KAP ***ALM* *ALBMD*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2023 - 15:35
KAP ***ALM* *ALBMD*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ALM******ALBMD*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 -89.231 12.393.406 38.294.146 7.464.061 108.062.382 108.062.382
Transferler
7.464.061 -7.464.061
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-53.960 26.378.678 26.324.718 26.324.718
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 -143.191 12.393.406 45.758.207 26.378.678 134.387.100 134.387.100
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 -57.633 12.393.406 45.758.207 30.640.368 138.734.348 138.734.348
Transferler
30.640.368 -30.640.368
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-40.135 67.162.218 67.122.083 67.122.083
Sermaye Arttırımı
30.000.000 -30.000.000
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
255.095 255.095 255.095
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 -97.768 12.393.406 46.653.670 67.162.218 206.111.526 206.111.526


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.592.946 37.799.376
Dönem Karı (Zararı)
67.162.218 26.378.678
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
34 67.162.218 26.378.678
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
37.267.367 8.883.723
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47 2.502.163 2.241.540
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
255.095
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
47 255.095
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.321.705 543.876
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
54 1.071.828 437.858
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 249.877 106.018
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 33.188.404 6.098.307
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-120.890.510 5.812.991
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -5.242.806
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -119.326.537 -64.720.052
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -119.326.537 -64.720.052
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.198.036 -22.119.527
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-115-16 9.165.704 2.730.339
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-115-16 -18.363.740 -24.849.866
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.283.096 91.588.643
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 31.857.119 -12.326
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -16.574.023 91.600.969
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.406.227 1.063.927
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11-31-33 -2.406.227 1.063.927
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-16.460.925 41.075.392
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
49 -132.021 -94.156
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
54 0 -3.181.860
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.600.008 -2.570.724
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 355.599
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20-21 0 355.599
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.600.008 -2.926.323
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 -2.060.516 -1.964.902
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 -539.492 -961.421
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
100.000.000 -1.050.132
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
100.000.000
İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
23 100.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 -1.050.132
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
80.807.046 34.178.520
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
80.807.046 34.178.520
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 104.773.369 42.454.946
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 185.580.415 76.633.466


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 185.580.415 104.773.369
Finansal Yatırımlar
5.243.245 439
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.243.245 439
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
8 5.243.245 439
Ticari Alacaklar
9 339.748.839 220.422.302
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 18.744.210 84.604
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 321.004.629 220.337.698
Diğer Alacaklar
11 27.482.779 23.465.012
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 10.478.767 19.644.471
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 17.004.012 3.820.541
Peşin Ödenmiş Giderler
15 822.179 581.978
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 822.179 581.978
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 200.203
Diğer Dönen Varlıklar
17 11.076
ARA TOPLAM
559.088.736 349.243.100
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
559.088.736 349.243.100
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
11 55.178.360 46.669.694
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 55.178.360 46.669.694
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 598.021 12.870.622
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 3.018.903 2.850.000
Maddi Duran Varlıklar
20 8.217.910 7.899.687
Tesis, Makine ve Cihazlar
20 0 12.512
Taşıtlar
20 1.926.946 2.921.510
Mobilya ve Demirbaşlar
20 5.928.366 4.718.279
Özel Maliyetler
20 362.598 247.386
Kullanım Hakkı Varlıkları
22 2.138.975 3.430.227
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.250.578 2.538.667
Diğer Haklar
21 2.250.578 2.538.667
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.359.722 425.516
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
74.279.723 78.201.667
TOPLAM VARLIKLAR
633.368.459 427.444.767
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
141.036.610 40.000.000
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
141.036.610 40.000.000
Banka Kredileri
23 140.000.000 40.000.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 1.036.610
Ticari Borçlar
9 236.308.937 221.025.841
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 35.424.575 3.567.456
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 200.884.362 217.458.385
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 258.796 21.695
Diğer Borçlar
11 34.281
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 34.281
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 36.542.417 10.736.942
Kısa Vadeli Karşılıklar
31 3.651.961 2.118.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
31 898.544 383.868
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31 2.753.417 1.734.180
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 6.122.488 9.819.334
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 6.122.488 9.819.334
ARA TOPLAM
423.955.490 283.721.860
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
423.955.490 283.721.860
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
22 1.965.307 4.111.390
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
22 1.965.307 4.111.390
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 1.965.307 4.111.390
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
31 1.032.361 553.715
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
54 303.775 323.454
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.301.443 4.988.559
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
427.256.933 288.710.419
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34 206.111.526 138.734.348
Ödenmiş Sermaye
34 80.000.000 50.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34 -97.768 -57.633
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34 -97.768 -57.633
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34 -97.768 -57.633
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34 12.393.406 12.393.406
Yasal Yedekler
34 12.393.406 12.393.406
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 46.653.670 45.758.207
Net Dönem Karı veya Zararı
34 67.162.218 30.640.368
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
206.111.526 138.734.348
TOPLAM KAYNAKLAR
633.368.459 427.444.767


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 253.375.830 66.679.625 105.585.568 27.511.541
Satışların Maliyeti
45 -24.111.982 -4.963.726 -968.707
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
229.263.848 61.715.899 105.585.568 26.542.834
BRÜT KAR (ZARAR)
229.263.848 61.715.899 105.585.568 26.542.834
Genel Yönetim Giderleri
47 -55.111.010 -19.981.545 -22.240.735 -8.197.043
Pazarlama Giderleri
47 -40.400.416 -11.947.912 -19.452.010 -4.650.119
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 26.313.943 12.201.141 8.257.319 3.377.700
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -20.441.381 -173.947 -158.632 -34.168
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
139.624.984 41.813.636 71.991.510 17.039.204
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -2.118.905
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 -12.272.601 1.050.132 -1.858.991 1.063.614
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
127.352.383 40.744.863 70.132.519 18.102.818
Finansman Gelirleri
51 2.244.361 312.603 -6.233.762 0
Finansman Giderleri
51 -29.246.122 -8.580.481 -14.855.559 -3.911.828
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
100.350.622 32.476.985 49.043.198 14.190.990
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-33.188.404 -6.098.307 -18.484.206 -3.199.058
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
54 -33.194.704 -6.214.102 -18.525.392 -3.202.981
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 6.300 115.795 41.186 3.923
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
67.162.218 26.378.678 30.558.992 10.991.932
DÖNEM KARI (ZARARI)
67.162.218 26.378.678 30.558.992 10.991.932
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
67.162.218 26.378.678 30.558.992 10.991.932
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
52 40.135 53.960 -23.878 643
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 53.514 71.947 -31.837 2.704
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
52 -13.379 -17.987 7.959 -2.061
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.135 53.960 -23.878 643
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
67.202.353 26.432.638 30.535.114 10.992.575
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
67.202.353 26.432.638 30.535.114 10.992.575http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211396


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,00% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,9195 Değişim: 0,08%
Düşük 28,7960 04.12.2023 Yüksek 29,2476
Açılış: 28,896
31,4709 Değişim: 0,03%
Düşük 31,3912 04.12.2023 Yüksek 31,8870
Açılış: 31,4606
1.940,41 Değişim: 0,85%
Düşük 1.922,44 04.12.2023 Yüksek 1.997,75
Açılış: 1.924,11
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.