KAP ***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2019 - 16:08
KAP ***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 25.000.000 31.048 31.048 31.048 11.207.553 903.593 12.465.207 49.607.401 49.607.401
Transferler
27 692.943 11.772.264 -12.465.207
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 4.606 4.606 4.606 -4.274.424 -4.269.818 -4.269.818
Dönem Karı (Zararı)
27 -4.274.424 -4.274.424 -4.274.424
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 4.606 4.606 4.606
Dönem Sonu Bakiyeler
27 25.000.000 35.654 35.654 35.654 11.900.496 12.675.857 -4.274.424 45.337.593 45.337.593
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 25.000.000 23.955 23.955 23.955 11.900.496 5.481.724 16.050.430 58.456.605 58.456.605
Transferler
27 492.909 15.557.521 -16.050.430
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 4.922 4.922 4.922 4.630.900 4.635.822 4.635.822
Dönem Karı (Zararı)
27 4.630.900 4.630.900 4.630.900
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 4.922 4.922 4.922 4.922 4.922
Dönem Sonu Bakiyeler
27 25.000.000 28.877 28.877 28.877 12.393.405 21.039.245 4.630.900 63.092.427 63.092.427


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.183.704 -12.483.163
Dönem Karı (Zararı)
4.630.900 -4.274.424
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.630.900 -4.274.424
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.689.685 -917.333
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 401.662 355.679
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
53.447 12.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22-24 53.447 12.199
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-70.841 -115.490
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32-33 -89.282 -115.490
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 18.441
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 1.307.308 -1.169.721
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -1.891
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.268.193 -6.984.445
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.361.073 9.024.818
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -5.361.073 9.024.818
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.534.723 -8.770.862
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-37 -85.877 -834.819
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 6.620.600 -7.936.043
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -137.329 -174.451
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.352.637 -7.070.065
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 6.352.637 -7.070.065
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -569 9.961
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-120.196 -3.846
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -120.196 -3.846
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.588.778 -12.176.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -27.691
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -377.383 -306.961
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.784.912 77.729
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.534
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19-32 6.534
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.650.002 -23.837
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -1.650.002 -23.837
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -3.200.000
Alınan Faiz
32 58.556 101.566
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.149 13.924
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20-30 -13.434
Ödenen Faiz
33 -18.441
Alınan Faiz
33 30.726 13.924
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.397.643 -12.391.510
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.397.643 -12.391.510
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 14.134.246 22.162.515
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 22.531.889 9.771.005


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 22.944.466 14.134.246
Ticari Alacaklar
19.630.914 14.269.841
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 19.630.914 14.269.841
Diğer Alacaklar
30.021.966 36.629.693
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 1.305.347 1.219.470
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 28.716.619 35.410.223
Peşin Ödenmiş Giderler
26 205.080 68.368
ARA TOPLAM
72.802.426 65.102.148
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
72.802.426 65.102.148
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
1.259.198 1.186.194
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.259.198 1.186.194
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 5.326.734 2.148.175
Maddi Duran Varlıklar
18 4.545.821 3.269.750
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 229.428
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
194.484 184.560
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 194.484 184.560
Peşin Ödenmiş Giderler
26 6.387 5.770
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.079.306 8.311.703
TOPLAM VARLIKLAR
85.881.732 73.413.851
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
64.890
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
64.890
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 64.890
Ticari Borçlar
19.424.006 12.658.792
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 19.424.006 12.658.792
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 3.840 4.409
Diğer Borçlar
105.460 225.656
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 105.460 225.656
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 1.051.662 377.383
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.496.291 1.479.479
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 392.137 375.325
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.104.154 1.104.154
ARA TOPLAM
22.146.149 14.745.719
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.146.149 14.745.719
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
171.961
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
171.961
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 171.961
Uzun Vadeli Karşılıklar
155.546 152.912
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 155.546 152.912
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 315.649 58.615
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
643.156 211.527
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
22.789.305 14.957.246
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
63.092.427 58.456.605
Ödenmiş Sermaye
27 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
28.877 23.955
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28.877 23.955
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 28.877 23.955
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.393.405 11.900.496
Yasal Yedekler
27 12.393.405 11.900.496
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 21.039.245 5.481.724
Net Dönem Karı veya Zararı
27 4.630.900 16.050.430
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
63.092.427 58.456.605
TOPLAM KAYNAKLAR
85.881.732 73.413.851


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 3.753.154 295.425
Satışların Maliyeti
28 -5.667.843
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.753.154 -5.372.418
BRÜT KAR (ZARAR)
3.753.154 -5.372.418
Genel Yönetim Giderleri
29 -1.730.792 -1.396.099
Pazarlama Giderleri
29 -247.395 -246.924
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 25.031.021 4.976.281
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -20.940.512 -3.884.445
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.865.476 -5.923.605
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 60.447 465.536
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.925.923 -5.458.069
Finansman Gelirleri
33 30.726 13.924
Finansman Giderleri
33 -18.441
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.938.208 -5.444.145
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.307.308 1.169.721
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -1.051.662
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -255.646 1.169.721
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.630.900 -4.274.424
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.630.900 -4.274.424
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.630.900 -4.274.424
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.922 4.606
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 6.310 5.758
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.388 -1.152
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.388 -1.152
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.922 4.606
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.635.822 -4.269.818
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.635.822 -4.269.818http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758705


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.783 Değişim: -0,44% Hacim : 34.918 Mio.TL Son veri saati : 16:51
Düşük 2.762 09.08.2022 Yüksek 2.807
Açılış: 2.795
17,9455 Değişim: -0,02%
Düşük 17,6441 09.08.2022 Yüksek 17,9734
Açılış: 17,9496
18,3775 Değişim: 0,43%
Düşük 18,0560 09.08.2022 Yüksek 18,4162
Açılış: 18,2982
1.038,01 Değişim: 0,65%
Düşük 1.016,47 09.08.2022 Yüksek 1.039,15
Açılış: 1.031,32
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.