KAP ***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 - 12:31
KAP ***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 33.000.000 6.570.221 -80.731 -80.731 -80.731 645.396 -9.255.608 3.587.216 34.466.494 34.466.494
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.587.216 -3.587.216 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23.508 23.508 23.508 -16.976 6.532 6.532
Dönem Karı (Zararı)
-16.976 -16.976 -16.976
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23.508 23.508 23.508 23.508 23.508
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 33.000.000 6.570.221 -57.223 -57.223 -57.223 645.396 -5.668.392 -16.976 34.473.026 34.473.026
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 33.000.000 6.570.221 -80.185 -80.185 -80.185 645.396 -5.668.392 -550.904 33.916.136 33.916.136
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-550.904 550.904 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.487 -7.487 -7.487 -642.974 -650.461 -650.461
Dönem Karı (Zararı)
-642.974 -642.974 -642.974
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.487 -7.487 -7.487 -7.487 -7.487
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 33.000.000 6.570.221 -87.672 -87.672 -87.672 645.396 -6.219.296 -642.974 33.265.675 33.265.675


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.847.073 -4.089.352
Dönem Karı (Zararı)
-642.974 -16.976
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-642.974 -16.976
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
786.080 427.777
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.18-19 362.946 369.771
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
176.918 1.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 81.383 99.162
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
70.459
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 95.535 -168.063
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
716.440 71.243
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -141.190 71.243
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
857.630
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-197.249 -21.305
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-197.249 -21.305
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 -272.975 6.510
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.720.797 -4.388.686
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
Not.7 17.446.660 -678.695
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -10.448.976 -4.808.854
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -3.187.236 -76.234
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.15 -71.076 -102.492
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -1.068.119 832.750
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.20 30.240 26.296
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 3.019.304 361.156
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
Not.15 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.26 0 57.387
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.863.903 -3.977.885
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.22-24 -15.519 -31.863
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.311 -79.604
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
27.622 -182.959
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18-19 -104.385 -244.136
Alınan Faiz
Not.32 132.007 61.177
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.802.745 -105.912
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
150.852.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-153.882.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-26.492
Ödenen Faiz
-756.092
Alınan Faiz
Not.33 9.839 -105.912
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.071.950 -4.378.223
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.071.950 -4.378.223
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 734.367 14.749.861
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 2.806.317 10.371.638


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 2.807.056 735.762
Finansal Yatırımlar
Not.7 5.720.335 22.969.746
Ticari Alacaklar
Not.10 20.969.256 10.520.280
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10 20.969.256 10.520.280
Diğer Alacaklar
Not.11 15.186.583 11.999.347
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 3.439.660 1.748.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 11.746.923 10.251.203
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 102.700 88.722
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.25 155.902 154.591
ARA TOPLAM
44.941.832 46.468.448
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
44.941.832 46.468.448
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
Not.7 1.517.254 1.517.254
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 10.961.820 11.051.070
Kullanım Hakkı Varlıkları
Not.18 423.735 468.700
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 122.619 241.185
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 122.619 241.185
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 57.098
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.082.526 13.278.209
TOPLAM VARLIKLAR
58.024.358 59.746.657
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 10.622.139 13.543.935
Ticari Borçlar
Not.10 2.664.406 3.732.525
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10 2.664.406 3.732.525
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.20 122.220 91.980
Diğer Borçlar
Not.11 10.137.834 7.118.530
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11 10.137.834 7.118.530
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 450.877 355.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 148.760 96.678
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 302.117 258.664
ARA TOPLAM
23.997.476 24.842.312
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.997.476 24.842.312
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 444.370 471.747
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 252.588 177.126
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 252.588 177.126
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.35 64.249 339.336
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
761.207 988.209
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
24.758.683 25.830.521
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 33.265.675 33.916.136
Ödenmiş Sermaye
Not.27 33.000.000 33.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Not.27 6.570.221 6.570.221
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
Not.27 -87.672 -80.185
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not.27 -87.672 -80.185
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not.27 -87.672 -80.185
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Not.27 645.396 645.396
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
Not.27 -6.219.296 -5.668.392
Net Dönem Karı veya Zararı
Not.27 -642.974 -550.904
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
33.265.675 33.916.136
TOPLAM KAYNAKLAR
58.024.358 59.746.657


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 131.410.455 57.910.073 38.627.025 21.788.685
Satışların Maliyeti
Not.28 -129.033.815 -54.695.000 -37.852.157 -20.394.352
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.376.640 3.215.073 774.868 1.394.333
BRÜT KAR (ZARAR)
2.376.640 3.215.073 774.868 1.394.333
Genel Yönetim Giderleri
Not.29-30 -5.031.964 -3.991.479 -1.832.657 -1.369.345
Pazarlama Giderleri
Not.29-30 -560.850 -335.041 -254.223 -126.570
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 397.290 141.369 199.508 -621.909
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -1.189.056 -161.958 -1.130.258 -28.537
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.007.940 -1.132.036 -2.242.762 -752.028
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 132.007 61.177 62.237 25.996
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.875.933 -1.070.859 -2.180.525 -726.032
Finansman Gelirleri
Not.33 5.655.579 3.342.538 3.553.637 1.141.979
Finansman Giderleri
Not.33 -2.695.595 -2.282.145 -742.430 -637.884
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-915.949 -10.466 630.682 -221.937
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
272.975 -6.510 -10.834 46.232
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-122.608 14.150
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
272.975 116.098 -10.834 32.082
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-642.974 -16.976 619.848 -175.705
DÖNEM KARI (ZARARI)
-642.974 -16.976 619.848 -175.705
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-642.974 -16.976 619.848 -175.705
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,01950000 -0,00050000 0,01880000 -0,00530000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.487 23.508 -13.400 -15.189
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.112 30.138 -5.469 -19.473
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9.599 -6.630 -7.931 4.284
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-9.599 -6.630 -7.931 4.284
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.487 23.508 -13.400 -15.189
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-650.461 6.532 606.448 -190.894
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-650.461 6.532 606.448 -190.894http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884851


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,5059 Değişim: 1,03%
Düşük 8,4116 13.05.2021 Yüksek 8,5125
Açılış: 8,4194
10,2720 Değişim: 0,96%
Düşük 10,1512 13.05.2021 Yüksek 10,2891
Açılış: 10,1746
499,55 Değişim: 1,63%
Düşük 491,15 13.05.2021 Yüksek 500,16
Açılış: 491,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.