KAP ***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

21.05.2020 - 18:40
KAP ***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.167.000 54 0 289.538 27.782 -3.096 0 24.686 0 -52.783 -3.884 -56.667 549.430 -481.224 204.897 1.697.714 16 1.697.730
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -289.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.422 -137.402 -396.075 0 -396.075
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 -289.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.422 -137.402 -396.075 0 -396.075
Yeni Bakiye
1.167.000 54 0 443 27.782 -3.096 0 24.686 0 -52.783 -3.884 -56.667 549.430 -450.802 67.495 1.301.639 16 1.301.655
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -102 0 -102 0 2.557 92 2.649 0 0 31.910 34.457 0 34.457
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
II-ı 272.725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272.725 0 272.725
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.086 47.409 -67.495 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.086 47.409 -67.495 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.439.725 54 0 443 27.782 -3.198 0 24.584 0 -50.226 -3.792 -54.018 569.516 -403.393 31.910 1.608.821 16 1.608.837
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.730.655 54 0 443 27.782 -3.458 0 24.324 0 -38.159 -7.930 -46.089 581.138 -415.017 95.745 1.971.253 17 1.971.270
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.730.655 54 0 443 27.782 -3.458 0 24.324 0 -38.159 -7.930 -46.089 581.138 -415.017 95.745 1.971.253 17 1.971.270
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -438 0 -438 0 -24.621 7.065 -17.556 0 0 40.327 22.333 1 22.334
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
II-ı 307.735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307.735 0 307.735
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.047 68.698 -95.745 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.047 68.698 -95.745 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.038.390 54 0 443 27.782 -3.896 0 23.886 0 -62.780 -865 -63.645 608.185 -346.319 40.327 2.301.321 18 2.301.339


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
9.607.419 43.535.687 53.143.106 9.521.614 25.040.439 34.562.053
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a-3,i 2.852.354 5.223.797 8.076.151 2.539.427 4.347.270 6.886.697
Teminat Mektupları
III-a-2,ii 2.850.325 4.227.338 7.077.663 2.531.636 3.657.012 6.188.648
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
46.296 182.760 229.056 26.150 161.086 187.236
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
2.804.029 4.044.578 6.848.607 2.505.486 3.495.926 6.001.412
Banka Kredileri
III-a-2,i 0 14.955 14.955 0 18.379 18.379
İthalat Kabul Kredileri
0 14.955 14.955 0 18.379 18.379
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
III-a-2,i 2.029 981.504 983.533 7.791 671.879 679.670
Belgeli Akreditifler
2.029 981.504 983.533 7.791 671.879 679.670
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
985.169 13.993.394 14.978.563 467.712 243.763 711.475
Cayılamaz Taahhütler
892.435 13.891.405 14.783.840 422.020 182.892 604.912
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
502.499 13.891.405 14.393.904 66.012 93.792 159.804
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 89.100 89.100
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
III-a-1 113.407 0 113.407 104.799 0 104.799
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
100.702 0 100.702 92.561 0 92.561
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3.738 0 3.738 3.738 0 3.738
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
91.128 0 91.128 77.977 0 77.977
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
80.961 0 80.961 76.933 0 76.933
Cayılabilir Taahhütler
92.734 101.989 194.723 45.692 60.871 106.563
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
92.734 101.989 194.723 45.692 60.871 106.563
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-b 5.769.896 24.318.496 30.088.392 6.514.475 20.449.406 26.963.881
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
1.060.000 328.480 1.388.480 860.000 0 860.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
1.060.000 328.480 1.388.480 860.000 0 860.000
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
4.709.896 23.990.016 28.699.912 5.654.475 20.449.406 26.103.881
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
82.224 470.070 552.294 244.828 725.145 969.973
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
36.528 213.907 250.435 108.089 354.728 462.817
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
45.696 256.163 301.859 136.739 370.417 507.156
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.148.137 19.609.144 22.757.281 4.003.669 16.643.967 20.647.636
Swap Para Alım İşlemleri
1.202.819 8.756.691 9.959.510 1.495.113 7.549.989 9.045.102
Swap Para Satım İşlemleri
1.825.318 8.071.843 9.897.161 2.508.556 6.531.670 9.040.226
Swap Faiz Alım İşlemleri
60.000 1.390.305 1.450.305 0 1.281.154 1.281.154
Swap Faiz Satım İşlemleri
60.000 1.390.305 1.450.305 0 1.281.154 1.281.154
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.479.535 1.845.689 3.325.224 1.405.978 2.052.246 3.458.224
Para Alım Opsiyonları
534.437 1.126.911 1.661.348 646.409 1.081.250 1.727.659
Para Satım Opsiyonları
945.098 718.778 1.663.876 759.569 970.996 1.730.565
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 2.065.113 2.065.113 0 1.028.048 1.028.048
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
58.147.375 41.480.137 99.627.512 63.690.084 36.681.478 100.371.562
EMANET KIYMETLER
8.803.439 7.645.831 16.449.270 15.252.026 7.082.934 22.334.960
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
3.788.564 0 3.788.564 10.247.748 0 10.247.748
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.726.479 87.786 1.814.265 1.733.686 68.170 1.801.856
Tahsile Alınan Çekler
380.926 58.389 439.315 332.043 41.304 373.347
Tahsile Alınan Ticari Senetler
47.856 5.581 53.437 45.049 3.868 48.917
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
2.859.614 7.494.075 10.353.689 2.893.500 6.969.592 9.863.092
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
48.802.758 33.609.570 82.412.328 47.791.409 29.381.816 77.173.225
Menkul Kıymetler
841.898 0 841.898 133.303 0 133.303
Teminat Senetleri
35.844.795 21.263.135 57.107.930 34.756.978 19.022.196 53.779.174
Emtia
1.015.904 453.023 1.468.927 1.009.904 459.050 1.468.954
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
8.729.149 10.386.729 19.115.878 9.371.865 8.517.579 17.889.444
Diğer Rehinli Kıymetler
2.371.012 1.506.683 3.877.695 2.519.359 1.382.991 3.902.350
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
541.178 224.736 765.914 646.649 216.728 863.377
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
67.754.794 85.015.824 152.770.618 73.211.698 61.721.917 134.933.615


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
22.154 -57.101
Alınan Faizler
483.957 691.912
Ödenen Faizler
-394.037 -556.424
Alınan Temettüler
0 2.762
Alınan Ücret ve Komisyonlar
51.709 41.478
Elde Edilen Diğer Kazançlar
257.390 145.665
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
51.307 58.254
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-67.242 -62.553
Ödenen Vergiler
-97.676 100.818
Diğer
-263.254 -479.013
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
187.512 -960.684
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-33.434 19.183
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
718.349 23.276
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-835.494 228.545
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-343.624 197.607
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-41.353 -41.031
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-486.194 -605.321
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
997.351 56.677
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
211.911 -839.620
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
209.666 -1.017.785
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-222.600 -6.177
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
41.100 -4.108
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
2.370 662
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-485.902 -2.731
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
219.832 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
298.084 1.252.339
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
726.687 1.528.950
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-683.562 -550.737
İhraç Edilen Sermaye Araçları
307.735 272.725
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-52.776 1.401
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
382.875 144.004
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
668.025 372.381
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.489.721 2.864.730
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.157.746 3.237.111


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
40.328 31.910
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-17.994 2.547
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-438 -102
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-533 -129
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
95 27
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-17.556 2.649
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-27.210 2.552
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
9.058 117
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
596 -20
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.334 34.457


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Bir Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.053.210 4.693.551 6.746.761 2.462.619 3.713.569 6.176.188
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.442.857 4.241.500 5.684.357 2.081.523 3.655.970 5.737.493
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 135.459 1.857.606 1.993.065 148.827 2.537.597 2.686.424
Bankalar
I-ç 275.648 2.383.894 2.659.542 20.430 1.118.373 1.138.803
Para Piyasalarından Alacaklar
1.032.262 0 1.032.262 1.912.595 0 1.912.595
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-512 0 -512 -329 0 -329
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
52.937 0 52.937 14.444 0 14.444
Devlet Borçlanma Senetleri
40.611 0 40.611 5.176 0 5.176
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
12.326 0 12.326 9.268 0 9.268
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-e 468.389 255.396 723.785 235.254 0 235.254
Devlet Borçlanma Senetleri
459.470 255.396 714.866 223.786 0 223.786
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
8.420 0 8.420 8.420 0 8.420
Diğer Finansal Varlıklar
499 0 499 3.048 0 3.048
Türev Finansal Varlıklar
I-c 89.027 196.655 285.682 131.398 57.599 188.997
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
84.237 196.655 280.892 130.256 57.599 187.855
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
4.790 0 4.790 1.142 0 1.142
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
9.024.570 14.957.535 23.982.105 8.938.144 13.487.471 22.425.615
Krediler
I-f 9.192.182 10.030.019 19.222.201 8.851.948 8.934.690 17.786.638
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-i 376.349 1.168.771 1.545.120 363.698 1.139.533 1.503.231
Faktoring Alacakları
22.487 0 22.487 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-g 74.525 3.792.596 3.867.121 289.820 3.442.674 3.732.494
Devlet Borçlanma Senetleri
74.525 3.278.899 3.353.424 289.820 2.980.116 3.269.936
Diğer Finansal Varlıklar
0 513.697 513.697 0 462.558 462.558
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-640.973 -33.851 -674.824 -567.322 -29.426 -596.748
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-o 312.372 0 312.372 321.735 0 321.735
Satış Amaçlı
312.372 0 312.372 321.735 0 321.735
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
I-ğ 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-h 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-ı 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-k 357.398 0 357.398 350.790 0 350.790
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-l 108.005 0 108.005 109.942 0 109.942
Şerefiye
49.647 0 49.647 49.647 0 49.647
Diğer
58.358 0 58.358 60.295 0 60.295
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-m 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
55.776 0 55.776 51.895 0 51.895
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-n 131.984 0 131.984 136.304 0 136.304
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-ö 324.153 612.541 936.694 288.372 227.346 515.718
VARLIKLAR TOPLAMI
12.367.468 20.263.627 32.631.095 12.659.801 17.428.386 30.088.187
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-a 7.222.485 8.931.365 16.153.850 7.438.725 8.539.989 15.978.714
ALINAN KREDİLER
II-c 204.993 9.012.466 9.217.459 307.543 7.481.561 7.789.104
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
82.961 245.207 328.168 1.657 91.938 93.595
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
736.220 0 736.220 771.622 0 771.622
Bonolar
736.220 0 736.220 771.622 0 771.622
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
120.750 98.433 219.183 118.806 75.233 194.039
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-b 114.200 98.117 212.317 104.687 75.233 179.920
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-e 6.550 316 6.866 14.119 0 14.119
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-d 51.396 4.113 55.509 45.204 5.166 50.370
KARŞILIKLAR
II-f 120.046 1.019 121.065 123.100 1.575 124.675
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
14.063 0 14.063 12.475 0 12.475
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
105.983 1.019 107.002 110.625 1.575 112.200
CARİ VERGİ BORCU
II-g 36.106 0 36.106 42.867 0 42.867
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-ğ 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-h 0 2.873.084 2.873.084 0 2.541.645 2.541.645
Krediler
0 841.251 841.251 0 743.663 743.663
Diğer Borçlanma Araçları
0 2.031.833 2.031.833 0 1.797.982 1.797.982
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
375.571 213.541 589.112 369.309 160.977 530.286
ÖZKAYNAKLAR
II-ı 2.324.952 -23.613 2.301.339 1.971.270 0 1.971.270
Ödenmiş Sermaye
2.038.390 0 2.038.390 1.730.655 0 1.730.655
Sermaye Yedekleri
497 0 497 497 0 497
Hisse Senedi İhraç Primleri
54 0 54 54 0 54
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
443 0 443 443 0 443
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
23.886 0 23.886 24.324 0 24.324
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-40.032 -23.613 -63.645 -46.089 0 -46.089
Kar Yedekleri
608.185 0 608.185 581.138 0 581.138
Yasal Yedekler
56.229 0 56.229 46.650 0 46.650
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
551.956 0 551.956 534.488 0 534.488
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
-305.992 0 -305.992 -319.272 0 -319.272
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-346.319 0 -346.319 -415.017 0 -415.017
Dönem Net Kâr veya Zararı
40.327 0 40.327 95.745 0 95.745
Azınlık Payları
II-i 18 0 18 17 0 17
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
11.275.480 21.355.615 32.631.095 11.190.103 18.898.084 30.088.187


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-a 585.276 713.672
Kredilerden Alınan Faizler
444.412 555.169
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
1.676 17.728
Bankalardan Alınan Faizler
7.917 15.259
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
25.700 32.243
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
68.465 46.712
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.013 1.784
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
11.514 147
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
55.938 44.781
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
35.859 41.355
Diğer Faiz Gelirleri
1.247 5.206
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -391.521 -559.626
Mevduata Verilen Faizler
-213.898 -406.579
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-133.354 -88.200
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.200 -7.629
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-18.931 -49.216
Kiralama Faiz Giderleri
-2.727 -1.907
Diğer Faiz Giderleri
-21.411 -6.095
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
193.755 154.046
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
36.822 29.052
Alınan Ücret ve Komisyonlar
51.709 42.551
Gayri Nakdi Kredilerden
IV-i 13.831 19.063
Diğer
37.878 23.488
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-14.887 -13.499
Gayri Nakdi Kredilere
IV-i -198 -202
Diğer
-14.689 -13.297
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-c 0 2.762
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-ç 17.518 70.104
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
4.266 -1.158
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
140.314 141.538
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-127.062 -70.276
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-d 14.206 4.700
FAALİYET BRÜT KÂRI
262.301 260.664
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-e -83.138 -92.598
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-e -19.066 -23.280
PERSONEL GİDERLERİ (-)
IV-f -56.940 -55.302
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-f -57.818 -44.943
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
45.339 44.541
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-g 45.339 44.541
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-ğ -5.011 -12.631
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-5.011 -12.631
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-h 40.328 31.910
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
IV-h 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
40.328 31.910
Grubun Karı (Zararı)
IV-ı 40.327 31.910
Azınlık Payları Karı (Zararı)
IV-i 1 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,02295000 0,02707000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846361


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.402 Değişim: 0,48% Hacim : 16.193 Mio.TL Son veri saati : 12:54
Düşük 2.380 17.05.2022 Yüksek 2.411
Açılış: 2.401
15,8526 Değişim: 2,00%
Düşük 15,5343 17.05.2022 Yüksek 15,8891
Açılış: 15,5411
16,6588 Değişim: 2,58%
Düşük 16,2212 17.05.2022 Yüksek 16,7168
Açılış: 16,2402
932,43 Değişim: 2,35%
Düşük 910,87 17.05.2022 Yüksek 934,58
Açılış: 911,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.