KAP ***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.11.2021 - 18:14
KAP ***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 -5.962.359 1.031.646 -24.489.849 -685.387 7.775 -51.887.403 7.573.204 30.587.627 909.676 31.497.303
Diğer Düzeltmeler
-176.800 -176.800 -176.800
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
105.000.000 -5.962.359 1.031.646 -24.489.849 -685.387 7.775 -52.064.203 7.573.204 30.410.827 909.676 31.320.503
Transferler
1.725.340 4.724.262 -7.573.204 -1.123.602 1.123.602 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
155.595 1.239.655 28.363.878 29.759.128 2.251.468 32.010.596
Sermaye Arttırımı
2.634.370 2.634.370
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
5.962.359 -4.635.137 1.327.222 1.327.222
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
570.325 -19.433 -1.767.690 -1.216.798 1.212.281 -4.517
Dönem Sonu Bakiyeler
20 105.000.000 1.601.971 -24.489.849 -549.225 1.239.655 1.733.115 -53.742.768 28.363.878 59.156.777 8.131.397 67.288.174
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 1.031.646 -24.489.849 624.275 1.042.232 1.116.052 -50.234.413 28.519.912 61.361.305 23.052.846 84.414.151
Transferler
28.516.912 -28.519.912
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
110.794 2.855.821 -627.421 2.339.194 2.339.194
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-1.031.519 24.489.849 64.428 -1.112.776 2.202.655 24.612.637 -23.052.846 1.559.791
Dönem Sonu Bakiyeler
20 105.000.000 127 -449.053 3.898.053 3.276 -19.511.846 -627.421 88.313.136 88.313.136


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-37.094.931 13.104.335
Dönem Karı (Zararı)
-627.421 30.433.049
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-627.421 30.433.049
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.296.028 377.242
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 487.468 551.092
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.678.405 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.678.405 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-554.375 -203.486
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 115.140 182.469
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 21.106 -1.054
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 -690.621 -384.901
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-138.596 12.190
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 17.761
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-138.596 -5.571
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.400.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-7.400.000 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 2.631.070 102.044
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -84.598
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-32.367.509 -17.712.578
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 8.285.540 -5.698.855
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 9.614.016 -5.022.650
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 32.095 -6.126
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -186.044 -1.946.266
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -454.816 -743.532
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -148.901 318.436
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -49.881.926 -1.173.390
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -320.245 627.490
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
692.772 -4.067.685
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-35.290.958 13.097.713
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -102.056 -64.236
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -1.701.917 70.858
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.086.334 967.148
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
1.792.932 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 662.925
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 324.141
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14 -2.879.266 -19.918
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.555 3.543.615
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.634.370
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 1.327.222
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.555 -7.286
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -410.691
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-38.189.820 17.615.098
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-38.189.820 17.615.098
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32 59.919.470 48.892
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32 21.729.650 17.663.990


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
32 21.729.650 59.919.470
Ticari Alacaklar
4.993.099 13.140.043
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,7 0 4.313
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 4.993.099 13.135.730
Diğer Alacaklar
58.085 311.143
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 58.085 311.143
Stoklar
9 0 32.095
Peşin Ödenmiş Giderler
10 438.216 252.172
Diğer Dönen Varlıklar
19 4.706.373 5.739.728
ARA TOPLAM
31.925.423 79.394.651
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
12 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
31.925.423 79.394.651
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
33.857.881 43.218.839
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 33.857.881 43.218.839
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 14.200.000 6.800.000
Maddi Duran Varlıklar
13 30.142.484 27.078.996
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 0 1.059.653
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
135.913 1.942.572
Şerefiye
0 436.473
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 135.913 1.506.099
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 0 753.499
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
78.336.278 80.853.559
TOPLAM VARLIKLAR
110.261.701 160.248.210
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
28 0 409.205
Ticari Borçlar
17.354.611 17.809.427
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 17.354.611 17.809.427
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 238.683 387.584
Diğer Borçlar
575.807 52.835.270
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,8 75.638 50.651.606
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 500.169 2.183.664
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 0 320.245
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 711.489 642.736
Kısa Vadeli Karşılıklar
351.369 947.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 170.325 96.648
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 181.044 850.559
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 60.668 376.863
ARA TOPLAM
19.292.627 73.728.537
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.292.627 73.728.537
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
28 0 791.984
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 215.638 414.724
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 2.440.300 874.426
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
19 0 24.388
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.655.938 2.105.522
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
21.948.565 75.834.059
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
88.313.136 61.361.305
Ödenmiş Sermaye
20 105.000.000 105.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
127 1.031.646
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 -24.489.849
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.449.000 417.957
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.449.000 417.957
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -449.053 -624.275
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 3.898.053 1.042.232
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 3.276 1.116.052
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 -19.511.846 -50.234.413
Net Dönem Karı veya Zararı
-627.421 28.519.912
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 23.052.846
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
88.313.136 84.414.151
TOPLAM KAYNAKLAR
110.261.701 160.248.210


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 7.578.364 1.968.947 3.477.149 1.069.003
Satışların Maliyeti
21 -1.649.061 -1.217.056 -392.983 -368.559
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.929.303 751.891 3.084.166 700.444
BRÜT KAR (ZARAR)
5.929.303 751.891 3.084.166 700.444
Genel Yönetim Giderleri
22 -4.490.743 -5.467.566 -1.786.835 -776.041
Pazarlama Giderleri
22 -87.856 -116.611 -29.370 -29.321
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 12.168.067 40.408.997 2.875.167 15.882.530
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -30.909.331 -11.079.693 -2.559.748 -4.888.008
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-17.390.560 24.497.018 1.583.380 10.889.604
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 22.094.639 6.612.651 7.885.095 6.248.964
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -2.678.405 -48.339 -632.625 -48.339
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.025.674 31.061.330 8.835.850 17.090.229
Finansman Giderleri
25 -22.025 -526.237 85.454 -334.868
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.003.649 30.535.093 8.921.304 16.755.361
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.631.070 -102.044 -3.083.043 -21.120
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.770.670 0 -1.770.670 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -860.400 -102.044 -1.312.373 -21.120
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-627.421 30.433.049 5.838.261 16.734.241
DÖNEM KARI (ZARARI)
-627.421 30.433.049 5.838.261 16.734.241
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 2.069.171 0 2.297.585
Ana Ortaklık Payları
-627.421 28.363.878 5.838.261 14.436.656
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (1 TL Hisse Başına) 29 0,01110000 0,27920000 -0,26810000 0,14130000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.966.615 1.577.547 2.778.751 509.988
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.569.775 1.797.726 3.329.029 527.667
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 138.493 224.772 144.409 126.164
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-741.653 -444.951 -694.687 -143.843
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-27.699 -49.450 -28.882 -27.756
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-713.954 -395.501 -665.805 -116.087
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.966.615 1.577.547 2.778.751 509.988
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.339.194 32.010.596 8.617.012 17.244.229
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 2.088.898 0 2.284.864
Ana Ortaklık Payları
2.339.194 29.921.698 8.617.012 14.959.365http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975265


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.