KAP ***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2021 - 20:07
KAP ***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor

***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.725.000 26.909.044 -8.812.111 31.212.322 184.045.958 131.518.069 389.598.282 32.554.949 422.153.231
Transferler
131.518.069 -131.518.069
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.508.775 77.554.726 76.045.951 9.061.224 85.107.175
Sermaye Arttırımı
125.275.000 -26.909.044 -98.365.956
Kar Payları
8.393.863 -93.568.742 -85.174.879 -7.178.880 -92.353.759
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000.000 -10.320.886 39.606.185 123.629.329 77.554.726 380.469.354 34.437.293 414.906.647
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.000.000 -13.153.759 39.606.185 123.629.328 199.189.141 499.270.895 42.192.354 541.463.249
Transferler
199.189.141 -199.189.141
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.166.979 79.421.857 80.588.836 7.077.412 87.666.248
Kar Payları
18.132.391 -97.337.952 -79.205.561 -9.437.384 -88.642.945
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000.000 -11.986.780 57.738.576 225.480.517 79.421.857 500.654.170 39.832.382 540.486.552


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.556.886 94.174.269
Dönem Karı (Zararı)
86.499.269 86.615.950
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
86.499.269 86.615.950
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
48.552.311 41.612.423
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 10.981.606 10.503.230
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.426.916 1.656.843
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.733.092 1.665.787
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-306.176 -8.944
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-215.061 -447.627
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -1.847.225 -1.533.437
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 1.632.164 1.085.810
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6.783.002 5.056.718
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 28.575.848 24.843.259
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-88.088.912 -20.212.560
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.620.649 -45.593.984
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.674.972 4.133.413
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-75.649.752 -34.923.480
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-10.284.118 -20.353.541
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
42.336.024 1.573.608
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
744.426 792.443
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
232.333 74.326.618
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-172.204 -167.637
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
46.962.668 108.015.813
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.089.388 -669.221
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -10.316.394 -13.172.323
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-56.923.631 -12.277.275
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 55.614
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-56.923.631 -12.332.889
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-151.782.359 -100.060.192
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 35.525.900
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.306.447 -43.679.960
Ödenen Temettüler
-149.690.973 -92.353.759
Ödenen Faiz
16 -1.632.164 -1.085.810
Alınan Faiz
16 1.847.225 1.533.437
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-173.149.104 -18.163.198
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-173.149.104 -18.163.198
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 193.269.264 149.830.480
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 20.120.160 131.667.282


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 20.120.160 193.269.264
Ticari Alacaklar
184.881.441 141.587.526
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 285.603 584.534
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 184.595.838 141.002.992
Diğer Alacaklar
76.807 56.027
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
76.807 56.027
Stoklar
8 235.748.953 160.099.201
Peşin Ödenmiş Giderler
7 9.968.016 3.780.012
Diğer Dönen Varlıklar
6 13.054.464 11.938.072
ARA TOPLAM
463.849.841 510.730.102
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
463.849.841 510.730.102
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
14.285 14.284
Diğer Alacaklar
2.121.187 1.539.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.121.187 1.539.555
Maddi Duran Varlıklar
9 238.502.944 154.079.997
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.778.209 3.998.819
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 3.778.209 3.998.819
Peşin Ödenmiş Giderler
7 10.880.362 45.044.560
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 25.978.489 38.651.212
Diğer Duran Varlıklar
1.127.775 457.211
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
282.403.251 243.785.638
TOPLAM VARLIKLAR
746.253.092 754.515.740
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11 9.762.126 2.268.380
Ticari Borçlar
106.703.175 64.367.151
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 106.703.175 64.367.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 5.240.144 4.495.718
Diğer Borçlar
8 61.048.035
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 8 61.048.035
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 551.994 724.197
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 8.943.911 3.065.433
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.904.310 2.054.185
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.144.436 1.600.487
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
759.874 453.698
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 5.292.208 6.216.176
ARA TOPLAM
139.397.876 144.239.275
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
139.397.876 144.239.275
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 42.409.968 45.039.500
Uzun Vadeli Karşılıklar
23.958.696 23.773.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 23.958.696 23.773.716
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
66.368.664 68.813.216
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
205.766.540 213.052.491
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
500.654.170 499.270.895
Ödenmiş Sermaye
14 150.000.000 150.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-11.986.780 -13.153.759
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.986.780 -13.153.759
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.986.780 -13.153.759
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
57.738.576 39.606.185
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
225.480.517 123.629.328
Net Dönem Karı veya Zararı
79.421.857 199.189.141
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
39.832.382 42.192.354
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
540.486.552 541.463.249
TOPLAM KAYNAKLAR
746.253.092 754.515.740


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
430.168.246 369.521.586 234.382.534 199.591.915
Satışların Maliyeti
-308.410.373 -248.403.993 -174.050.413 -128.290.713
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
121.757.873 121.117.593 60.332.121 71.301.202
BRÜT KAR (ZARAR)
121.757.873 121.117.593 60.332.121 71.301.202
Genel Yönetim Giderleri
-14.282.403 -14.635.005 -7.764.698 -7.757.429
Pazarlama Giderleri
-14.269.287 -14.837.345 -8.650.015 -7.493.057
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-73.174 -76.828 -38.035 -43.621
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 27.999.593 34.323.243 7.824.213 8.302.395
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -7.850.086 -14.360.041 -4.801.151 -3.518.526
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
113.282.516 111.531.617 46.902.435 60.790.964
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.481 335.891 1.096 224.130
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
113.283.997 111.867.508 46.903.531 61.015.094
Finansman Gelirleri
16 8.067.237 8.127.207 1.807.182 4.261.627
Finansman Giderleri
16 -6.276.117 -8.535.506 -692.121 -2.619.764
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
115.075.117 111.459.209 48.018.592 62.656.957
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-28.575.848 -24.843.259 -14.290.547 -13.884.253
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -16.194.872 -21.479.619 -7.609.358 -14.285.920
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -12.380.976 -3.363.640 -6.681.189 401.667
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
86.499.269 86.615.950 33.728.045 48.772.704
DÖNEM KARI (ZARARI)
86.499.269 86.615.950 33.728.045 48.772.704
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.077.412 9.061.224 2.379.902 5.162.271
Ana Ortaklık Payları
79.421.857 77.554.726 31.348.143 43.610.433
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden ana ortaklık hissedarlarına pay başına kar 18 0,00530000 0,00520000 0,00210000 0,00290000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.166.979 -1.508.775 1.272.200 102.746
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.458.724 -1.885.969 1.590.251 173.403
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-291.745 377.194 -318.051 -70.657
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-291.745 377.194 -318.051 -70.657
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.166.979 -1.508.775 1.272.200 102.746
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
87.666.248 85.107.175 35.000.245 48.875.450
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.077.412 9.061.224 2.379.901 5.162.271
Ana Ortaklık Payları
80.588.836 76.045.951 32.620.344 43.713.179http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959148


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: 0,00% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8618 Değişim: -0,05%
Düşük 8,8502 27.09.2021 Yüksek 8,8782
Açılış: 8,866
10,3955 Değişim: -0,36%
Düşük 10,3768 27.09.2021 Yüksek 10,4175
Açılış: 10,4175
500,88 Değişim: 0,37%
Düşük 497,85 27.09.2021 Yüksek 501,82
Açılış: 499,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.