KAP ***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

28.01.2021 - 21:34
KAP ***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.167.000 54 0 289.538 27.782 -3.096 0 24.686 0 -52.783 -3.884 -56.667 549.430 -481.224 204.897 1.697.714 16 1.697.730
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -289.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.586 -142.072 -404.581 0 -404.581
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 -289.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.586 -142.072 -404.581 0 -404.581
Yeni Bakiye
1.167.000 54 0 443 27.782 -3.096 0 24.686 0 -52.783 -3.884 -56.667 549.430 -454.638 62.825 1.293.133 16 1.293.149
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -362 0 -362 0 14.624 -4.046 10.578 0 0 91.158 101.374 1 101.375
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
II-ı 563.655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 563.655 0 563.655
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.708 31.117 -62.825 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.708 31.117 -62.825 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.730.655 54 0 443 27.782 -3.458 0 24.324 0 -38.159 -7.930 -46.089 581.138 -423.521 91.158 1.958.162 17 1.958.179
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.730.655 54 0 443 27.782 -3.458 0 24.324 0 -38.159 -7.930 -46.089 581.138 -423.521 91.158 1.958.162 17 1.958.179
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.730.655 54 0 443 27.782 -3.458 0 24.324 0 -38.159 -7.930 -46.089 581.138 -423.521 91.158 1.958.162 17 1.958.179
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 6.969 -1.640 0 5.329 0 21.544 9.221 30.765 0 0 121.564 157.658 2 157.660
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
II-ı 307.735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307.735 0 307.735
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.047 64.111 -91.158 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.047 64.111 -91.158 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.038.390 54 0 443 34.751 -5.098 0 29.653 0 -16.615 1.291 -15.324 608.185 -359.410 121.564 2.423.555 19 2.423.574


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
11.616.058 30.793.368 42.409.426 9.521.614 25.040.439 34.562.053
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a-3,i 3.050.846 5.475.559 8.526.405 2.539.427 4.347.270 6.886.697
Teminat Mektupları
III-a-2,ii 2.755.771 3.534.587 6.290.358 2.531.636 3.657.012 6.188.648
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
44.233 19.769 64.002 26.150 161.086 187.236
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
2.711.538 3.514.818 6.226.356 2.505.486 3.495.926 6.001.412
Banka Kredileri
III-a-2,i 0 8.763 8.763 0 18.379 18.379
İthalat Kabul Kredileri
- 0 8.763 8.763 0 18.379 18.379
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
III-a-2,i 295.075 1.932.209 2.227.284 7.791 671.879 679.670
Belgeli Akreditifler
295.075 1.932.209 2.227.284 7.791 671.879 679.670
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
III-a-2,i 0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
784.381 625.253 1.409.634 467.712 243.763 711.475
Cayılamaz Taahhütler
724.527 550.681 1.275.208 422.020 182.892 604.912
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
284.835 513.584 798.419 66.012 93.792 159.804
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 37.097 37.097 0 89.100 89.100
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
III-a-1 128.567 0 128.567 104.799 0 104.799
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
93.189 0 93.189 92.561 0 92.561
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3.738 0 3.738 3.738 0 3.738
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
103.493 0 103.493 77.977 0 77.977
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
110.705 0 110.705 76.933 0 76.933
Cayılabilir Taahhütler
59.854 74.572 134.426 45.692 60.871 106.563
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
59.854 74.572 134.426 45.692 60.871 106.563
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-b 7.780.831 24.692.556 32.473.387 6.514.475 20.449.406 26.963.881
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
1.410.000 4.377.446 5.787.446 860.000 0 860.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
1.410.000 4.377.446 5.787.446 860.000 0 860.000
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
6.370.831 20.315.110 26.685.941 5.654.475 20.449.406 26.103.881
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
749.743 1.515.798 2.265.541 244.828 725.145 969.973
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
736.568 405.822 1.142.390 108.089 354.728 462.817
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
13.175 1.109.976 1.123.151 136.739 370.417 507.156
Para ve Faiz Swap İşlemleri
5.083.001 17.430.266 22.513.267 4.003.669 16.643.967 20.647.636
Swap Para Alım İşlemleri
637.447 8.727.662 9.365.109 1.495.113 7.549.989 9.045.102
Swap Para Satım İşlemleri
4.445.554 5.233.210 9.678.764 2.508.556 6.531.670 9.040.226
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 1.734.697 1.734.697 0 1.281.154 1.281.154
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 1.734.697 1.734.697 0 1.281.154 1.281.154
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
538.087 549.920 1.088.007 1.405.978 2.052.246 3.458.224
Para Alım Opsiyonları
284.129 271.680 555.809 646.409 1.081.250 1.727.659
Para Satım Opsiyonları
253.958 278.240 532.198 759.569 970.996 1.730.565
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 819.126 819.126 0 1.028.048 1.028.048
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
59.647.606 48.766.961 108.414.567 63.690.084 36.681.478 100.371.562
EMANET KIYMETLER
7.727.696 8.317.028 16.044.724 15.252.026 7.082.934 22.334.960
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
2.873.750 0 2.873.750 10.247.748 0 10.247.748
Emanete Alınan Menkul Değerler
252.347 125.602 377.949 1.733.686 68.170 1.801.856
Tahsile Alınan Çekler
314.753 124.690 439.443 332.043 41.304 373.347
Tahsile Alınan Ticari Senetler
36.233 6.506 42.739 45.049 3.868 48.917
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
4.250.613 8.060.230 12.310.843 2.893.500 6.969.592 9.863.092
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
51.571.796 40.212.739 91.784.535 47.791.409 29.381.816 77.173.225
Menkul Kıymetler
359.549 0 359.549 133.303 0 133.303
Teminat Senetleri
39.232.709 24.298.111 63.530.820 34.756.978 19.022.196 53.779.174
Emtia
1.030.654 524.758 1.555.412 1.009.904 459.050 1.468.954
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
8.081.724 13.599.996 21.681.720 9.371.865 8.517.579 17.889.444
Diğer Rehinli Kıymetler
2.867.160 1.789.874 4.657.034 2.519.359 1.382.991 3.902.350
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
348.114 237.194 585.308 646.649 216.728 863.377
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
71.263.664 79.560.329 150.823.993 73.211.698 61.721.917 134.933.615


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-598.419 527.769
Alınan Faizler
2.188.319 2.804.454
Ödenen Faizler
-1.661.849 -2.173.203
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
224.043 163.522
Elde Edilen Diğer Kazançlar
523.904 217.438
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
184.602 215.892
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-209.967 -195.745
Ödenen Vergiler
-41.505 -127.256
Diğer
-1.805.966 -377.333
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
149.808 1.023.652
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-36.491 32.461
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-463.201 -483.001
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-3.459.030 -1.262.802
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-500.866 -129.296
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
50.764 -4.700
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
485.771 1.465.361
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.908.594 2.823.447
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.164.267 -1.417.818
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-448.611 1.551.421
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-483.855 -211.973
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-83.425 -66.070
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
20.683 6.361
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.052.423 -259.702
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
326.935 50.572
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
304.375 56.866
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-309.916 -101.697
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
451.503 1.221.541
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.009.950 -1.862.716
İhraç Edilen Sermaye Araçları
307.735 563.655
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-59.204 -24.177
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
961.154 387.240
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlık -281.228 1.624.991
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-a-3, i 4.489.721 2.864.730
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-a-3, ii 4.208.493 4.489.721


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
121.566 91.159
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
36.094 10.216
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.329 -362
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8.711 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.050 -442
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.332 80
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
30.765 10.578
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
24.386 17.140
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
11.526 -5.188
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.147 -1.374
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
157.660 101.375


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.122.011 5.029.576 7.151.587 2.462.619 3.713.569 6.176.188
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.148.927 4.778.497 5.927.424 2.081.523 3.655.970 5.737.493
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 384.758 3.210.176 3.594.934 148.827 2.537.597 2.686.424
Bankalar
I-ç 164.703 1.568.321 1.733.024 20.430 1.118.373 1.138.803
Para Piyasalarından Alacaklar
600.294 0 600.294 1.912.595 0 1.912.595
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-828 0 -828 -329 0 -329
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
39.249 18.063 57.312 14.444 0 14.444
Devlet Borçlanma Senetleri
17.413 18.063 35.476 5.176 0 5.176
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
21.836 0 21.836 9.268 0 9.268
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-e 812.028 170.390 982.418 235.254 0 235.254
Devlet Borçlanma Senetleri
762.918 170.390 933.308 223.786 0 223.786
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
38.600 0 38.600 8.420 0 8.420
Diğer Finansal Varlıklar
10.510 0 10.510 3.048 0 3.048
Türev Finansal Varlıklar
I-c 121.807 62.626 184.433 131.398 57.599 188.997
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
114.029 62.626 176.655 130.256 57.599 187.855
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
I-j 7.778 0 7.778 1.142 0 1.142
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
13.156.010 14.563.905 27.719.915 8.938.144 13.487.471 22.425.615
Krediler
I-f 12.685.090 9.700.794 22.385.884 8.851.948 8.934.690 17.786.638
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-i 723.239 938.005 1.661.244 363.698 1.139.533 1.503.231
Faktoring Alacakları
299.362 0 299.362 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-g 75.703 4.158.197 4.233.900 289.820 3.442.674 3.732.494
Devlet Borçlanma Senetleri
75.703 3.657.547 3.733.250 289.820 2.980.116 3.269.936
Diğer Finansal Varlıklar
0 500.650 500.650 0 462.558 462.558
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-627.384 -233.091 -860.475 -567.322 -29.426 -596.748
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
224.790 0 224.790 321.735 0 321.735
Satış Amaçlı
I-o 224.790 0 224.790 321.735 0 321.735
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
I-ğ 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-h 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-ı 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-k 365.416 0 365.416 350.790 0 350.790
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-l 122.403 0 122.403 109.942 0 109.942
Şerefiye
49.647 0 49.647 49.647 0 49.647
Diğer
72.756 0 72.756 60.295 0 60.295
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-m 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 51.895 0 51.895
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-n 170.757 0 170.757 136.304 0 136.304
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-ö 621.198 445.886 1.067.084 288.372 227.346 515.718
VAR 17.428.386 30.088.187
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-a 9.357.962 8.945.400 18.303.362 7.438.725 8.539.989 15.978.714
ALINAN KREDİLER
II-c 407.969 9.551.700 9.959.669 307.543 7.481.561 7.789.104
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
268.123 525.722 793.845 1.657 91.938 93.595
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
409.783 0 409.783 771.622 0 771.622
Bonolar
409.783 0 409.783 771.622 0 771.622
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
65.942 270.172 336.114 118.806 75.233 194.039
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-b 64.602 267.180 331.782 104.687 75.233 179.920
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-e 1.340 2.992 4.332 14.119 0 14.119
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-d 46.890 983 47.873 45.204 5.166 50.370
KARŞILIKLAR
II-f 103.211 29.670 132.881 123.100 1.575 124.675
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
15.451 0 15.451 12.475 0 12.475
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
87.760 29.670 117.430 110.625 1.575 112.200
CARİ VERGİ BORCU
II-g 83.561 0 83.561 42.867 0 42.867
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-ğ 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-h 0 2.821.726 2.821.726 0 2.554.736 2.554.736
Krediler
0 556.604 556.604 0 743.663 743.663
Diğer Borçlanma Araçları
0 2.265.122 2.265.122 0 1.811.073 1.811.073
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
444.871 1.064.693 1.509.564 369.309 160.977 530.286
ÖZKAYNAKLAR
II-ı 2.423.873 -299 2.423.574 1.958.179 0 1.958.179
Ödenmiş Sermaye
2.038.390 0 2.038.390 1.730.655 0 1.730.655
Sermaye Yedekleri
497 0 497 497 0 497
Hisse Senedi İhraç Primleri
54 0 54 54 0 54
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
443 0 443 443 0 443
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
29.653 0 29.653 24.324 0 24.324
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-15.025 -299 -15.324 -46.089 0 -46.089
Kar Yedekleri
608.185 0 608.185 581.138 0 581.138
Yasal Yedekler
56.229 0 56.229 46.650 0 46.650
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
551.956 0 551.956 534.488 0 534.488
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
-237.846 0 -237.846 -332.363 0 -332.363
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-359.410 0 -359.410 -423.521 0 -423.521
Dönem Net Kâr veya Zararı
121.564 0 121.564 91.158 0 91.158
Azınlık Payları
II-i 19 0 19 17 0 17
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
13.612.185 23.209.767 36.821.952 11.177.012 18.911.175 30.088.187


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-a 2.361.138 2.846.103
Kredilerden Alınan Faizler
1.798.032 2.116.944
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
12.102 48.701
Bankalardan Alınan Faizler
30.875 64.938
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
86.059 237.032
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
277.387 204.903
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
4.904 4.600
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
84.693 8.412
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
187.790 191.891
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
150.815 160.819
Diğer Faiz Gelirleri
5.868 12.766
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -1.679.066 -2.226.769
Mevduata Verilen Faizler
-1.017.043 -1.482.516
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-544.235 -491.278
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-20.026 -20.520
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-54.362 -216.229
Kiralama Faiz Giderleri
-6.521 -9.377
Diğer Faiz Giderleri
-36.879 -6.849
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
682.072 619.334
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
143.680 100.640
Alınan Ücret ve Komisyonlar
224.043 163.522
Gayri Nakdi Kredilerden
IV-ı 55.462 66.551
Diğer
168.581 96.971
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-80.363 -62.882
Gayri Nakdi Kredilere
IV-ı -604 -792
Diğer
-79.759 -62.090
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-c 53 2.804
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-ç 11.249 153.347
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
12.847 5.434
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-86.019 198.179
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
84.421 -50.266
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-d 71.424 19.449
FAALİYET BRÜT KÂRI
908.478 895.574
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-e -277.370 -330.513
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-e -21.799 -33.339
PERSONEL GİDERLERİ (-)
IV-f -221.269 -207.651
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-f -238.139 -202.692
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
149.901 121.379
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-g 149.901 121.379
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-ğ -28.335 -30.220
Cari Vergi Karşılığı
-69.267 -531
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-852 -29.689
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
41.784 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-h 121.566 91.159
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
121.566 91.159
Grubun Karı (Zararı)
121.564 91.158
Azınlık Payları Karı (Zararı)
IV-ı 2 1
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,06177000 0,05994000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905670


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.549 Değişim: 1,32% Hacim : 13.893 Mio.TL Son veri saati : 12:54
Düşük 1.539 03.03.2021 Yüksek 1.554
Açılış: 1.539
7,3599 Değişim: 0,00%
Düşük 7,2936 03.03.2021 Yüksek 7,3689
Açılış: 7,3601
8,9150 Değişim: 0,14%
Düşük 8,8181 03.03.2021 Yüksek 8,9261
Açılış: 8,9028
409,25 Değişim: -0,22%
Düşük 405,23 03.03.2021 Yüksek 411,13
Açılış: 410,17
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.