KAP ***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor

06.05.2021 - 19:58
KAP ***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor

***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.725.000 26.909.044 -8.812.111 31.212.322 184.045.958 131.518.069 389.598.282 32.554.949 422.153.231
Transferler
131.518.069 -131.518.069
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.611.521 33.944.295 32.332.774 3.898.954 36.231.728
Kar Payları
-7.178.881 -7.178.881
Dönem Sonu Bakiyeler
24.725.000 26.909.044 -10.423.632 31.212.322 315.564.027 33.944.295 421.931.056 29.275.022 451.206.078
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.000.000 -13.153.759 39.606.185 123.629.328 199.189.141 499.270.895 42.192.354 541.463.249
Transferler
199.189.141 -199.189.141
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-105.222 48.073.714 47.968.492 4.697.510 52.666.002
Kar Payları
11.710.514 -91.020.680 -79.310.166 -9.437.386 -88.747.552
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000.000 -13.258.981 51.316.699 231.797.789 48.073.714 467.929.221 37.452.478 505.381.699


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
121.016.000 -9.193.571
Dönem Karı (Zararı)
52.771.224 37.843.248
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
22.222.631 15.218.435
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.709.320 5.011.166
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.191.607 1.001.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.420.938 1.001.815
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-229.331
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
102.897 231.919
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -1.272.670 -861.822
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 1.375.567 1.093.741
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
933.506 -1.985.473
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 14.285.301 10.959.008
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
50.177.136 -56.143.389
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.045.282 -30.547.701
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.370.180 -2.572.671
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-27.919.226 -39.229.005
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
37.437.657 -17.236.581
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
41.704.141 18.751.639
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
777.589 357.063
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.625.924 -6.010.945
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
21.218.361 20.344.812
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
125.170.991 -3.081.706
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-882.370 -112.705
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.272.621 -5.999.160
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-77.698.599 -6.951.560
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -77.698.599 -6.951.560
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-54.658.834 -4.686.946
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.212.301
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.667.328
Ödenen Temettüler
-55.931.504
Ödenen Faiz
-1.093.741
Alınan Faiz
16 1.272.670 861.822
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.341.433 -20.832.077
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.341.433 -20.832.077
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
193.269.264 149.830.480
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
181.927.831 128.998.403


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 181.927.831 193.269.264
Ticari Alacaklar
156.632.808 141.002.992
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 156.632.808 141.002.992
Diğer Alacaklar
571.822 640.561
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 496.061 584.534
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
75.761 56.027
Stoklar
8 188.018.427 160.099.201
Peşin Ödenmiş Giderler
7 5.138.818 3.780.012
Diğer Dönen Varlıklar
6 12.454.591 11.938.072
ARA TOPLAM
544.744.297 510.730.102
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
544.744.297 510.730.102
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
14.284 14.284
Diğer Alacaklar
2.164.837 1.539.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.164.837 1.539.555
Maddi Duran Varlıklar
9 226.253.145 154.079.997
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.814.950 3.998.819
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 3.814.950 3.998.819
Peşin Ödenmiş Giderler
6.248.097 45.044.560
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 32.977.729 38.651.212
Diğer Duran Varlıklar
1.169.794 457.211
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
272.642.836 243.785.638
TOPLAM VARLIKLAR
817.387.133 754.515.740
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11 9.869.570 2.268.380
Ticari Borçlar
106.071.292 64.367.151
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 106.071.292 64.367.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 5.273.307 4.495.718
Diğer Borçlar
85.416.008 61.048.035
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 85.416.008 61.048.035
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 21.942.558 724.197
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 8.378.326 3.065.433
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.544.701 2.054.185
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.861.672 1.600.487
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
683.029 453.698
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 8.318.480 6.216.176
ARA TOPLAM
247.814.242 144.239.275
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
247.814.242 144.239.275
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 39.747.383 45.039.500
Uzun Vadeli Karşılıklar
24.443.809 23.773.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 24.443.809 23.773.716
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
64.191.192 68.813.216
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
312.005.434 213.052.491
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
467.929.221 499.270.895
Ödenmiş Sermaye
14 150.000.000 150.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.258.981 -13.153.759
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.258.981 -13.153.759
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.258.981 -13.153.759
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
51.316.699 39.606.185
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
231.797.789 123.629.328
Net Dönem Karı veya Zararı
48.073.714 199.189.141
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
37.452.478 42.192.354
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
505.381.699 541.463.249
TOPLAM KAYNAKLAR
817.387.133 754.515.740


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
195.785.712 169.929.671
Satışların Maliyeti
-134.359.960 -120.113.280
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
61.425.752 49.816.391
BRÜT KAR (ZARAR)
61.425.752 49.816.391
Genel Yönetim Giderleri
-6.517.705 -6.877.576
Pazarlama Giderleri
-5.619.272 -7.344.288
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-35.139 -33.207
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 20.175.380 26.020.848
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -3.048.935 -10.841.515
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
66.380.081 50.740.653
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
385 111.765
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
66.380.466 50.852.418
Finansman Gelirleri
16 6.260.055 3.865.580
Finansman Giderleri
16 -5.583.996 -5.915.742
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
67.056.525 48.802.256
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-14.285.301 -10.959.008
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -8.585.514 -7.193.699
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -5.699.787 -3.765.309
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
52.771.224 37.843.248
DÖNEM KARI (ZARARI)
52.771.224 37.843.248
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.697.510 3.898.953
Ana Ortaklık Payları
48.073.714 33.944.295
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden ana ortaklık hissedarlarına pay başına kar 18 0,32050000 1,37290000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-105.222 -1.611.521
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-131.528 -2.059.372
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26.306 447.851
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26.306 447.851
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-105.222 -1.611.521
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
52.666.002 36.231.727
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.697.510 3.898.953
Ana Ortaklık Payları
47.968.492 32.332.774http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935066


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7373 Değişim: 0,21%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3678 Değişim: -0,29%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
495,67 Değişim: -0,30%
Düşük 494,70 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.