KAP ***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

29.07.2020 - 23:24
KAP ***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.167.000 54 0 289.538 27.782 -3.096 0 24.686 0 -52.783 -3.884 -56.667 549.430 -481.224 204.897 1.697.714 16 1.697.730
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -289.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.420 -137.402 -396.077 0 -396.077
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 -289.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.420 -137.402 -396.077 0 -396.077
Yeni Bakiye
1.167.000 54 0 443 27.782 -3.096 0 24.686 0 -52.783 -3.884 -56.667 549.430 -450.804 67.495 1.301.637 16 1.301.653
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -52 0 -52 0 5.301 1.849 7.150 0 0 62.440 69.538 0 69.538
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
II-ı 563.655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 563.655 0 563.655
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.708 35.787 -67.495 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.708 35.787 -67.495 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.730.655 54 0 443 27.782 -3.148 0 24.634 0 -47.482 -2.035 -49.517 581.138 -415.017 62.440 1.934.830 16 1.934.846
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.730.655 54 0 443 27.782 -3.458 0 24.324 0 -38.159 -7.930 -46.089 581.138 -415.017 95.745 1.971.253 17 1.971.270
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.730.655 54 0 443 27.782 -3.458 0 24.324 0 -38.159 -7.930 -46.089 581.138 -415.017 95.745 1.971.253 17 1.971.270
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -1.173 0 -1.173 0 4.177 13.350 17.527 0 0 74.615 90.969 1 90.970
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
II-ı 307.735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307.735 0 307.735
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.047 68.698 -95.745 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.047 68.698 -95.745 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.038.390 54 0 443 27.782 -4.631 0 23.151 0 -33.982 5.420 -28.562 608.185 -346.319 74.615 2.369.957 18 2.369.975


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
7.436.077 27.822.441 35.258.518 9.521.614 25.040.439 34.562.053
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a-3,i 3.260.574 5.284.475 8.545.049 2.539.427 4.347.270 6.886.697
Teminat Mektupları
III-a-2,ii 3.178.790 4.234.970 7.413.760 2.531.636 3.657.012 6.188.648
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
46.542 189.151 235.693 26.150 161.086 187.236
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
3.132.248 4.045.819 7.178.067 2.505.486 3.495.926 6.001.412
Banka Kredileri
III-a-2,i 0 22.773 22.773 0 18.379 18.379
İthalat Kabul Kredileri
0 22.773 22.773 0 18.379 18.379
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
III-a-2,i 81.784 1.026.732 1.108.516 7.791 671.879 679.670
Belgeli Akreditifler
81.784 1.026.732 1.108.516 7.791 671.879 679.670
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
898.379 1.362.637 2.261.016 467.712 243.763 711.475
Cayılamaz Taahhütler
799.215 1.309.141 2.108.356 422.020 182.892 604.912
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
389.634 1.309.141 1.698.775 66.012 93.792 159.804
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 89.100 89.100
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
III-a-1 123.768 0 123.768 104.799 0 104.799
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
93.364 0 93.364 92.561 0 92.561
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3.738 0 3.738 3.738 0 3.738
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
90.637 0 90.637 77.977 0 77.977
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
98.074 0 98.074 76.933 0 76.933
Cayılabilir Taahhütler
99.164 53.496 152.660 45.692 60.871 106.563
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
99.164 53.496 152.660 45.692 60.871 106.563
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-b 3.277.124 21.175.329 24.452.453 6.514.475 20.449.406 26.963.881
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
460.000 342.160 802.160 860.000 0 860.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
460.000 342.160 802.160 860.000 0 860.000
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
2.817.124 20.833.169 23.650.293 5.654.475 20.449.406 26.103.881
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
62.031 888.344 950.375 244.828 725.145 969.973
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
43.623 404.973 448.596 108.089 354.728 462.817
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
18.408 483.371 501.779 136.739 370.417 507.156
Para ve Faiz Swap İşlemleri
2.349.740 15.498.256 17.847.996 4.003.669 16.643.967 20.647.636
Swap Para Alım İşlemleri
571.038 6.742.584 7.313.622 1.495.113 7.549.989 9.045.102
Swap Para Satım İşlemleri
1.548.702 5.804.802 7.353.504 2.508.556 6.531.670 9.040.226
Swap Faiz Alım İşlemleri
115.000 1.475.435 1.590.435 0 1.281.154 1.281.154
Swap Faiz Satım İşlemleri
115.000 1.475.435 1.590.435 0 1.281.154 1.281.154
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
405.353 2.600.792 3.006.145 1.405.978 2.052.246 3.458.224
Para Alım Opsiyonları
163.417 1.346.922 1.510.339 646.409 1.081.250 1.727.659
Para Satım Opsiyonları
241.936 1.253.870 1.495.806 759.569 970.996 1.730.565
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 1.845.777 1.845.777 0 1.028.048 1.028.048
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
59.935.948 43.095.567 103.031.515 63.690.084 36.681.478 100.371.562
EMANET KIYMETLER
10.564.338 8.010.817 18.575.155 15.252.026 7.082.934 22.334.960
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
5.662.792 0 5.662.792 10.247.748 0 10.247.748
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.541.496 132.047 1.673.543 1.733.686 68.170 1.801.856
Tahsile Alınan Çekler
298.389 33.367 331.756 332.043 41.304 373.347
Tahsile Alınan Ticari Senetler
46.896 3.993 50.889 45.049 3.868 48.917
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
3.014.765 7.841.410 10.856.175 2.893.500 6.969.592 9.863.092
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
48.923.815 34.858.831 83.782.646 47.791.409 29.381.816 77.173.225
Menkul Kıymetler
895.539 0 895.539 133.303 0 133.303
Teminat Senetleri
36.407.480 22.296.604 58.704.084 34.756.978 19.022.196 53.779.174
Emtia
997.904 474.063 1.471.967 1.009.904 459.050 1.468.954
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
8.526.088 11.006.424 19.532.512 9.371.865 8.517.579 17.889.444
Diğer Rehinli Kıymetler
2.096.804 1.081.740 3.178.544 2.519.359 1.382.991 3.902.350
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
447.795 225.919 673.714 646.649 216.728 863.377
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
67.372.025 70.918.008 138.290.033 73.211.698 61.721.917 134.933.615


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
596.857 100.345
Alınan Faizler
1.096.121 1.467.437
Ödenen Faizler
-667.963 -1.147.059
Alınan Temettüler
53 2.804
Alınan Ücret ve Komisyonlar
109.312 75.732
Elde Edilen Diğer Kazançlar
315.000 114.418
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
93.908 84.999
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-110.360 -106.829
Ödenen Vergiler
-38.423 -12.465
Diğer
-200.791 -378.692
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-556.127 472.804
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-16.720 58.885
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
704.369 -488.705
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-2.327.860 -369.151
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-402.001 -58.279
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-38.879 -8.891
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
878.782 1.351.134
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
476.972 1.099.724
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
169.210 -1.111.913
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
40.730 573.149
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-217.687 41.728
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
22.482 -16.659
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
7.072 1.521
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-704.120 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
150.670 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
306.209 56.866
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-291.583 1.638.333
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
142.736 1.634.803
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-683.561 -550.737
İhraç Edilen Sermaye Araçları
307.735 563.655
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-58.493 -9.388
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
556.345 310.965
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
87.805 2.564.175
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.489.721 2.864.730
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.577.526 5.428.905


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
74.616 62.440
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
16.354 7.098
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.173 -52
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.466 -65
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
293 13
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
17.527 7.150
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
2.447 6.082
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
17.079 2.381
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.999 -1.313
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
90.970 69.538


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.198.414 4.848.079 6.046.493 2.462.619 3.713.569 6.176.188
Nakit ve Nakit Benzerleri
496.970 4.626.921 5.123.891 2.081.523 3.655.970 5.737.493
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 140.036 2.064.519 2.204.555 148.827 2.537.597 2.686.424
Bankalar
I-ç 131.646 2.390.935 2.522.581 20.430 1.118.373 1.138.803
Para Piyasalarından Alacaklar
226.070 171.467 397.537 1.912.595 0 1.912.595
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-782 0 -782 -329 0 -329
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
22.001 15.121 37.122 14.444 0 14.444
Devlet Borçlanma Senetleri
13.559 15.121 28.680 5.176 0 5.176
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
8.442 0 8.442 9.268 0 9.268
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-e 628.908 130.139 759.047 235.254 0 235.254
Devlet Borçlanma Senetleri
619.995 130.133 750.128 223.786 0 223.786
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
8.420 0 8.420 8.420 0 8.420
Diğer Finansal Varlıklar
493 6 499 3.048 0 3.048
Türev Finansal Varlıklar
I-c 50.535 75.898 126.433 131.398 57.599 188.997
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
38.818 75.898 114.716 130.256 57.599 187.855
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
11.717 0 11.717 1.142 0 1.142
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
10.884.272 14.747.966 25.632.238 8.938.144 13.487.471 22.425.615
Krediler
I-f 10.886.048 9.954.815 20.840.863 8.851.948 8.934.690 17.786.638
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-i 614.896 980.987 1.595.883 363.698 1.139.533 1.503.231
Faktoring Alacakları
42.898 0 42.898 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-g 75.774 3.848.249 3.924.023 289.820 3.442.674 3.732.494
Devlet Borçlanma Senetleri
75.774 3.385.597 3.461.371 289.820 2.980.116 3.269.936
Diğer Finansal Varlıklar
0 462.652 462.652 0 462.558 462.558
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-735.344 -36.085 -771.429 -567.322 -29.426 -596.748
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-o 292.398 0 292.398 321.735 0 321.735
Satış Amaçlı
292.398 0 292.398 321.735 0 321.735
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
I-ğ 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-h 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-ı 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-k 370.099 0 370.099 350.790 0 350.790
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-l 113.448 0 113.448 109.942 0 109.942
Şerefiye
49.649 0 49.649 49.647 0 49.647
Diğer
63.799 0 63.799 60.295 0 60.295
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-m 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
6.469 0 6.469 51.895 0 51.895
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-n 129.545 0 129.545 136.304 0 136.304
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-ö 438.808 475.953 914.761 288.372 227.346 515.718
VARLIKLAR TOPLAMI
13.433.453 20.071.998 33.505.451 12.659.801 17.428.386 30.088.187
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-a 8.178.416 9.875.104 18.053.520 7.438.725 8.539.989 15.978.714
ALINAN KREDİLER
II-c 277.492 8.450.053 8.727.545 307.543 7.481.561 7.789.104
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
88.087 171.407 259.494 1.657 91.938 93.595
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
493.442 0 493.442 771.622 0 771.622
Bonolar
493.442 0 493.442 771.622 0 771.622
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
39.376 93.546 132.922 118.806 75.233 194.039
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-b 39.376 92.436 131.812 104.687 75.233 179.920
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-e 0 1.110 1.110 14.119 0 14.119
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-d 61.132 2.305 63.437 45.204 5.166 50.370
KARŞILIKLAR
II-f 117.149 1.062 118.211 123.100 1.575 124.675
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
15.211 0 15.211 12.475 0 12.475
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
101.938 1.062 103.000 110.625 1.575 112.200
CARİ VERGİ BORCU
II-g 36.244 0 36.244 42.867 0 42.867
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-ğ 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-h 0 2.585.532 2.585.532 0 2.541.645 2.541.645
Krediler
0 514.643 514.643 0 743.663 743.663
Diğer Borçlanma Araçları
0 2.070.889 2.070.889 0 1.797.982 1.797.982
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
438.566 226.563 665.129 369.309 160.977 530.286
ÖZKAYNAKLAR
II-ı 2.377.100 -7.125 2.369.975 1.971.270 0 1.971.270
Ödenmiş Sermaye
2.038.390 0 2.038.390 1.730.655 0 1.730.655
Sermaye Yedekleri
497 0 497 497 0 497
Hisse Senedi İhraç Primleri
54 0 54 54 0 54
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
443 0 443 443 0 443
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
23.151 0 23.151 24.324 0 24.324
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-21.437 -7.125 -28.562 -46.089 0 -46.089
Kar Yedekleri
608.185 0 608.185 581.138 0 581.138
Yasal Yedekler
56.229 0 56.229 46.650 0 46.650
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
551.956 0 551.956 534.488 0 534.488
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
-271.704 0 -271.704 -319.272 0 -319.272
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-346.319 0 -346.319 -415.017 0 -415.017
Dönem Net Kâr veya Zararı
74.615 0 74.615 95.745 0 95.745
Azınlık Payları
II-i 18 0 18 17 0 17
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
12.107.004 21.398.447 33.505.451 11.190.103 18.898.084 30.088.187


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-a 1.122.958 1.484.688 537.682 771.016
Kredilerden Alınan Faizler
846.911 1.133.202 402.499 578.033
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
3.787 33.440 2.111 15.712
Bankalardan Alınan Faizler
19.278 33.556 11.361 18.297
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
54.104 93.025 28.404 60.782
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
127.025 100.067 58.560 53.355
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.763 3.188 750 1.404
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
33.156 2.170 21.642 2.023
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
92.106 94.709 36.168 49.928
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
69.780 83.232 33.921 41.877
Diğer Faiz Gelirleri
2.073 8.166 826 2.960
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -774.853 -1.157.620 -383.332 -597.994
Mevduata Verilen Faizler
-426.607 -794.581 -212.709 -388.002
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-277.618 -218.301 -144.264 -130.101
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-4.583 -13.006 -3.383 -5.377
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-38.767 -121.374 -19.836 -72.158
Kiralama Faiz Giderleri
-3.332 -3.731 -605 -1.824
Diğer Faiz Giderleri
-23.946 -6.627 -2.535 -532
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
348.105 327.068 154.350 173.022
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
77.327 47.922 40.505 18.870
Alınan Ücret ve Komisyonlar
109.312 75.732 57.603 33.181
Gayri Nakdi Kredilerden
27.158 36.588 13.327 17.525
Diğer
IV-i 82.154 39.144 44.276 15.656
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-31.985 -27.810 -17.098 -14.311
Gayri Nakdi Kredilere
-397 -391 -199 -189
Diğer
IV-i -31.588 -27.419 -16.899 -14.122
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-c 53 2.804 53 42
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-ç 45.794 105.340 28.276 35.236
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
8.765 4.020 4.499 5.178
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
89.563 78.177 -50.751 -63.361
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-52.534 23.143 74.528 93.419
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-d 36.402 10.354 22.196 5.654
FAALİYET BRÜT KÂRI
507.681 493.488 245.380 232.824
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-e -179.593 -181.870 -96.455 -89.272
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-e -12.712 -27.045 6.354 -3.765
PERSONEL GİDERLERİ (-)
IV-f -109.111 -105.669 -52.171 -50.367
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-f -114.368 -94.624 -56.550 -49.681
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
91.897 84.280 46.558 39.739
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-g 91.897 84.280 46.558 39.739
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-ğ -17.281 -21.840 -12.270 -9.209
Cari Vergi Karşılığı
-12.228 -19.278 -12.228 -19.278
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-5.053 -2.562 -42 10.069
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-h 74.616 62.440 34.288 30.530
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
74.616 62.440 34.288 30.530
Grubun Karı (Zararı)
IV-ı 74.615 62.440 34.288 30.530
Azınlık Payları Karı (Zararı)
IV-i 1 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,39320000 0,04763000 0,01807000 0,02329000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864044


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: 0,26% Hacim : 25.207 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.528 05.03.2021 Yüksek 1.546
Açılış: 1.534
7,5320 Değişim: 0,28%
Düşük 7,4723 06.03.2021 Yüksek 7,5795
Açılış: 7,5113
8,9800 Değişim: -0,40%
Düşük 8,9239 06.03.2021 Yüksek 9,0395
Açılış: 9,0161
411,42 Değişim: 0,25%
Düşük 407,16 05.03.2021 Yüksek 413,89
Açılış: 410,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.