KAP ***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2021 - 19:08
KAP ***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor

***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.725.000 26.909.044 -8.812.111 31.212.322 184.045.958 131.518.069 389.598.282 32.554.949 422.153.231
Transferler
131.518.069 -131.518.069
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.754.458 136.069.202 129.314.744 14.887.980 144.202.724
Sermaye Arttırımı
125.275.000 -26.909.044 -98.365.956
Kar Payları
8.393.863 -93.568.742 -85.174.879 -7.178.880 -92.353.759
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000.000 -15.556.569 39.606.185 123.629.329 136.069.202 433.738.147 40.264.049 474.002.196
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.000.000 -13.153.759 39.606.185 123.629.328 199.189.141 499.270.895 42.192.354 541.463.249
Transferler
199.189.141 -199.189.141
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.587.900 160.556.954 104.969.054 9.348.997 114.318.051
Kar Payları
18.132.390 -97.337.952 -79.205.562 -9.437.384 -88.642.946
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000.000 -14.741.659 57.738.575 225.480.517 106.556.954 525.034.387 42.103.967 567.138.354


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
144.555.874 175.389.638
Dönem Karı (Zararı)
115.905.951 150.957.182
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
66.996.599 63.463.499
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 16.496.544 15.844.512
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.386 -9.296
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.386 -9.296
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.161.501 2.619.433
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.160.297 2.619.433
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.204
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
785.062 -1.398.793
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -2.164.013 -2.441.240
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 2.949.075 1.042.447
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6.528.000 5.056.718
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 38.026.878 41.350.925
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.595.312 -9.309.680
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.694.465 -33.452.803
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.393.150 3.251.050
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-58.216.400 -21.639.611
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
28.977.622 -24.961.603
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
32.212.759 -10.959.350
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.710.994 1.274.363
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
629.553 77.232.100
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
177.775 -53.826
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
165.307.238 205.111.001
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.298.308 -2.363.203
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -19.453.056 -27.358.160
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-110.026.921 -18.778.613
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 60.213 256.969
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -110.087.134 -19.035.582
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-152.720.694 -73.512.234
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
59.843.156
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.244.658 -42.400.424
Ödenen Temettüler
-149.690.974 -92.353.759
Ödenen Faiz
14 -2.949.075 -1.042.447
Alınan Faiz
14 2.164.013 2.441.240
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-118.191.741 83.098.791
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-118.191.741 83.098.791
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
193.269.264 149.830.480
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
75.077.523 232.929.271


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 75.077.523 193.269.264
Ticari Alacaklar
161.281.991 141.587.526
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 356.297 584.534
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 160.925.694 141.002.992
Diğer Alacaklar
77.261 56.027
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
77.261 56.027
Stoklar
8 218.316.987 160.099.201
Peşin Ödenmiş Giderler
7 6.086.170 3.780.012
Diğer Dönen Varlıklar
6 14.229.426 11.938.072
ARA TOPLAM
475.069.358 510.730.102
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
475.069.358 510.730.102
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
14.285 14.284
Diğer Alacaklar
2.040.657 1.539.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.040.657 1.539.555
Maddi Duran Varlıklar
9 248.050.264 154.079.997
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.558.929 3.998.819
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.558.929 3.998.819
Peşin Ödenmiş Giderler
7 13.760.780 45.044.560
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 23.210.004 38.651.212
Diğer Duran Varlıklar
1.036.670 457.211
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
291.671.589 243.785.638
TOPLAM VARLIKLAR
766.740.947 754.515.740
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10 18.041.298 2.268.380
Ticari Borçlar
96.579.910 64.367.151
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 96.579.910 64.367.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.206.712 4.495.718
Diğer Borçlar
7 61.048.035
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
17 7 61.048.035
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
901.972 724.197
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 5.801.072 3.065.433
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.500.497 2.054.185
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.048.003 1.600.487
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
452.494 453.698
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 6.400.621 6.216.176
ARA TOPLAM
136.432.089 144.239.275
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
136.432.089 144.239.275
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 33.549.924 45.039.500
Uzun Vadeli Karşılıklar
29.620.580 23.773.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
29.620.580 23.773.716
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
63.170.504 68.813.216
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
199.602.593 213.052.491
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
525.034.387 499.270.895
Ödenmiş Sermaye
12 150.000.000 150.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-14.741.659 -13.153.759
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.741.659 -13.153.759
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.741.659 -13.153.759
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
57.738.575 39.606.185
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
225.480.517 123.629.328
Net Dönem Karı veya Zararı
106.556.954 199.189.141
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
42.103.967 42.192.354
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
567.138.354 541.463.249
TOPLAM KAYNAKLAR
766.740.947 754.515.740


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
705.617.157 555.147.638 275.448.911 185.626.052
Satışların Maliyeti
-530.754.756 -369.920.657 -222.344.383 -121.516.664
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
174.862.401 185.226.981 53.104.528 64.109.388
BRÜT KAR (ZARAR)
174.862.401 185.226.981 53.104.528 64.109.388
Genel Yönetim Giderleri
-22.277.355 -20.590.129 -7.994.952 -5.955.124
Pazarlama Giderleri
-22.460.525 -21.231.583 -8.191.238 -6.394.238
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-114.123 -111.333 -40.949 -34.505
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 58.905.019 61.330.178 30.905.426 27.006.935
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -36.771.038 -19.407.202 -28.920.952 -5.047.161
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
152.144.379 185.216.912 38.861.863 73.685.295
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.148 579.494 667 243.603
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
152.146.527 185.796.406 38.862.530 73.928.898
Finansman Gelirleri
14 9.623.553 17.326.235 1.556.316 9.199.028
Finansman Giderleri
14 -7.837.252 -10.814.534 -1.561.135 -2.279.028
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
153.932.828 192.308.107 38.857.711 80.848.898
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-38.026.877 -41.350.925 -9.451.029 -16.507.666
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -22.188.695 -39.115.693 -5.993.823 -17.636.074
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -15.838.182 -2.235.232 -3.457.206 1.128.408
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
115.905.951 150.957.182 29.406.682 64.341.232
DÖNEM KARI (ZARARI)
115.905.951 150.957.182 29.406.682 64.341.232
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.348.997 14.887.980 2.271.585 5.826.756
Ana Ortaklık Payları
106.556.954 136.069.202 27.135.097 58.514.476
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülebilen faaliyetlerden ana ortaklık hissedarlarına pay başına kar 16 0,71040000 0,90710000 0,18090000 0,39010000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.587.900 -6.754.458 -2.754.879 -5.245.683
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.984.875 -8.443.073 -3.443.599 -6.557.104
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
396.975 1.688.615 688.720 1.311.421
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
396.975 1.688.615 688.720 1.311.421
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.587.900 -6.754.458 -2.754.879 -5.245.683
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
114.318.051 144.202.724 26.651.803 59.095.549
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.348.997 14.887.980 2.271.585 5.826.756
Ana Ortaklık Payları
104.969.054 129.314.744 24.380.218 53.268.793http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975997


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.819 Değişim: 0,38% Hacim : 31.935 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.806 25.11.2021 Yüksek 1.834
Açılış: 1.816
12,1193 Değişim: 1,95%
Düşük 11,8488 25.11.2021 Yüksek 12,2212
Açılış: 11,8876
13,6022 Değişim: 2,04%
Düşük 13,2452 25.11.2021 Yüksek 13,7288
Açılış: 13,3297
693,94 Değişim: 1,52%
Düşük 680,76 25.11.2021 Yüksek 704,56
Açılış: 683,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.