KAP ***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor

25.02.2021 - 18:58
KAP ***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor

***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.725.000 26.909.044 -5.821.337 25.605.787 159.851.359 87.102.714 318.372.567 30.145.774 348.518.341
Transferler
5.606.535 81.496.187 -87.102.722
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.990.774 131.518.077 128.527.303 8.893.043 137.420.346
Kar Payları
-57.301.588 -57.301.588 -6.483.868 -63.785.456
Dönem Sonu Bakiyeler
24.725.000 26.909.044 -8.812.111 31.212.322 184.045.958 131.518.069 389.598.282 32.554.949 422.153.231
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.725.000 26.909.044 -8.812.111 31.212.322 184.045.958 131.518.069 389.598.282 32.554.949 422.153.231
Transferler
131.518.069 -131.518.069
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.341.648 199.189.141 194.847.493 16.816.283 211.663.776
Sermaye Arttırımı
125.275.000 -26.909.044 -98.365.956
Kar Payları
8.393.863 -93.568.743 -85.174.880 -7.178.878 -92.353.758
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000.000 -13.153.759 39.606.185 123.629.328 199.189.141 499.270.895 42.192.354 541.463.249


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
100.638.742 142.850.303
Dönem Karı (Zararı)
216.005.424 140.411.112
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
216.005.424 140.411.112
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
55.263.554 48.929.159
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21.947.614 22.786.549
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-142.407
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9,10 -142.407
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.572.695 4.029.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 3.573.082 3.014.652
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 -387 1.015.282
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.895.642 1.723.610
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -4.849.725 -2.933.754
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 2.954.083 4.657.364
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12.748.046 -1.607.968
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 18.890.841 22.139.441
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-123.884.427 -20.702.221
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.078.101 -29.226.526
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.535.791 8.194.984
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-51.012.260 12.476.532
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-49.767.300 -3.054.633
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.513.111 -959.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
504.895 567.882
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.805.203 -1.424.698
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
224.640 -7.276.462
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
147.384.551 168.638.050
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -2.681.845 -3.035.047
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -44.063.964 -22.752.700
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-18.304.436 -21.025.431
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
528.197 622.256
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
528.197 622.256
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -18.832.633 -21.647.687
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-38.895.522 -62.350.060
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
52.909.966 134.112.538
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-70.348.584 -130.953.532
Ödenen Temettüler
-23.352.546 -63.785.456
Ödenen Faiz
18 -2.954.083 -4.657.364
Alınan Faiz
18 4.849.725 2.933.754
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.438.784 59.474.812
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.438.784 59.474.812
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
149.830.480 90.355.669
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
193.269.264 149.830.481


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 193.269.264 149.830.480
Ticari Alacaklar
141.587.526 102.509.425
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 584.534 516.445
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 141.002.992 101.992.980
Diğer Alacaklar
56.027 233.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
56.027 233.055
Stoklar
8 160.099.201 109.086.941
Peşin Ödenmiş Giderler
7 3.780.012 5.881.369
Diğer Dönen Varlıklar
6 11.938.072 14.090.928
ARA TOPLAM
510.730.102 381.632.198
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
510.730.102 381.632.198
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
14.284 14.284
Diğer Alacaklar
1.539.555 976.963
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.539.555 976.963
Maddi Duran Varlıklar
9 154.079.997 151.233.688
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.998.819 2.882.668
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 3.998.819 2.882.668
Peşin Ödenmiş Giderler
7 45.044.560 781.541
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 38.651.212 15.012.808
Diğer Duran Varlıklar
457.211 225.712
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
243.785.638 171.127.664
TOPLAM VARLIKLAR
754.515.740 552.759.862
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 38.099.341
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11 2.268.380 12.457.990
Ticari Borçlar
64.367.151 45.855.970
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
1.930
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 64.367.151 45.854.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 4.495.718 3.990.823
Diğer Borçlar
61.048.035
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 61.048.035
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 724.197 499.557
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 3.065.433 5.685.565
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.054.185 1.709.853
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.600.487 1.256.542
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
453.698 453.311
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 6.216.176 3.410.992
ARA TOPLAM
144.239.275 111.710.091
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
144.239.275 111.710.091
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 45.039.500 1.441.121
Uzun Vadeli Karşılıklar
23.773.716 17.455.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 23.773.716 17.455.419
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
68.813.216 18.896.540
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
213.052.491 130.606.631
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
499.270.895 389.598.282
Ödenmiş Sermaye
14 150.000.000 24.725.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 26.909.044
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.153.759 -8.812.111
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.153.759 -8.812.111
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -13.153.759 -8.812.111
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
39.606.185 31.212.322
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
123.629.328 184.045.958
Net Dönem Karı veya Zararı
199.189.141 131.518.069
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
42.192.354 32.554.949
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
541.463.249 422.153.231
TOPLAM KAYNAKLAR
754.515.740 552.759.862


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 754.148.916 691.440.119
Satışların Maliyeti
15,16 -498.148.535 -490.393.166
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
256.000.381 201.046.953
BRÜT KAR (ZARAR)
256.000.381 201.046.953
Genel Yönetim Giderleri
16 -27.947.420 -25.581.427
Pazarlama Giderleri
16 -26.096.530 -28.245.610
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16 -144.547 -115.849
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 51.920.519 43.060.620
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -10.243.609 -24.040.626
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
243.488.794 166.124.061
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21.516 52.745
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
243.510.310 166.176.806
Finansman Gelirleri
18 23.442.038 16.290.948
Finansman Giderleri
18 -32.056.083 -19.917.201
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
234.896.265 162.550.553
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.890.841 -22.139.441
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -41.443.832 -26.355.146
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 22.552.991 4.215.705
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
216.005.424 140.411.112
DÖNEM KARI (ZARARI)
216.005.424 140.411.112
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.816.283 8.893.043
Ana Ortaklık Payları
199.189.141 131.518.069
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Ana Ortaklık Hissedarlarına Pay Başına Kar (TL) 20 1,32790000 5,31920000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.341.648 -2.990.775
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.427.061 -3.810.327
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.085.413 819.552
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.085.413 819.552
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.341.648 -2.990.775
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
211.663.776 137.420.337
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.816.283 8.893.043
Ana Ortaklık Payları
194.847.493 128.527.294http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913046


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.367 Değişim: -0,74% Hacim : 3.151 Mio.TL Son veri saati : 10:39
Düşük 1.367 20.04.2021 Yüksek 1.386
Açılış: 1.376
8,0878 Değişim: -0,01%
Düşük 8,0681 20.04.2021 Yüksek 8,1192
Açılış: 8,0883
9,7717 Değişim: 0,34%
Düşük 9,7152 20.04.2021 Yüksek 9,7976
Açılış: 9,739
461,45 Değişim: 0,20%
Düşük 459,40 20.04.2021 Yüksek 462,55
Açılış: 460,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.