KAP ***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

28.01.2021 - 21:25
KAP ***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.167.000 54 0 289.095 24.131 -2.938 0 21.193 0 -53.313 -3.884 -57.197 463.462 -445.995 194.934 1.632.546 0 1.632.546
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -289.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.586 -142.072 -404.581 0 -404.581
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 -289.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.586 -142.072 -404.581 0 -404.581
Yeni Bakiye
1.167.000 54 0 0 24.131 -2.938 0 21.193 0 -53.313 -3.884 -57.197 463.462 -419.409 52.862 1.227.965 0 1.227.965
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -312 0 -312 0 14.624 -4.046 10.578 0 0 84.881 95.147 0 95.147
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
II-ı 563.655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 563.655 0 563.655
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.508 41.354 -52.862 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.508 41.354 -52.862 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.730.655 54 0 0 24.131 -3.250 0 20.881 0 -38.689 -7.930 -46.619 474.970 -378.055 84.881 1.886.767 0 1.886.767
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.730.655 54 0 0 24.131 -3.250 0 20.881 0 -38.689 -7.930 -46.619 474.970 -378.055 84.881 1.886.767 0 1.886.767
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.730.655 54 0 0 24.131 -3.250 0 20.881 0 -38.689 -7.930 -46.619 474.970 -378.055 84.881 1.886.767 0 1.886.767
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 6.155 -1.604 0 4.551 0 21.530 10.340 31.870 0 0 95.390 131.811 0 131.811
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
II-ı 307.735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307.735 0 307.735
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.588 76.293 -84.881 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.588 76.293 -84.881 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.038.390 54 0 0 30.286 -4.854 0 25.432 0 -17.159 2.410 -14.749 483.558 -301.762 95.390 2.326.313 0 2.326.313


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
11.557.120 30.718.794 42.275.914 9.578.925 25.099.113 34.678.038
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a-3 3.051.761 5.475.558 8.527.319 2.540.432 4.347.870 6.888.302
Teminat Mektupları
III-a-2,ii 2.756.686 3.534.587 6.291.273 2.532.641 3.657.612 6.190.253
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
44.233 19.769 64.002 26.150 161.086 187.236
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
2.712.453 3.514.818 6.227.271 2.506.491 3.496.526 6.003.017
Banka Kredileri
III-a-2,i 0 8.762 8.762 0 18.379 18.379
İthalat Kabul Kredileri
0 8.762 8.762 0 18.379 18.379
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
III-a-2,i 295.075 1.932.209 2.227.284 7.791 671.879 679.670
Belgeli Akreditifler
295.075 1.932.209 2.227.284 7.791 671.879 679.670
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
III-a-2,i 0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
724.527 550.681 1.275.208 422.020 182.892 604.912
Cayılamaz Taahhütler
724.527 550.681 1.275.208 422.020 182.892 604.912
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
284.835 513.584 798.419 66.012 93.792 159.804
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 37.097 37.097 0 89.100 89.100
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
III-a-1 128.567 0 128.567 104.799 0 104.799
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
93.189 0 93.189 92.561 0 92.561
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3.738 0 3.738 3.738 0 3.738
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
103.493 0 103.493 77.977 0 77.977
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
110.705 0 110.705 76.933 0 76.933
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-b 7.780.832 24.692.555 32.473.387 6.616.473 20.568.351 27.184.824
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
1.410.000 4.377.446 5.787.446 860.000 0 860.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
1.410.000 4.377.446 5.787.446 860.000 0 860.000
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
6.370.832 20.315.109 26.685.941 5.756.473 20.568.351 26.324.824
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
749.743 1.515.798 2.265.541 246.399 728.227 974.626
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
736.568 405.822 1.142.390 108.090 356.942 465.032
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
13.175 1.109.976 1.123.151 138.309 371.285 509.594
Para ve Faiz Swap İşlemleri
5.083.001 17.430.266 22.513.267 4.104.096 16.762.800 20.866.896
Swap Para Alım İşlemleri
637.447 8.727.662 9.365.109 1.495.113 7.660.490 9.155.603
Swap Para Satım İşlemleri
4.445.554 5.233.210 9.678.764 2.608.983 6.540.002 9.148.985
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 1.734.697 1.734.697 0 1.281.154 1.281.154
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 1.734.697 1.734.697 0 1.281.154 1.281.154
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
538.088 549.919 1.088.007 1.405.978 2.049.276 3.455.254
Para Alım Opsiyonları
284.130 271.679 555.809 646.409 1.079.765 1.726.174
Para Satım Opsiyonları
253.958 278.240 532.198 759.569 969.511 1.729.080
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 819.126 819.126 0 1.028.048 1.028.048
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
51.772.937 35.281.269 87.054.206 57.530.334 25.553.443 83.083.777
EMANET KIYMETLER
2.285.689 930.663 3.216.352 10.625.494 384.140 11.009.634
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
1.318.313 0 1.318.313 9.297.970 0 9.297.970
Emanete Alınan Menkul Değerler
104.727 125.602 230.329 902.468 68.170 970.638
Tahsile Alınan Çekler
314.407 122.393 436.800 331.314 39.608 370.922
Tahsile Alınan Ticari Senetler
35.930 6.257 42.187 44.746 3.678 48.424
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
512.312 676.411 1.188.723 48.996 272.684 321.680
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
49.139.135 34.113.412 83.252.547 46.258.191 24.952.575 71.210.766
Menkul Kıymetler
359.549 0 359.549 133.303 0 133.303
Teminat Senetleri
36.800.048 18.198.784 54.998.832 33.223.760 14.592.955 47.816.715
Emtia
1.030.654 524.758 1.555.412 1.009.904 459.050 1.468.954
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
8.081.724 13.599.996 21.681.720 9.371.865 8.517.579 17.889.444
Diğer Rehinli Kıymetler
2.867.160 1.789.874 4.657.034 2.519.359 1.382.991 3.902.350
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
348.113 237.194 585.307 646.649 216.728 863.377
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
63.330.057 66.000.063 129.330.120 67.109.259 50.652.556 117.761.815


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-676.128 492.867
Alınan Faizler
2.097.152 2.674.103
Ödenen Faizler
-1.625.407 -2.089.849
Alınan Temettüler
8 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
217.302 160.338
Elde Edilen Diğer Kazançlar
507.719 209.250
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
163.274 178.444
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-205.142 -191.720
Ödenen Vergiler
-35.559 -125.199
Diğer
-1.795.475 -322.500
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
203.184 849.433
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-19.565 36.884
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-471.964 -482.961
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-3.419.044 -1.687.293
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-447.103 -114.646
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
50.762 -4.701
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
439.666 1.411.441
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
2.002.724 3.138.948
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.067.708 -1.448.239
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-472.944 1.342.300
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-455.003 -210.504
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-80.369 -64.491
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
20.023 6.251
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.035.121 -259.702
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
336.089 50.572
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
304.375 56.866
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-293.832 80.132
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
467.587 1.203.908
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.009.950 -1.663.254
İhraç Edilen Sermaye Araçları
307.735 563.655
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-59.204 -24.177
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
952.453 384.354
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-269.326 1.596.282
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-a-3, i 4.443.070 2.846.788
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-a-3, ii 4.173.744 4.443.070


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
95.390 84.881
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
36.421 10.266
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.551 -312
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8.043 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.005 -390
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.487 78
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
31.870 10.578
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
22.833 17.140
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
13.257 -5.188
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.220 -1.374
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
131.811 95.147


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.088.292 4.995.277 7.083.569 2.433.724 3.679.227 6.112.951
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.148.426 4.744.198 5.892.624 2.069.217 3.621.628 5.690.845
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 384.758 3.210.176 3.594.934 148.827 2.537.597 2.686.424
Bankalar
I-ç 164.202 1.534.022 1.698.224 20.125 1.084.031 1.104.156
Para Piyasalarından Alacaklar
600.294 0 600.294 1.900.591 0 1.900.591
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-828 0 -828 -326 0 -326
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.791 18.063 24.854 5.176 0 5.176
Devlet Borçlanma Senetleri
6.791 18.063 24.854 5.176 0 5.176
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-e 811.268 170.390 981.658 234.494 0 234.494
Devlet Borçlanma Senetleri
762.918 170.390 933.308 223.786 0 223.786
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
37.840 0 37.840 7.660 0 7.660
Diğer Finansal Varlıklar
10.510 0 10.510 3.048 0 3.048
Türev Finansal Varlıklar
121.807 62.626 184.433 124.837 57.599 182.436
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
I-c 114.029 62.626 176.655 123.695 57.599 181.294
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
I-j 7.778 0 7.778 1.142 0 1.142
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
12.726.858 13.798.069 26.524.927 8.625.764 12.623.612 21.249.376
Krediler
I-f 12.900.842 9.828.338 22.729.180 8.851.955 9.180.938 18.032.893
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-i 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
299.362 0 299.362 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-g 75.703 4.158.197 4.233.900 289.820 3.442.674 3.732.494
Devlet Borçlanma Senetleri
75.703 3.657.547 3.733.250 289.820 2.980.116 3.269.936
Diğer Finansal Varlıklar
0 500.650 500.650 0 462.558 462.558
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-549.049 -188.466 -737.515 -516.011 0 -516.011
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-o 224.790 0 224.790 321.735 0 321.735
Satış Amaçlı
224.790 0 224.790 321.735 0 321.735
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
225.580 0 225.580 225.580 0 225.580
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-h 225.580 0 225.580 225.580 0 225.580
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
225.580 0 225.580 225.580 0 225.580
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-ı 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-k 341.106 0 341.106 329.447 0 329.447
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-l 69.131 0 69.131 56.763 0 56.763
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
69.131 0 69.131 56.763 0 56.763
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-m 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 51.895 0 51.895
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-n 153.744 0 153.744 117.667 0 117.667
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-ö 532.871 442.772 975.643 254.972 224.390 479.362
VARLIKLAR TOPLAMI
16.362.372 19.236.118 35.598.490 12.417.547 16.527.229 28.944.776
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-a 9.385.042 9.017.882 18.402.924 7.439.521 8.684.861 16.124.382
ALINAN KREDİLER
II-c 145.214 8.746.335 8.891.549 54.261 6.577.896 6.632.157
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
257.118 525.722 782.840 1.657 91.938 93.595
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
412.774 0 412.774 771.622 0 771.622
Bonolar
412.774 0 412.774 771.622 0 771.622
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
65.942 270.172 336.114 118.806 75.233 194.039
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-b 64.602 267.180 331.782 104.687 75.233 179.920
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-e 1.340 2.992 4.332 14.119 0 14.119
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-d 46.890 983 47.873 45.204 5.166 50.370
KARŞILIKLAR
II-f 91.526 29.670 121.196 116.000 1.575 117.575
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
14.057 0 14.057 11.101 0 11.101
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
77.469 29.670 107.139 104.899 1.575 106.474
CARİ VERGİ BORCU
II-g 80.081 0 80.081 40.496 0 40.496
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-ğ 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-h 0 2.821.726 2.821.726 0 2.554.736 2.554.736
Krediler
0 556.604 556.604 0 743.663 743.663
Diğer Borçlanma Araçları
0 2.265.122 2.265.122 0 1.811.073 1.811.073
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-ç 357.898 1.017.202 1.375.100 332.570 146.467 479.037
ÖZKAYNAKLAR
II-ı 2.326.612 -299 2.326.313 1.886.767 0 1.886.767
Ödenmiş Sermaye
2.038.390 0 2.038.390 1.730.655 1.730.655
Sermaye Yedekleri
54 0 54 54 0 54
Hisse Senedi İhraç Primleri
54 0 54 54 0 54
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
25.432 0 25.432 20.881 0 20.881
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-14.450 -299 -14.749 -46.619 0 -46.619
Kar Yedekleri
483.558 0 483.558 474.970 0 474.970
Yasal Yedekler
49.270 0 49.270 40.682 0 40.682
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
434.288 0 434.288 434.288 0 434.288
Diğer Kar Yedekleri
-206.372 0 -206.372 -293.174 0 -293.174
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-301.762 0 -301.762 -378.055 0 -378.055
Dönem Net Kâr veya Zararı
95.390 0 95.390 84.881 0 84.881
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
13.169.097 22.429.393 35.598.490 10.806.904 18.137.872 28.944.776


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-a 2.231.758 2.705.023
Kredilerden Alınan Faizler
1.827.810 2.144.557
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
12.102 48.701
Bankalardan Alınan Faizler
27.286 62.128
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
85.584 233.548
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
274.139 203.748
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.656 3.445
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
84.693 8.412
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
187.790 191.891
Diğer Faiz Gelirleri
4.837 12.341
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -1.624.230 -2.139.803
Mevduata Verilen Faizler
-1.019.784 -1.485.243
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-487.167 -424.570
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-19.517 -20.421
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-54.362 -193.343
Kiralama Faiz Giderleri
-6.521 -9.377
Diğer Faiz Giderleri
-36.879 -6.849
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
607.528 565.220
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
137.138 96.539
Alınan Ücret ve Komisyonlar
217.302 160.338
Gayri Nakdi Kredilerden
55.485 66.568
Diğer
IV-i 161.817 93.770
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-80.164 -63.799
Gayri Nakdi Kredilere
-271 -481
Diğer
IV-i -79.893 -63.318
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-c 8 2.769
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-ç -4.169 137.093
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
12.563 4.009
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-86.758 189.430
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
70.026 -56.346
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-d 69.737 20.715
FAALİYET BRÜT KÂRI
810.242 822.336
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-e -235.063 -286.921
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-e -21.799 -33.339
PERSONEL GİDERLERİ (-)
IV-f -206.972 -193.679
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-f -228.788 -194.673
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
117.620 113.724
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-g 117.620 113.724
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-ğ -22.230 -28.843
Cari Vergi Karşılığı
-64.014 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -28.843
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
41.784 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-h 95.390 84.881
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
95.390 84.881
Grubun Karı (Zararı)
95.390 84.881
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,04850000 0,05580000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905668


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.468 Değişim: -1,02% Hacim : 19.440 Mio.TL Son veri saati : 14:52
Düşük 1.460 25.02.2021 Yüksek 1.515
Açılış: 1.510
7,2159 Değişim: 0,65%
Düşük 7,1530 25.02.2021 Yüksek 7,2182
Açılış: 7,1695
8,8353 Değişim: 1,25%
Düşük 8,7148 25.02.2021 Yüksek 8,8358
Açılış: 8,7262
414,17 Değişim: -0,35%
Düşük 413,07 25.02.2021 Yüksek 416,33
Açılış: 415,65
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.