KAP ***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

04.03.2021 - 22:45
KAP ***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 -8.212.358 1.031.646 -24.489.849 -574.141 7.775 -18.826.359 -32.676.240 21.260.474 1.031.068 22.291.542
Transferler
-32.676.240 32.676.240
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-111.246 7.573.204 7.461.958 -121.392 7.340.566
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.249.999 -384.804 1.865.195 1.865.195
Dönem Sonu Bakiyeler
20 105.000.000 -5.962.359 1.031.646 -24.489.849 -685.387 7.775 -51.887.403 7.573.204 30.587.627 909.676 31.497.303
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 -5.962.359 1.031.646 -24.489.849 -685.387 7.775 51.887.403 7.573.204 30.587.627 909.676 31.497.303
Diğer Düzeltmeler
-176.800 -176.800 -176.800
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
105.000.000 -5.962.359 1.031.646 -24.489.849 -685.387 7.775 -52.064.203 7.573.204 30.410.827 909.676 31.320.503
Transferler
1.108.277 6.464.927 -7.573.204
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
61.112 1.042.232 28.519.912 29.623.256 5.267.094 34.890.350
Sermaye Arttırımı
16.876.076 16.876.076
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
5.962.359 -4.635.137 1.327.222 1.327.222
Dönem Sonu Bakiyeler
20 105.000.000 1.031.646 -24.489.849 -624.275 1.042.232 1.116.052 -50.234.413 28.519.912 61.361.305 23.052.846 84.414.151


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
58.916.759 4.888.068
Dönem Karı (Zararı)
33.810.843 7.449.337
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33.810.843 7.449.337
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-900.458 -1.108.516
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 678.941 356.858
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.444.075 261.796
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.444.075 260.574
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 0 1.222
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
138.864 44.546
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 69.924 158.267
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 21.106 480.150
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 47.834 -593.871
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
52.317 29.943
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
29 3.759 36.139
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
48.558 -6.196
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -3.285.169
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -3.285.169
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 666.351 1.483.510
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 -992.856 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
26.216.709 -1.068.132
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -4.350.763 19.450.803
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -2.219.514 24.294.414
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 38.137 1.183.500
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 3.106.259 -2.980.719
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -9.295.940 -17.693.897
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -1.216.514 -218.857
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 48.924.747 -26.034.304
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 91.858 -113.430
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.861.561 1.044.358
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
59.127.094 5.272.689
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -102.056 -20.305
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -108.279 -364.316
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.242.193 -5.126.332
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
662.925 -1.099.398
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.916.553 193.309
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14 -21.970.186 -1.201.699
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -3.389.831
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
148.515 371.287
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.196.012 237.910
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.876.076 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
1.327.222 2.249.999
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.947.469
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.286 -3.959.558
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
59.870.578 -354
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
59.870.578 -354
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32 48.892 49.246
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32 59.919.470 48.892


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
32 59.919.470 48.892
Ticari Alacaklar
13.140.043 7.393.763
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,7 4.313 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 13.135.730 7.393.763
Diğer Alacaklar
311.143 6.003.324
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,8 0 5.692.273
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 311.143 311.051
Stoklar
9 32.095 70.232
Peşin Ödenmiş Giderler
10 252.172 3.358.431
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 71.563
Diğer Dönen Varlıklar
19 5.739.728 1.549.949
ARA TOPLAM
79.394.651 18.496.154
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
12 0 148.515
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
79.394.651 18.644.669
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
43.218.839 35.307.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 43.218.839 35.307.144
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 6.800.000 10.200.000
Maddi Duran Varlıklar
13 27.078.996 4.654.965
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 1.059.653 1.780.797
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.942.572 2.515.703
Şerefiye
3 436.473 1.099.398
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 1.506.099 1.416.305
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 753.499 501.795
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
80.853.559 54.960.404
TOPLAM VARLIKLAR
160.248.210 73.605.073
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
28 409.205 443.892
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
28 0 38.051
Ticari Borçlar
17.809.427 27.101.608
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,7 0 75.656
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 17.809.427 27.025.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 387.584 1.604.098
Diğer Borçlar
52.835.270 4.182.999
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,8 50.651.606 74.458
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.183.664 4.108.541
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 320.245 228.387
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 642.736 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
947.207 892.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 96.648 110.872
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 850.559 781.619
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 376.863 4.271.562
ARA TOPLAM
73.728.537 38.763.088
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
73.728.537 38.763.088
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
28 791.984 1.465.526
Diğer Borçlar
0 44.596
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,8 0 3.003
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 0 41.593
Uzun Vadeli Karşılıklar
414.724 479.224
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 414.724 479.224
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 874.426 553.864
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
19 24.388 801.472
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.105.522 3.344.682
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
75.834.059 42.107.770
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
61.361.305 30.587.627
Ödenmiş Sermaye
20 105.000.000 105.000.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
20 0 -5.962.359
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.031.646 1.031.646
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-24.489.849 -24.489.849
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
417.957 -685.387
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
417.957 -685.387
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-624.275 -685.387
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 1.042.232 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 1.116.052 7.775
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 -50.234.413 -51.887.403
Net Dönem Karı veya Zararı
27 28.519.912 7.573.204
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23.052.846 909.676
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
84.414.151 31.497.303
TOPLAM KAYNAKLAR
160.248.210 73.605.073


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 4.380.207 5.030.387
Satışların Maliyeti
21 -1.706.721 -3.838.432
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.673.486 1.191.955
BRÜT KAR (ZARAR)
2.673.486 1.191.955
Genel Yönetim Giderleri
22 -9.583.980 -7.410.582
Pazarlama Giderleri
22 -108.033 -110.212
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 52.931.604 34.120.752
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -19.337.174 -22.024.644
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.575.903 5.767.269
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 8.880.935 7.222.015
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -86.790 -66.496
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35.370.048 12.922.788
Finansman Gelirleri
25 9.156 47.825
Finansman Giderleri
25 -902.010 -4.037.766
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
34.477.194 8.932.847
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-666.351 -1.483.510
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -822.578 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 156.227 -1.483.510
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
33.810.843 7.449.337
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
33.810.843 7.449.337
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.290.931 -123.867
Ana Ortaklık Payları
27 28.519.912 7.573.204
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (1 TL hisse başına) 27 0,27920000 0,07520000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.079.507 -108.771
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.302.791 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 46.592 -142.622
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-269.876 33.851
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -9.318 33.851
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-260.558 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.079.507 -108.771
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.890.350 7.340.566
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.314.768 -121.392
Ana Ortaklık Payları
29.575.582 7.461.958http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915304


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.