KAP ***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

21.10.2019 - 16:47
KAP ***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ALN*** ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 30.000.000 6.570.221 -28.640 -28.640 -28.640 137.047 -8.194.209 -1.835.928 26.648.491 26.648.491
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
Not.27 3.000.000 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
508.349 -2.344.277 1.835.928 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.761 -20.761 -20.761 5.595.270 5.574.509 5.574.509
Dönem Karı (Zararı)
5.595.270 5.595.270 5.595.270
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.761 -20.761 -20.761 -20.761 -20.761
Sermaye Arttırımı
3.000.000 3.000.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 33.000.000 6.570.221 -49.401 -49.401 -49.401 645.396 -10.538.486 5.595.270 35.223.000 35.223.000
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 33.000.000 6.570.221 -80.731 -80.731 -80.731 645.396 -9.255.608 3.587.216 34.466.494 34.466.494
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.587.216 -3.587.216 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23.508 23.508 23.508 -16.976 6.532 6.532
Dönem Karı (Zararı)
-16.976 -16.976 -16.976
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23.508 23.508 23.508 23.508 23.508
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 33.000.000 6.570.221 -57.223 -57.223 -57.223 645.396 -5.668.392 -16.976 34.473.026 34.473.026


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.089.352 8.362.962
Dönem Karı (Zararı)
-16.976 5.595.270
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-16.976 5.595.270
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
427.777 -485.274
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.18-19 369.771 -347.534
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.558 96.834
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 99.162 96.834
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
70.459 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 -168.063 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
71.243 -4.715
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 71.243 -4.715
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-21.305 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-21.305 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 6.510 -229.859
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.388.686 3.616.071
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
Not.7 -678.695 -1.357.543
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -4.808.854 5.281.571
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -76.234 -3.476.037
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.15 -102.492 -51.183
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 832.750 -4.688.012
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.20 26.296 261.896
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 361.156 4.227.458
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
Not.15 0 229.859
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.26 57.387 3.188.062
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.977.885 8.726.067
Alınan Faiz
-198.727
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.22-24 -31.863 -108.753
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-79.604 -55.625
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-182.959 -10.283.309
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18-19 -244.136 -10.283.309
Alınan Faiz
Not.32 61.177
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-105.912 4.715
Alınan Faiz
Not.33 -105.912 4.715
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.378.223 -1.915.632
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.378.223 -1.915.632
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 14.749.861 15.308.823
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 10.371.638 13.393.191


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 10.376.752 14.776.869
Finansal Yatırımlar
Not.7 700.000 0
Ticari Alacaklar
Not.10 9.784.637 4.975.783
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10 9.784.637 4.975.783
Diğer Alacaklar
Not.11 7.624.363 7.548.129
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 1.447.555 549.510
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 6.176.808 6.998.619
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 100.016 57.077
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.25 41.217 84.221
ARA TOPLAM
28.626.985 27.442.079
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
28.626.985 27.442.079
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
Not.7 1.517.254 1.517.254
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 11.120.285 11.117.050
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 278.965 407.835
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 278.965 407.835
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 59.553 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.976.057 13.042.139
TOPLAM VARLIKLAR
41.603.042 40.484.218
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
Not.10 2.875.782 2.043.032
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10 2.875.782 2.043.032
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.20 110.756 84.460
Diğer Borçlar
Not.11 3.627.532 3.266.376
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11 3.627.532 3.266.376
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 294.649 329.017
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 91.428 64.442
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 203.221 264.575
ARA TOPLAM
6.908.719 5.722.885
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.908.719 5.722.885
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 178.186 142.260
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 178.186 142.260
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.35 43.111 152.579
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
221.297 294.839
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.130.016 6.017.724
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 34.473.026 34.466.494
Ödenmiş Sermaye
Not.27 33.000.000 33.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Not.27 6.570.221 6.570.221
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
Not.27 -57.223 -80.731
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not.27 -57.223 -80.731
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not.27 -57.223 -80.731
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Not.27 645.396 645.396
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
Not.27 -5.668.392 -9.255.608
Net Dönem Karı veya Zararı
Not.27 -16.976 3.587.216
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.473.026 34.466.494
TOPLAM KAYNAKLAR
41.603.042 40.484.218


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 57.910.073 8.922.955 21.788.685 3.412.820
Satışların Maliyeti
Not.28 -54.695.000 -5.085.509 -20.394.352 -2.193.464
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.215.073 3.837.446 1.394.333 1.219.356
BRÜT KAR (ZARAR)
3.215.073 3.837.446 1.394.333 1.219.356
Genel Yönetim Giderleri
Not.29-30 -3.991.479 -4.241.676 -1.369.345 -1.772.903
Pazarlama Giderleri
Not.29-30 -335.041 -516.746 -126.570 -231.468
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 141.369 209.789 -621.909 96.304
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -161.958 0 -28.537 16.089
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.132.036 -711.187 -752.028 -672.622
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 61.177 1.393.573 25.996 36.030
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.070.859 682.386 -726.032 -636.592
Finansman Gelirleri
Not.33 3.342.538 10.859.386 1.141.979 8.085.745
Finansman Giderleri
Not.33 -2.282.145 -5.716.643 -637.884 -3.779.992
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-10.466 5.825.129 -221.937 3.669.161
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.510 -229.859 46.232 115.283
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-122.608 14.150
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
116.098 -229.859 32.082 115.283
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.976 5.595.270 -175.705 3.784.444
DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.976 5.595.270 -175.705 3.784.444
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-16.976 5.595.270 -175.705 3.784.444
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 -0,00050000 0,16960000 -0,00530000 0,11470000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
23.508 -20.761 -15.189 -7.307
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30.138 -26.617 -19.473 -9.368
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.630 5.856 4.284 2.061
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-6.630 5.856 4.284 2.061
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.508 -20.761 -15.189 -7.307
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.532 5.574.509 -190.894 3.777.137
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.532 5.574.509 -190.894 3.777.137http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794100


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.