KAP ***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

28.10.2020 - 14:41
KAP ***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.167.000 54 0 289.095 24.131 -2.938 0 21.193 0 -53.313 -3.884 -57.197 463.462 -445.995 194.934 1.632.546 0 1.632.546
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -289.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.420 -137.402 -396.077 0 -396.077
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 -289.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.420 -137.402 -396.077 0 -396.077
Yeni Bakiye
1.167.000 54 0 0 24.131 -2.938 0 21.193 0 -53.313 -3.884 -57.197 463.462 -415.575 57.532 1.236.469 0 1.236.469
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -285 0 -285 0 8.862 -7.257 1.605 0 0 122.910 124.230 0 124.230
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
II-ı 563.655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 563.655 0 563.655
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.508 46.024 -57.532 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.508 46.024 -57.532 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.730.655 54 0 0 24.131 -3.223 0 20.908 0 -44.451 -11.141 -55.592 474.970 -369.551 122.910 1.924.354 0 1.924.354
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.730.655 54 0 0 24.131 -3.250 0 20.881 0 -38.689 -7.930 -46.619 474.970 -369.551 89.468 1.899.858 0 1.899.858
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.730.655 54 0 0 24.131 -3.250 0 20.881 0 -38.689 -7.930 -46.619 474.970 -369.551 89.468 1.899.858 0 1.899.858
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 6.155 -1.589 0 4.566 0 -2.153 18.033 15.880 0 0 88.373 108.819 0 108.819
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
II-ı 307.735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307.735 0 307.735
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.588 80.880 -89.468 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.588 80.880 -89.468 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.038.390 54 0 0 30.286 -4.839 0 25.447 0 -40.842 10.103 -30.739 483.558 -288.671 88.373 2.316.412 0 2.316.412


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
8.476.622 29.248.868 37.725.490 9.578.925 25.099.113 34.678.038
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a-3,i 3.280.243 5.742.416 9.022.659 2.540.432 4.347.870 6.888.302
Teminat Mektupları
III-a-2,ii 3.196.878 4.302.858 7.499.736 2.532.641 3.657.612 6.190.253
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
44.073 214.363 258.436 26.150 161.086 187.236
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
3.152.805 4.088.495 7.241.300 2.506.491 3.496.526 6.003.017
Banka Kredileri
III-a-2,i 0 10.501 10.501 0 18.379 18.379
İthalat Kabul Kredileri
0 10.501 10.501 0 18.379 18.379
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
III-a-2,i 83.365 1.429.057 1.512.422 7.791 671.879 679.670
Belgeli Akreditifler
83.365 1.429.057 1.512.422 7.791 671.879 679.670
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
695.471 382.290 1.077.761 422.020 182.892 604.912
Cayılamaz Taahhütler
695.471 382.290 1.077.761 422.020 182.892 604.912
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
253.472 382.290 635.762 66.012 93.792 159.804
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 89.100 89.100
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
III-a-1 133.275 0 133.275 104.799 0 104.799
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
97.173 0 97.173 92.561 0 92.561
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3.738 0 3.738 3.738 0 3.738
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
102.755 0 102.755 77.977 0 77.977
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
105.058 0 105.058 76.933 0 76.933
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-b 4.500.908 23.124.162 27.625.070 6.616.473 20.568.351 27.184.824
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
670.000 2.713.270 3.383.270 860.000 0 860.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
670.000 2.713.270 3.383.270 860.000 0 860.000
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.830.908 20.410.892 24.241.800 5.756.473 20.568.351 26.324.824
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
101.072 280.357 381.429 246.399 728.227 974.626
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
73.179 90.390 163.569 108.090 356.942 465.032
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
27.893 189.967 217.860 138.309 371.285 509.594
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.020.061 17.583.460 20.603.521 4.104.096 16.762.800 20.866.896
Swap Para Alım İşlemleri
417.769 8.128.775 8.546.544 1.495.113 7.660.490 9.155.603
Swap Para Satım İşlemleri
2.422.292 5.979.113 8.401.405 2.608.983 6.540.002 9.148.985
Swap Faiz Alım İşlemleri
90.000 1.737.786 1.827.786 0 1.281.154 1.281.154
Swap Faiz Satım İşlemleri
90.000 1.737.786 1.827.786 0 1.281.154 1.281.154
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
709.775 1.195.441 1.905.216 1.405.978 2.049.276 3.455.254
Para Alım Opsiyonları
360.895 600.764 961.659 646.409 1.079.765 1.726.174
Para Satım Opsiyonları
348.880 594.677 943.557 759.569 969.511 1.729.080
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 1.351.634 1.351.634 0 1.028.048 1.028.048
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
51.808.124 36.807.818 88.615.942 57.530.334 25.553.443 83.083.777
EMANET KIYMETLER
3.307.766 978.102 4.285.868 10.625.494 384.140 11.009.634
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
2.249.920 0 2.249.920 9.297.970 0 9.297.970
Emanete Alınan Menkul Değerler
183.008 145.075 328.083 902.468 68.170 970.638
Tahsile Alınan Çekler
310.255 45.812 356.067 331.314 39.608 370.922
Tahsile Alınan Ticari Senetler
48.459 4.929 53.388 44.746 3.678 48.424
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
516.124 782.286 1.298.410 48.996 272.684 321.680
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
48.120.992 35.572.770 83.693.762 46.258.191 24.952.575 71.210.766
Menkul Kıymetler
373.366 0 373.366 133.303 133.303
Teminat Senetleri
35.885.599 19.133.428 55.019.027 33.223.760 14.592.955 47.816.715
Emtia
1.030.654 542.331 1.572.985 1.009.904 459.050 1.468.954
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
8.314.579 14.151.126 22.465.705 9.371.865 8.517.579 17.889.444
Diğer Rehinli Kıymetler
2.516.794 1.745.885 4.262.679 2.519.359 1.382.991 3.902.350
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
379.366 256.946 636.312 646.649 216.728 863.377
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
60.284.746 66.056.686 126.341.432 67.109.259 50.652.556 117.761.815


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-548.239 276.379
Alınan Faizler
1.336.052 1.928.067
Ödenen Faizler
-1.085.942 -1.668.011
Alınan Temettüler
8 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
154.850 112.437
Elde Edilen Diğer Kazançlar
477.335 236.758
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
116.389 112.867
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-154.970 -145.250
Ödenen Vergiler
-25.527 -38.915
Diğer
-1.366.434 -261.574
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-652.613 959.511
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-12.855 34.046
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-338.443 -261.335
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-2.113.916 -1.424.949
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-256.775 42.032
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
18.211 -4.917
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
341.639 1.500.363
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.154.278 2.197.342
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
555.248 -1.123.071
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-1.200.852 1.235.890
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-370.560 -3.260
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-32.075 -34.142
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
13.438 3.944
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-840.780 -80.500
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
182.650 50.572
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
306.207 56.866
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-454.091 262.287
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
15.623 1.404.527
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-712.950 -1.689.559
İhraç Edilen Sermaye Araçları
307.735 563.655
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-64.499 -16.336
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.008.898 232.073
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.016.605 1.726.990
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.443.070 2.846.788
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.426.465 4.573.778


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
88.373 122.910
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
20.446 1.320
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.566 -285
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8.043
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.986 -356
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.491 71
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
15.880 1.605
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-6.457 8.995
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
23.119 -9.304
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-782 1.914
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
108.819 124.230


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.433.509 4.862.491 6.296.000 2.433.724 3.679.227 6.112.951
Nakit ve Nakit Benzerleri
586.511 4.434.573 5.021.084 2.069.217 3.621.628 5.690.845
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 211.582 3.191.641 3.403.223 148.827 2.537.597 2.686.424
Bankalar
I-ç 105.565 1.242.932 1.348.497 20.125 1.084.031 1.104.156
Para Piyasalarından Alacaklar
270.089 0 270.089 1.900.591 0 1.900.591
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-725 0 -725 -326 0 -326
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 17.991 17.996 5.176 0 5.176
Devlet Borçlanma Senetleri
5 17.991 17.996 5.176 0 5.176
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-e 738.902 163.282 902.184 234.494 0 234.494
Devlet Borçlanma Senetleri
720.733 163.282 884.015 223.786 0 223.786
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.660 0 7.660 7.660 0 7.660
Diğer Finansal Varlıklar
10.509 0 10.509 3.048 0 3.048
Türev Finansal Varlıklar
108.091 246.645 354.736 124.837 57.599 182.436
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
I-c 92.023 246.645 338.668 123.695 57.599 181.294
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
I-j 16.068 0 16.068 1.142 0 1.142
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
10.979.902 14.869.369 25.849.271 8.625.764 12.623.612 21.249.376
Krediler
I-f 11.474.345 10.528.300 22.002.645 8.851.955 9.180.938 18.032.893
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
154.725 0 154.725 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-g 74.438 4.341.069 4.415.507 289.820 3.442.674 3.732.494
Devlet Borçlanma Senetleri
74.438 3.815.170 3.889.608 289.820 2.980.116 3.269.936
Diğer Finansal Varlıklar
0 525.899 525.899 0 462.558 462.558
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-723.606 0 -723.606 -516.011 0 -516.011
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-o 266.225 0 266.225 321.735 0 321.735
Satış Amaçlı
266.225 0 266.225 321.735 0 321.735
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
225.580 0 225.580 225.580 0 225.580
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-h 225.580 0 225.580 225.580 0 225.580
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
225.580 0 225.580 225.580 0 225.580
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-ı 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-k 351.098 0 351.098 329.447 0 329.447
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-l 60.571 0 60.571 56.763 0 56.763
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
60.571 0 60.571 56.763 0 56.763
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-m 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
12.076 0 12.076 51.895 0 51.895
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-n 94.211 0 94.211 117.667 0 117.667
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-ö 444.325 603.560 1.047.885 254.972 224.390 479.362
VARLIKLAR TOPLAMI
13.867.497 20.335.420 34.202.917 12.417.547 16.527.229 28.944.776
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-a 8.365.108 10.422.618 18.787.726 7.439.521 8.684.861 16.124.382
ALINAN KREDİLER
II-c 74.929 8.225.538 8.300.467 54.261 6.577.896 6.632.157
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
81.910 470.944 552.854 1.657 91.938 93.595
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
218.381 0 218.381 771.622 0 771.622
Bonolar
218.381 0 218.381 771.622 0 771.622
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
78.350 60.944 139.294 118.806 75.233 194.039
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-b 78.350 59.752 138.102 104.687 75.233 179.920
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-e 0 1.192 1.192 14.119 0 14.119
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-d 55.196 1.536 56.732 45.204 5.166 50.370
KARŞILIKLAR
II-f 131.567 1.203 132.770 116.000
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.