KAP ***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2020 - 14:17
KAP ***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 25.000.000 31.048 31.048 31.048 11.207.553 903.593 12.465.207 49.607.401 49.607.401
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.289.666 1.289.666 1.289.666
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.289.666 1.289.666 1.289.666
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
25.000.000 31.048 31.048 31.048 11.207.553 2.193.259 12.465.207 50.897.067 50.897.067
Transferler
27 692.943 11.772.264 -12.465.207 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.093 -7.093 -7.093 16.050.430 16.043.337 16.043.337
Dönem Karı (Zararı)
16.050.430 16.050.430 16.050.430
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.093 -7.093 -7.093 -7.093 -7.093
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
27 -8.483.799 -8.483.799 -8.483.799
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 25.000.000 23.955 23.955 23.955 11.900.496 5.481.724 16.050.430 58.456.605 58.456.605
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 23.955 23.955 23.955 11.900.496 5.481.724 16.050.430 58.456.605 58.456.605
Transferler
27 492.909 15.557.521 -16.050.430
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 11.519 11.519 11.519 11.497.799 11.509.318 11.509.318
Dönem Karı (Zararı)
11.497.799 11.497.799 11.497.799
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11.519 11.519 11.519 11.519 11.519
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 35.474 35.474 35.474 12.393.405 21.039.245 11.497.799 69.965.923 69.965.923


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.570.446 2.061.653
Dönem Karı (Zararı)
11.497.799 16.050.430
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
11.497.799 16.050.430
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.389.983 7.404.599
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19-20 1.473.677 1.399.249
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-539.923 1.477.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22-24 87.945 373.615
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -627.868 1.104.154
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-272.629 -270.548
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32-33 -339.872 -270.548
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 67.243
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 3.320.620 4.796.303
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -591.762 1.826
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.759.986 -15.906.454
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.457.588 14.008.207
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -5.457.588 14.008.207
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.615.390 -17.198.572
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-37 -323.100 6.948.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -7.292.290 -24.146.617
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 9.503 13.310
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.393.790 -12.793.796
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 3.393.790 -12.793.796
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -512 530
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-89.789 63.867
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -89.789 63.867
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.127.796 7.548.575
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -94.617 -22.211
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -1.462.733 -5.464.711
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.194.141 -1.680.213
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
749.996
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19-32 749.996
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -3.194.050 -1.876.671
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 1.391.329
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -3.371.000
Alınan Faiz
32 229.584 196.458
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.212 -8.409.709
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20-30 -60.257
Ödenen Temettüler
-8.483.799
Ödenen Faiz
33 -67.243
Alınan Faiz
33 110.288 74.090
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-640.907 -8.028.269
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-640.907 -8.028.269
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 14.134.246 22.162.515
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 13.493.339 14.134.246


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 14.556.321 14.134.246
Ticari Alacaklar
19.727.429 14.269.841
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 19.727.429 14.269.841
Diğer Alacaklar
44.035.943 36.629.693
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 1.542.570 1.219.470
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 42.493.373 35.410.223
Peşin Ödenmiş Giderler
52.861 68.368
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26 52.861 68.368
ARA TOPLAM
78.372.554 65.102.148
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
78.372.554 65.102.148
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
1.395.334 1.186.194
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.395.334 1.186.194
Türev Araçlar
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 4.024.624 2.148.175
Maddi Duran Varlıklar
18 4.988.726 3.269.750
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 166.856
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
214.375 184.560
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 214.375 184.560
Peşin Ödenmiş Giderler
26 11.774 5.770
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.318.943 8.311.703
TOPLAM VARLIKLAR
90.691.497 73.413.851
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
81.039
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
81.039
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 81.039
Ticari Borçlar
17.115.565 12.658.792
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 17.115.565 12.658.792
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 3.897 4.409
Diğer Borçlar
135.867 225.656
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 135.867 225.656
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 1.635.404 377.383
Kısa Vadeli Karşılıklar
810.568 1.479.479
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 334.282 375.325
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 476.286 1.104.154
ARA TOPLAM
19.782.340 14.745.719
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.782.340 14.745.719
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
108.989
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
108.989
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 108.989
Uzun Vadeli Karşılıklar
172.515 152.912
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 172.515 152.912
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 661.730 58.615
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
943.234 211.527
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
20.725.574 14.957.246
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
69.965.923 58.456.605
Ödenmiş Sermaye
27 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
35.474 23.955
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
35.474 23.955
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 35.474 23.955
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.393.405 11.900.496
Yasal Yedekler
27 12.393.405 11.900.496
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 21.039.245 5.481.724
Net Dönem Karı veya Zararı
27 11.497.799 16.050.430
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
69.965.923 58.456.605
TOPLAM KAYNAKLAR
90.691.497 73.413.851


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 14.004.164 18.454.126
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.004.164 18.454.126
BRÜT KAR (ZARAR)
14.004.164 18.454.126
Genel Yönetim Giderleri
29 -6.792.598 -7.227.255
Pazarlama Giderleri
29 -1.587.061 -1.204.509
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 51.341.219 66.351.364
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -43.039.066 -55.795.715
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.926.658 20.578.011
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 848.716 196.458
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -1.826
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.775.374 20.772.643
Finansman Gelirleri
33 110.288 74.090
Finansman Giderleri
33 -67.243
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.818.419 20.846.733
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.320.620 -4.796.303
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -2.720.754 -5.535.133
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -599.866 738.830
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.497.799 16.050.430
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.497.799 16.050.430
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.497.799 16.050.430
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
11.519 -7.093
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 14.768 -9.093
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.249 2.000
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -3.249 2.000
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.519 -7.093
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.509.318 16.043.337
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.509.318 16.043.337http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826938


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.554 Değişim: 0,43% Hacim : 35.038 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.525 24.06.2022 Yüksek 2.571
Açılış: 2.555
16,8844 Değişim: -2,70%
Düşük 16,4914 24.06.2022 Yüksek 17,3807
Açılış: 17,3525
17,8272 Değişim: -2,47%
Düşük 17,3982 24.06.2022 Yüksek 18,3712
Açılış: 18,2779
992,35 Değişim: -2,31%
Düşük 968,40 24.06.2022 Yüksek 1.023,08
Açılış: 1.015,81
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.