KAP ***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

01.06.2020 - 16:15
KAP ***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 25.000.000 23.955 11.900.496 5.481.724 16.050.430 58.456.605 58.456.605
Transferler
16 492.909 15.557.521 -16.050.430 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.630.900 4.635.822 4.635.822
Dönem Karı (Zararı)
23 4.630.900 4.630.900 4.630.900
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16-15-22 4.922 4.922 4.922
Dönem Sonu Bakiyeler
16 25.000.000 28.877 12.393.405 21.039.245 4.630.900 63.092.427 63.092.427
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 25.000.000 35.474 12.393.405 21.039.245 11.497.799 69.965.923 69.965.923
Transferler
16 11.497.799 -11.497.799
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-42.001 8.885.450 8.843.449 8.843.449
Dönem Karı (Zararı)
23 8.885.450 8.885.450 8.522.103
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16-15-22 -42.001 -42.001 -42.001
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -6.527 12.393.405 32.537.044 8.885.450 78.809.372 78.809.372


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.131.669 13.254.545
Dönem Karı (Zararı)
23 8.885.450 4.630.900
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23 8.885.450 4.630.900
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.685.411 1.689.685
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13-14-18 362.438 401.662
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15 91.698 53.447
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 91.698 53.447
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-127.739 -70.841
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -141.547 -89.282
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 13.808 18.441
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 1.469.372 1.307.308
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 -110.358 -1.891
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.846.579 7.268.193
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -5.144.584 -5.361.073
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -5.144.584 -5.361.073
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -7.302.594 6.534.723
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8-6 -19.097.284 -85.877
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 11.794.690 6.620.600
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -152.802 -137.329
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 4.741.433 6.352.637
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 4.741.433 6.352.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 195 -569
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 11.773 -120.196
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 11.773 -120.196
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.724.282 13.588.778
Ödenen Faiz
21 -13.808 -18.441
Alınan Faiz
21 56.599 89.282
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -27.691
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -1.635.404 -377.383
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
86.555 -4.843.468
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12-20 368.691 6.534
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12-20 368.691 6.534
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -282.136 -1.650.002
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -282.136 -1.650.002
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -3.200.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.067 -13.434
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -18.067 -13.434
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.200.157 8.397.643
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.200.157 8.397.643
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.556.321 14.134.246
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.756.478 22.531.889


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 16.424.846 14.556.321
Ticari Alacaklar
7 24.872.013 19.727.429
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 24.872.013 19.727.429
Diğer Alacaklar
8-6 51.339.890 44.035.943
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 20.724.802 1.542.570
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 30.615.088 42.493.373
Peşin Ödenmiş Giderler
9 205.612 52.861
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 205.612 52.861
ARA TOPLAM
92.842.361 78.372.554
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
92.842.361 78.372.554
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
8 1.478.929 1.395.334
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.478.929 1.395.334
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 4.000.654 4.024.624
Maddi Duran Varlıklar
12 4.724.241 4.988.726
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 56.058 60.730
Taşıtlar
12 3.370.384 3.842.375
Mobilya ve Demirbaşlar
12 1.297.799 1.085.621
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 145.999 166.856
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 185.052 214.375
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 185.052 214.375
Peşin Ödenmiş Giderler
9 11.825 11.774
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 11.825 11.774
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.063.954 12.318.943
TOPLAM VARLIKLAR
104.906.315 90.691.497
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 87.271 81.039
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 87.271 81.039
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 87.271 81.039
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Ticari Borçlar
7 22.525.366 17.115.565
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 22.525.366 17.115.565
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 4.092 3.897
Diğer Borçlar
8 147.640 135.867
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 147.640 135.867
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 1.441.857 1.635.404
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 831.597 810.568
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 355.311 334.282
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 476.286 476.286
ARA TOPLAM
25.037.823 19.782.340
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.037.823 19.782.340
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 84.690 108.989
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 84.690 108.989
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 84.690 108.989
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 285.185 172.515
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 285.185 172.515
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 689.245 661.730
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.059.120 943.234
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
26.096.943 20.725.574
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
78.809.372 69.965.923
Ödenmiş Sermaye
16 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -6.527 35.474
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -6.527 35.474
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -6.527 35.474
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 12.393.405 12.393.405
Yasal Yedekler
16 12.393.405 12.393.405
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 32.537.044 21.039.245
Net Dönem Karı veya Zararı
23 8.885.450 11.497.799
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
78.809.372 69.965.923
TOPLAM KAYNAKLAR
104.906.315 90.691.497


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 6.241.898 3.753.154
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17 6.241.898 3.753.154
BRÜT KAR (ZARAR)
6.241.898 3.753.154
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.931.467 -1.730.792
Pazarlama Giderleri
18 -324.827 -247.395
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 11.317.920 25.031.021
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -5.118.354 -20.940.512
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.185.170 5.865.476
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 195.306 60.447
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.380.476 5.925.923
Finansman Gelirleri
21 30.726
Finansman Giderleri
21 -13.808 -18.441
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.366.668 5.938.208
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.481.218 -1.307.308
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -1.441.857 -1.051.662
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -39.361 -255.646
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.885.450 4.630.900
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.885.450 4.630.900
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
23 8.885.450 4.630.900
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-42.001 4.922
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -53.847 6.310
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11.846 -1.388
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 11.846 -1.388
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-42.001 4.922
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.843.449 4.635.822
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.843.449 4.635.822http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848117


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.