.096 332.526
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.996.982 761.129
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-240.815 -683.562
İhraç Edilen Sermaye Araçları
175.350 307.735
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-45.421 -52.776
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
768.183 371.150
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
2.911.708 555.401
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.173.744 4.443.070
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
7.085.452 4.998.471


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
-48.588 31.018
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-42.983 -16.853
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-596 -417
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-745 -521
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
149 104
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-42.387 -16.436
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-113.579 -27.189
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
61.955 10.494
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.237 259
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-91.571 14.165


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.303.170 8.786.303 11.089.473 2.088.292 4.995.277 7.083.569
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.247.128 7.689.975 8.937.103 1.148.426 4.744.198 5.892.624
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 462.193 3.406.256 3.868.449 384.758 3.210.176 3.594.934
Bankalar
I-ç 275.691 4.283.719 4.559.410 164.202 1.534.022 1.698.224
Para Piyasalarından Alacaklar
510.266 0 510.266 600.294 0 600.294
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.022 0 -1.022 -828 0 -828
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 19.681 19.685 6.791 18.063 24.854
Devlet Borçlanma Senetleri
4 19.681 19.685 6.791 18.063 24.854
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-e 914.595 647.253 1.561.848 811.268 170.390 981.658
Devlet Borçlanma Senetleri
876.000 647.253 1.523.253 762.918 170.390 933.308
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
28.085 0 28.085 37.840 0 37.840
Diğer Finansal Varlıklar
10.510 0 10.510 10.510 0 10.510
Türev Finansal Varlıklar
141.443 429.394 570.837 121.807 62.626 184.433
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
I-c 70.324 429.394 499.718 114.029 62.626 176.655
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
I-j 71.119 0 71.119 7.778 0 7.778
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
12.339.190 13.287.841 25.627.031 12.726.858 13.798.069 26.524.927
Krediler
I-f 12.540.087 9.453.938 21.994.025 12.900.842 9.828.338 22.729.180
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
305.815 0 305.815 299.362 0 299.362
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-g 74.337 4.036.367 4.110.704 75.703 4.158.197 4.233.900
Devlet Borçlanma Senetleri
74.337 3.598.513 3.672.850 75.703 3.657.547 3.733.250
Diğer Finansal Varlıklar
0 437.854 437.854 0 500.650 500.650
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-581.049 -202.464 -783.513 -549.049 -188.466 -737.515
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-o 224.930 0 224.930 224.790 0 224.790
Satış Amaçlı
224.930 0 224.930 224.790 0 224.790
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
225.580 0 225.580 225.580 0 225.580
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-h 225.580 0 225.580 225.580 0 225.580
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
225.580 0 225.580 225.580 0 225.580
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-ı 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-k 336.964 0 336.964 341.106 0 341.106
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-l 68.400 0 68.400 69.131 0 69.131
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
68.400 0 68.400 69.131 0 69.131
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-m 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
3.281 0 3.281 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-n 175.232 0 175.232 153.744 0 153.744
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-ö 415.019 280.829 695.848 532.871 442.772 975.643
VARLIKLAR TOPLAMI
16.091.766 22.354.973 38.446.739 16.362.372 19.236.118 35.598.490
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-a 9.162.120 10.080.919 19.243.039 9.385.042 9.017.882 18.402.924
ALINAN KREDİLER
II-c 141.367 9.922.234 10.063.601 145.214 8.746.335 8.891.549
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
50.646 0 50.646 257.118 525.722 782.840
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
488.572 0 488.572 412.774 0 412.774
Bonolar
488.572 0 488.572 412.774 0 412.774
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
96.389 71.819 168.208 65.942 270.172 336.114
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-b 96.389 70.005 166.394 64.602 267.180 331.782
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-e 0 1.814 1.814 1.340 2.992 4.332
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-d 45.113 534 45.647 46.890 983 47.873
KARŞILIKLAR
II-f 110.720 32.689 143.409 91.526 29.670 121.196
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
15.669 0 15.669 14.057 0 14.057
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
95.051 32.689 127.740 77.469 29.670 107.139
CARİ VERGİ BORCU
II-g 35.973 0 35.973 80.081 0 80.081
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-ğ 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-h 0 4.902.279 4.902.279 0 2.821.726 2.821.726
Krediler
0 639.793 639.793 0 556.604 556.604
Diğer Borçlanma Araçları
0 4.262.486 4.262.486 0 2.265.122 2.265.122
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-ç 517.606 377.667 895.273 357.898 1.017.202 1.375.100
ÖZKAYNAKLAR
II-ı 2.460.178 -50.086 2.410.092 2.326.612 -299 2.326.313
Ödenmiş Sermaye
2.213.740 0 2.213.740 2.038.390 0 2.038.390
Sermaye Yedekleri
54 0 54 54 0 54
Hisse Senedi İhraç Primleri
54 0 54 54 0 54
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
24.836 0 24.836 25.432 0 25.432
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-7.050 -50.086 -57.136 -14.450 -299 -14.749
Kar Yedekleri
488.327 0 488.327 483.558 0 483.558
Yasal Yedekler
54.038 0 54.038 49.270 0 49.270
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
434.289 0 434.289 434.288 0 434.288
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
-259.729 0 -259.729 -206.372 0 -206.372
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-211.141 0 -211.141 -301.762 0 -301.762
Dönem Net Kâr veya Zararı
-48.588 0 -48.588 95.390 0 95.390
Azınlık Payları
0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
13.108.684 25.338.055 38.446.739 13.169.097 22.429.393 35.598.490


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-a 682.041 559.077
Kredilerden Alınan Faizler
563.855 455.115
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
11.612 1.676
Bankalardan Alınan Faizler
2.276 7.824
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
21.999 25.542
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
81.339 67.922
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
216 470
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
36.553 11.514
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
44.570 55.938
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
960 998
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -570.942 -381.946
Mevduata Verilen Faizler
-407.008 -214.195
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-125.841 -123.495
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-3.907 -1.187
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-19.888 -18.931
Kiralama Faiz Giderleri
-1.862 -2.727
Diğer Faiz Giderleri
-12.436 -21.411
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
111.099 177.131
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
17.895 35.173
Alınan Ücret ve Komisyonlar
41.093 50.150
Gayri Nakdi Kredilerden
15.466 13.837
Diğer
IV-i 25.627 36.313
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-23.198 -14.977
Gayri Nakdi Kredilere
-15 -122
Diğer
IV-i -23.183 -14.855
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-c 524 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-ç -37.342 9.828
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
10.958 4.266
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
359.234 139.230
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-407.534 -133.668
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-d 17.772 13.950
FAALİYET BRÜT KÂRI
109.948 236.082
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-e -25.796 -72.787
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-e -32.172 -19.066
PERSONEL GİDERLERİ (-)
IV-f -56.565 -53.426
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-f -56.105 -55.852
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-60.690 34.951
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-g -60.690 34.951
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-ğ 12.102 -3.933
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -3.933
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
12.102 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-h -48.588 31.018
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
IV-h 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-ı -48.588 31.018
Grubun Karı (Zararı)
-48.588 31.018
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) -0,02320000 0,01770000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935334


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.352 Değişim: -0,86% Hacim : 3.552 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.348 19.07.2021 Yüksek 1.358
Açılış: 1.358
8,5484 Değişim: -0,18%
Düşük 8,5282 23.07.2021 Yüksek 8,5720
Açılış: 8,564
10,0676 Değişim: -0,11%
Düşük 10,0419 23.07.2021 Yüksek 10,1047
Açılış: 10,079
495,62 Değişim: -0,39%
Düşük 492,25 23.07.2021 Yüksek 498,15
Açılış: 497,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.