KAP ***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2021 - 10:45
KAP ***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 30.000.000 6.570.221 -80.185 -80.185 -80.185 645.396 -5.668.392 -550.904 33.916.136 33.916.136
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-550.904 550.904 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
32.512 32.512 32.512 752.864 785.376 785.376
Dönem Karı (Zararı)
752.864 752.864 752.864
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
32.512 32.512 32.512 32.512 32.512
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 33.000.000 6.570.221 -47.673 -47.673 -47.673 645.396 -6.219.296 752.864 34.701.512 34.701.512
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 33.000.000 6.570.221 -115.881 -115.881 -115.881 645.396 -6.219.296 -671.898 33.208.542 33.208.542
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-671.898 671.898 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
43.786 43.786 43.786 914.831 958.617 958.617
Dönem Karı (Zararı)
914.831 914.831 914.831
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
43.786 43.786 43.786 43.786 43.786
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
221 -72.095 -72.095 -72.095 645.396 -6.891.194 914.831 34.167.159 34.167.159


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
168.867 20.832.819
Dönem Karı (Zararı)
914.831 752.864
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
914.831 752.864
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
89.949 1.129.786
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.18-19 108.261 134.235
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-84.620 38.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 70.233 70.629
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 -75.182 -8.262
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 -79.671 -23.616
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.840 263.861
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -81.185 -3.250
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 84.025 267.111
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
103.666 983.325
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
Not.31 103.666 983.325
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 -40.198 -290.386
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-831.909 18.958.263
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
Not.7 603.219 21.979.197
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -239.169 -268.268
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.10 -239.169 -268.268
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 281.855 -2.938.019
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.11-37 -406.925 -718.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.11 688.780 -2.219.156
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.15 -130.814 -133.903
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -69.327 -912.843
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.10 -69.327 -912.843
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.20 -21.937 1.505
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -1.255.736 1.230.594
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.11 -1.255.736 1.230.594
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
Not.15 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.26 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
172.871 20.840.913
Alınan Faiz
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.22-24 -3.710 -7.560
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-294 -534
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
10.368 -2.876
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18-19 -66.396 -2.876
Alınan Faiz
Not.33 76.764 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-88.890 -13.784.345
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.8 60.750.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8 -60.750.000 -13.500.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8 -10.737 -7.497
Ödenen Faiz
Not.33 -84.025 -275.048
Alınan Faiz
Not.33 5.872 -1.800
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
90.345 7.045.598
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
90.345 7.045.598
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 2.198.372 734.367
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 2.288.717 7.779.965


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 2.289.291 2.200.397
Finansal Yatırımlar
Not.7 0 706.885
Ticari Alacaklar
Not.10 16.173.571 15.934.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10 16.173.571 15.934.402
Diğer Alacaklar
Not.11 16.837.083 17.118.938
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 37 4.045.635 3.638.710
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 12.791.448 13.480.228
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 427.354 306.338
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.25 156.542 156.248
ARA TOPLAM
35.883.841 36.423.208
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
35.883.841 36.423.208
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
Not.7 1.517.254 1.517.254
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 10.862.484 10.907.917
Kullanım Hakkı Varlıkları
416.443 435.026
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 142.596 120.949
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 142.596 120.949
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 850.427 840.629
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.789.204 13.821.775
TOPLAM VARLIKLAR
49.673.045 50.244.983
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 49.156 47.830
Ticari Borçlar
Not.10 3.748.254 3.817.581
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10 3.748.254 3.817.581
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.20 109.559 131.496
Diğer Borçlar
Not.11 10.487.016 11.742.752
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11 10.487.016 11.742.752
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 339.762 494.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 189.772 182.750
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 149.990 311.865
ARA TOPLAM
14.733.747 16.234.274
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.733.747 16.234.274
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
447.758 460.326
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 307.928 296.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 307.928 296.136
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.35 16.453 45.705
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
772.139 802.167
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.505.886 17.036.441
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 34.167.159 33.208.542
Ödenmiş Sermaye
Not.27 33.000.000 33.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Not.27 6.570.221 6.570.221
Geri Alınmış Paylar (-)
0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
Not.27 -72.095 -115.881
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not.27 -72.095 -115.881
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not.27 -72.095 -115.881
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Not.27 645.396 645.396
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
Not.27 -6.891.194 -6.219.296
Net Dönem Karı veya Zararı
Not.27 914.831 -671.898
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.167.159 33.208.542
TOPLAM KAYNAKLAR
49.673.045 50.244.983


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 3.817.783 60.086.004
Satışların Maliyeti
Not.28 -813.369 -60.395.504
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.004.414 -309.500
BRÜT KAR (ZARAR)
3.004.414 -309.500
Genel Yönetim Giderleri
Not.29-30 -1.866.265 -1.708.298
Pazarlama Giderleri
Not.29-30 -211.722 -131.589
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 92.661 150.453
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -186.442 -1.156.722
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
832.646 -3.155.656
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 76.764 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
909.410 -3.155.656
Finansman Gelirleri
Not.33 150.594 4.591.240
Finansman Giderleri
Not.33 -185.371 -973.106
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
874.633 462.478
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 40.198 290.386
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40.198 290.386
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
914.831 752.864
DÖNEM KARI (ZARARI)
914.831 752.864
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
914.831 752.864
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 0,02770000 0,02281000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
43.786 50.852
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
54.732 41.682
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.946 9.170
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-10.946 9.170
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
43.786 50.852
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
958.617 803.716
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
958.617 803.716http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932202


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4844 Değişim: 0,77%
Düşük 8,4116 13.05.2021 Yüksek 8,5101
Açılış: 8,4194
10,2531 Değişim: 0,77%
Düşük 10,1512 13.05.2021 Yüksek 10,2716
Açılış: 10,1746
496,09 Değişim: 0,93%
Düşük 491,15 13.05.2021 Yüksek 497,40
Açılış: 491,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.