KAP ***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor

07.11.2019 - 18:46
KAP ***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor

***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.725.000 26.909.044 -4.547.014 22.830.097 128.245.714 63.598.382 261.761.223 25.565.270 287.326.493
Transferler
-1.837.127 71.237.382 69.400.255 8.775.932 78.176.187
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.217.047 -29.217.047 -4.754.507 -33.971.554
Kar Payları
2.775.690 60.822.692 -63.598.382
Dönem Sonu Bakiyeler
24.725.000 26.909.044 -6.384.141 25.605.787 159.851.359 71.237.382 301.944.431 29.586.695 331.531.126
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.725.000 26.909.044 -5.821.337 25.605.787 159.851.359 87.102.714 318.372.567 30.145.774 348.518.341
Transferler
5.606.535 81.496.179 -87.102.714
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.961.242 88.025.281 86.064.039 6.063.999 92.128.038
Kar Payları
-57.301.580 -57.301.580 -6.506.563 -63.808.143
Dönem Sonu Bakiyeler
24.725.000 26.909.044 -7.782.579 31.212.322 184.045.958 88.025.281 347.135.026 29.703.210 376.838.236


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.641.373 -4.632.533
Dönem Karı (Zararı)
94.089.280 80.013.315
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
94.089.280 80.013.315
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
48.156.863 46.735.513
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 16.009.239 15.420.811
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.953.928 1.068.186
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.563.320 1.041.022
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.390.608 27.164
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.527.184 2.750.656
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -2.125.695 -1.636.715
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 3.652.879 4.387.371
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
9.110.135
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 27.666.512 18.385.725
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-128.831.491 -119.092.006
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-135.910.683 -102.973.835
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.102.984 -5.154.199
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11.940.946 -36.728.903
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-228.201 2.230.704
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.124.840 20.657.792
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.000.628 2.241.711
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.239.009 -1.999.339
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.645.366 2.634.063
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.414.652 7.656.822
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.092.971 -630.167
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 -16.963.054 -11.659.188
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.489.516 -14.015.066
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
595.834 137.076
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 595.834 137.076
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -14.085.350 -14.152.142
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.554.544 -8.705.328
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
114.869.247 59.391.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-85.088.466 -31.374.118
Ödenen Temettüler
-63.808.141 -33.971.554
Ödenen Faiz
13 -3.652.879 -4.387.371
Alınan Faiz
13 2.125.695 1.636.715
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-53.685.433 -27.352.927
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-53.685.433 -27.352.927
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
90.355.669 67.366.235
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
36.670.236 40.013.308


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 36.670.236 90.355.669
Ticari Alacaklar
209.193.582 73.282.899
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 241.913 296.763
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 208.951.669 72.986.136
Diğer Alacaklar
228.301 107.192
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
228.301 107.192
Stoklar
7 109.391.732 121.421.066
Peşin Ödenmiş Giderler
2.953.226 3.445.961
Diğer Dönen Varlıklar
6 24.255.587 22.370.567
ARA TOPLAM
382.692.664 310.983.354
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
382.692.664 310.983.354
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
14.284 14.284
Diğer Alacaklar
813.491 579.091
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
813.491 579.091
Maddi Duran Varlıklar
8 150.670.944 154.667.053
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.686.808 1.210.422
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.686.808 1.210.422
Peşin Ödenmiş Giderler
883.252 162.316
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 3.257.910 10.190.201
Diğer Duran Varlıklar
831.926 346.176
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
159.158.615 167.169.543
TOPLAM VARLIKLAR
541.851.279 478.152.897
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 74.380.357 25.712.370
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 2.711.717 12.373.259
Ticari Borçlar
43.690.430 46.815.270
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 43.690.430 46.815.270
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.423.569 3.422.941
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.130.653 7.776.019
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 5.524.485 2.083.118
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.209.803 2.406.523
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.561.220 937.926
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
6.648.583 1.468.597
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
166.373 2.805.134
ARA TOPLAM
145.237.387 103.394.634
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
145.237.387 103.394.634
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 3.136.128 12.361.785
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.639.528 13.665.487
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16.639.528 13.665.487
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 212.650
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.775.656 26.239.922
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
165.013.043 129.634.556
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
347.135.026 318.372.567
Ödenmiş Sermaye
11 24.725.000 24.725.000
Sermaye Düzeltme Farkları
26.909.044 26.909.044
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.782.579 -5.821.337
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.782.579 -5.821.337
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.782.579 -5.821.337
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
31.212.322 25.605.787
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
184.045.958 159.851.359
Net Dönem Karı veya Zararı
88.025.281 87.102.714
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
29.703.210 30.145.774
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
376.838.236 348.518.341
TOPLAM KAYNAKLAR
541.851.279 478.152.897


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
533.734.865 425.161.740 180.027.985 172.446.401
Satışların Maliyeti
-379.827.675 -299.664.518 -125.824.658 -111.613.350
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
153.907.190 125.497.222 54.203.327 60.833.051
BRÜT KAR (ZARAR)
153.907.190 125.497.222 54.203.327 60.833.051
Genel Yönetim Giderleri
-17.914.606 -14.420.201 -5.942.732 -4.800.943
Pazarlama Giderleri
-22.578.767 -15.685.969 -6.985.413 -7.108.667
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-87.146 -440.826 -32.434 -164.679
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 31.450.694 60.584.600 2.620.913 36.796.067
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -20.894.775 -27.648.159 -2.700.230 -15.609.898
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
123.882.590 127.886.667 41.163.431 69.944.931
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
214.937 843.584 366.350 239.246
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
124.097.527 128.730.251 41.529.781 70.184.177
Finansman Gelirleri
13 12.885.958 10.570.738 5.567.996 7.435.636
Finansman Giderleri
13 -15.227.693 -40.901.950 -7.308.099 -25.386.168
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
121.755.792 98.399.039 39.789.678 52.233.645
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-27.666.512 -18.385.725 -7.877.709 -9.201.758
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -20.404.421 -17.675.090 -5.739.506 -9.060.669
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -7.262.091 -710.635 -2.138.203 -141.089
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
94.089.280 80.013.314 31.911.969 43.031.887
DÖNEM KARI (ZARARI)
94.089.280 80.013.314 31.911.969 43.031.887
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.063.999 8.775.932 2.330.145 5.040.047
Ana Ortaklık Payları
15 88.025.281 71.237.382 29.581.824 37.991.840
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden ana ortaklık hissedarlarına pay başına kar 15 3,56020000 2,88120000 1,19640000 1,53660000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.961.242 -1.837.127 -953.399 -2.044.794
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.503.692 -2.296.410 -1.224.243 -2.555.992
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
542.450 459.283 270.844 511.198
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
542.450 459.283 270.844 511.198
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.961.242 -1.837.127 -953.399 -2.044.794
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
92.128.038 78.176.187 30.958.570 40.987.093
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.063.999 8.775.932 2.330.145 5.040.047
Ana Ortaklık Payları
86.064.039 69.400.255 28.628.425 35.947.046http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797345


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.375 Değişim: -0,25% Hacim : 32.519 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.373 24.05.2022 Yüksek 2.399
Açılış: 2.392
16,1543 Değişim: 0,49%
Düşük 16,0430 25.05.2022 Yüksek 16,1682
Açılış: 16,0758
17,3162 Değişim: 0,11%
Düşük 17,2481 25.05.2022 Yüksek 17,3393
Açılış: 17,2966
966,79 Değişim: 0,06%
Düşük 963,01 25.05.2022 Yüksek 968,42
Açılış: 966,24
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.