KAP ***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2020 - 19:08
KAP ***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor

***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.725.000 26.909.044 -5.821.337 25.605.788 159.851.360 87.102.715 318.372.570 30.145.776 348.518.346
Transferler
5.606.534 81.496.185 -87.102.719
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.007.843 58.443.462 57.435.619 3.733.849 61.169.468
Kar Payları
-57.301.586 -57.301.586 -6.483.870 -63.785.456
Dönem Sonu Bakiyeler
24.725.000 26.909.044 -6.829.180 31.212.322 184.045.959 58.443.458 318.506.603 27.395.755 345.902.358
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.725.000 26.909.044 -8.812.111 31.212.322 184.045.958 131.518.069 389.598.282 32.554.949 422.153.231
Transferler
131.518.069 -131.518.069
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.508.775 77.554.726 76.045.951 9.061.224 85.107.175
Sermaye Arttırımı
125.275.000 -26.909.044 -98.365.956
Kar Payları
8.393.863 -93.568.742 -85.174.879 -7.178.880 -92.353.759
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000.000 -10.320.886 39.606.185 123.629.329 77.554.726 380.469.354 34.437.293 414.906.647


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
94.174.269 -22.152.107
Dönem Karı (Zararı)
86.615.950 62.177.311
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
86.615.950 62.177.311
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
41.612.423 33.390.889
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 10.503.230 10.929.180
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.656.843 2.165.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.665.787 1.098.774
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-8.944 1.066.526
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-447.627 507.606
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -1.533.437 -1.835.110
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 1.085.810 2.342.716
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.056.718
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 24.843.259 19.788.803
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.212.560 -108.640.574
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,17 -45.593.984 -78.296.502
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.133.413 -7.447.816
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -34.923.480 -10.906.731
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -20.353.541 -3.009.361
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.573.608 -6.771.938
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
792.443 903.412
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
74.326.618 304.770
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-167.637 -3.416.408
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
108.015.813 -13.072.374
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-669.221 -604.360
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -13.172.323 -8.475.373
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.277.275 -7.617.323
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 55.614 595.835
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -12.332.889 -8.213.158
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-100.060.192 -31.832.819
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 35.525.900 55.771.740
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -43.679.960 -23.311.497
Ödenen Temettüler
-92.353.759 -63.785.456
Ödenen Faiz
14 -1.085.810 -2.342.716
Alınan Faiz
14 1.533.437 1.835.110
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.163.198 -61.602.249
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 -18.163.198 -61.602.249
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
149.830.480 90.355.669
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
131.667.282 28.753.420


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 131.667.282 149.830.480
Ticari Alacaklar
148.103.409 102.509.425
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 298.492 516.445
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 147.804.917 101.992.980
Diğer Alacaklar
138.040 233.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
138.040 233.055
Stoklar
8 144.019.365 109.086.941
Peşin Ödenmiş Giderler
7 4.053.356 5.881.369
Diğer Dönen Varlıklar
6 8.787.217 14.090.928
ARA TOPLAM
436.768.669 381.632.198
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
436.768.669 381.632.198
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
14.284 14.284
Diğer Alacaklar
1.539.705 976.963
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.539.705 976.963
Maddi Duran Varlıklar
9 151.478.700 151.233.688
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.411.701 2.882.668
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.411.701 2.882.668
Peşin Ödenmiş Giderler
7 22.963.095 781.541
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 12.026.362 15.012.808
Diğer Duran Varlıklar
928.282 225.712
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
193.362.129 171.127.664
TOPLAM VARLIKLAR
630.130.798 552.759.862
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 1.158.568 38.099.341
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10 8.176.718 12.457.990
Ticari Borçlar
47.427.648 45.854.040
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 47.427.648 45.854.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.783.266 3.990.823
Diğer Borçlar
61.335.463 1.930
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
17 61.335.463 1.930
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
331.920 499.557
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 13.992.861 5.685.565
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.494.544 1.709.853
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.724.855 1.256.542
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
769.689 453.311
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 15.619.385 3.410.992
ARA TOPLAM
155.320.373 111.710.091
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
155.320.373 111.710.091
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 39.565.824 1.441.121
Uzun Vadeli Karşılıklar
20.337.954 17.455.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20.337.954 17.455.419
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
59.903.778 18.896.540
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
215.224.151 130.606.631
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
380.469.354 389.598.282
Ödenmiş Sermaye
12 150.000.000 24.725.000
Sermaye Düzeltme Farkları
26.909.044
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-10.320.886 -8.812.111
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.320.886 -8.812.111
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.320.886 -8.812.111
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
39.606.185 31.212.322
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
123.629.329 184.045.958
Net Dönem Karı veya Zararı
77.554.726 131.518.069
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
34.437.293 32.554.949
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
414.906.647 422.153.231
TOPLAM KAYNAKLAR
630.130.798 552.759.862


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
369.521.586 353.706.880 199.591.915 180.086.313
Satışların Maliyeti
-248.403.993 -254.003.017 -128.290.713 -126.744.127
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
121.117.593 99.703.863 71.301.202 53.342.186
BRÜT KAR (ZARAR)
121.117.593 99.703.863 71.301.202 53.342.186
Genel Yönetim Giderleri
-14.635.005 -11.971.874 -7.757.429 -6.138.385
Pazarlama Giderleri
-14.837.345 -15.593.354 -7.493.057 -6.680.477
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-76.828 -54.712 -43.621 -28.735
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 34.323.243 28.829.780 8.302.395 15.484.789
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -14.360.041 -18.194.545 -3.518.526 -10.641.009
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
111.531.617 82.719.158 60.790.964 45.338.369
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
335.891 -151.413 224.130 64.050
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
111.867.508 82.567.745 61.015.094 45.402.419
Finansman Gelirleri
14 8.127.207 7.317.963 4.261.627 3.736.737
Finansman Giderleri
14 -8.535.506 -7.919.594 -2.619.764 -3.801.852
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
111.459.209 81.966.114 62.656.957 45.337.304
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-24.843.259 -19.788.803 -13.884.253 -10.567.671
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -21.479.619 -14.664.915 -14.285.920 -8.605.893
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -3.363.640 -5.123.888 401.667 -1.961.778
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
86.615.950 62.177.311 48.772.704 34.769.633
DÖNEM KARI (ZARARI)
86.615.950 62.177.311 48.772.704 34.769.633
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.061.224 3.733.853 5.162.271 2.392.053
Ana Ortaklık Payları
77.554.726 58.443.458 43.610.433 32.377.580
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden ana ortaklık hissedarlarına pay başına kar 16 1,07000000 2,36370000 0,36430000 1,30950000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.508.775 -1.007.843 102.746 328.508
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.885.969 -1.279.449 173.403 434.748
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
377.194 271.606 -70.657 -106.240
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
377.194 271.606 -70.657 -106.240
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.508.775 -1.007.843 102.746 328.508
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
85.107.175 61.169.468 48.875.450 35.098.141
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.061.224 3.733.849 5.162.271 2.392.053
Ana Ortaklık Payları
76.045.951 57.435.619 43.713.179 32.706.088http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869185


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.392 Değişim: -1,13% Hacim : 33.003 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 2.392 16.05.2022 Yüksek 2.425
Açılış: 2.419
15,5571 Değişim: 0,51%
Düşük 15,4564 16.05.2022 Yüksek 15,6656
Açılış: 15,4775
16,2102 Değişim: 0,60%
Düşük 16,0891 16.05.2022 Yüksek 16,3568
Açılış: 16,1134
906,67 Değişim: 0,54%
Düşük 893,54 16.05.2022 Yüksek 936,74
Açılış: 901,82
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.