" />

KAP ***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2021 - 18:15
KAP ***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 -5.962.359 1.031.646 -24.489.849 -685.387 7.775 -51.887.403 7.573.204 30.587.627 909.676 31.497.303
Transferler
7.573.204 -7.573.204
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
44.466 990.645 13.927.222 14.962.333 -195.966 14.766.367
Dönem Sonu Bakiyeler
21 105.000.000 -5.962.359 1.031.646 -24.489.849 -640.921 990.645 7.775 -44.314.199 13.927.222 45.549.960 713.710 46.263.670
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 0 1.031.646 -24.489.849 -624.275 1.042.232 1.116.052 -50.234.413 28.519.912 61.361.305 23.052.846 84.414.151
Transferler
28.519.912 -28.519.912
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.733 228.163 -6.465.682 -6.277.818 -6.277.818
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-1.031.519 24.489.849 64.428 -1.112.776 2.202.655 0 24.612.637 -23.052.846 1.559.791
Dönem Sonu Bakiyeler
21 105.000.000 127 -564.580 1.234.829 3.276 -19.511.846 -6.465.682 79.696.124 0 79.696.124


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.559.890 7.021.970
Dönem Karı (Zararı)
-6.465.682 13.698.808
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-6.465.682 13.698.808
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.580.778 607.997
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 365.785 190.964
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.045.780 261.796
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 260.574
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 0 1.222
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.045.780 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.584.065 143.870
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 113.992 164.976
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 21.106 21.106
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 14.448.967 -42.212
Faiz (gili Düzeltmeler
37.121 15.040
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
29 0 21.325
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
37.121 -6.285
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -451.973 80.924
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 0 -84.597
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-32.883.459 -7.222.698
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 9.504.731 -330.146
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 6.439.513 -4.269.151
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 32.095 33.806
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -273.745 -7.300.317
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 241.323 998.035
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -143.350 145.591
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -48.684.789 6.988.321
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -320.245 353.902
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
321.008 -3.842.739
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-22.768.363 7.084.107
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -102.056 -62.137
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -689.471 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.359.666 975.847
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
1.792.932 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 662.925
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 324.197
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14 -433.266 -11.275
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.286 -263.543
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -7.286
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.286 -256.257
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.207.510 7.734.274
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.207.510 7.734.274
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32 59.919.470 48.892
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32 37.711.960 7.783.166


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
32 37.711.960 59.919.470
Ticari Alacaklar
3.598.191 13.140.043
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,7 0 4.313
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.598.191 13.135.730
Diğer Alacaklar
58.086 311.143
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 58.086 311.143
Stoklar
9 0 32.095
Peşin Ödenmiş Giderler
10 525.917 252.172
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
46.735 0
Diğer Dönen Varlıklar
19 5.188.369 5.739.728
ARA TOPLAM
47.129.258 79.394.651
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
47.129.258 79.394.651
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
37.032.383 43.218.839
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 37.032.383 43.218.839
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 6.800.000 6.800.000
Maddi Duran Varlıklar
13 25.108.036 27.078.996
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 0 1.059.653
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 149.640 1.942.572
Şerefiye
3 0 436.473
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 149.640 1.506.099
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 25.884 753.499
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
69.115.943 80.853.559
TOPLAM VARLIKLAR
116.245.201 160.248.210
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
28 0 409.205
Ticari Borçlar
18.050.750 17.809.427
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 18.050.750 17.809.427
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 244.234 387.584
Diğer Borçlar
1.774.214 52.835.270
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,8 81.239 50.651.606
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.692.975 2.183.664
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 0 320.245
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 0 642.736
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.509.912 947.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 189.280 96.648
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 15.320.632 850.559
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 153.717 376.863
ARA TOPLAM
35.732.827 73.728.537
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.732.827 73.728.537
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
28 0 791.984
Uzun Vadeli Karşılıklar
339.944 414.724
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 339.944 414.724
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 459.124 874.426
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
19 17.182 24.388
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
816.250 2.105.522
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
36.549.077 75.834.059
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
79.696.124 61.361.305
Ödenmiş Sermaye
20 105.000.000 105.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
127 1.031.646
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 -24.489.849
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
670.249 417.957
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
670.249 417.957
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-564.580 -624.275
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.234.829 1.042.232
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 3.276 1.116.052
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-19.511.846 -50.234.413
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -6.465.682 28.519.912
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 23.052.846
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
79.696.124 84.414.151
TOPLAM KAYNAKLAR
116.245.201 160.248.210


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 4.101.215 899.944 1.836.746 406.163
Satışların Maliyeti
21 -1.256.078 -848.497 -783.746 -341.597
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.845.137 51.447 1.053.000 64.566
BRÜT KAR (ZARAR)
2.845.137 51.447 1.053.000 64.566
Genel Yönetim Giderleri
22 -2.703.908 -4.691.525 -730.691 -2.119.765
Pazarlama Giderleri
22 -58.486 -87.290 -21.815 71.207
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 9.292.900 24.526.467 3.358.498 7.955.741
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -28.349.583 -6.191.685 -25.899.764 -3.413.349
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-18.973.940 13.607.414 -22.240.772 2.558.400
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 14.209.544 363.687 11.554.203 -68.084
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -2.045.780 0 -2.045.780 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.810.176 13.971.101 -12.732.349 2.490.316
Finansman Giderleri
25 -107.479 -191.369 -18.706 5.302
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-6.917.655 13.779.732 -12.751.055 2.495.618
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
451.973 -80.924 824.350 -34.131
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 0 0 284.367 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
451.973 -80.924 539.983 -34.131
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.465.682 13.698.808 -11.926.705 2.461.487
DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.465.682 13.698.808 -11.926.705 2.461.487
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -228.414 -653.034 -999.592
Ana Ortaklık Payları
27 -6.465.682 13.927.222 -11.273.671 3.461.079
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (1 TL Hisse Başına) 27 0,27920000 0,13710000 0,00000000 0,06190000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
187.864 1.067.559 176.818 1.000.616
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
240.746 1.270.059 240.746 1.270.059
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -5.916 98.608 -19.724 12.784
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-46.966 -301.108 -44.204 -282.227
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.183 -21.694 3.945 -2.813
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-48.149 -279.414 -48.149 -279.414
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
187.864 1.067.559 176.818 1.000.616
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.277.818 14.766.367 -11.749.887 3.462.103
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -195.966 -670.424 -1.002.053
Ana Ortaklık Payları
-6.277.818 14.962.333 -11.079.463 4.464.156http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958037


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.992 Değişim: 0,00% Hacim : 101.028 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.992 24.07.2024 Yüksek 11.121
Açılış: 11.093
33,0046 Değişim: 0,60%
Düşük 32,7534 25.07.2024 Yüksek 33,1094
Açılış: 32,8069
35,8909 Değişim: 0,81%
Düşük 35,5769 25.07.2024 Yüksek 36,0100
Açılış: 35,6018
2.519,38 Değişim: -0,39%
Düşük 2.508,75 25.07.2024 Yüksek 2.543,15
Açılış: 2.529,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.