" />

KAP ***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.02.2022 - 09:50
KAP ***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 24.02.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00013 Peşin 1,6415437 164,15437 10 1,4773893 147,73893
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00021 Peşin 1,6415437 164,15437 10 1,4773893 147,73893
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00039 Peşin 1,6415437 164,15437 10 1,4773893 147,73893
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00047 Peşin 1,6415437 164,15437 10 1,4773893 147,73893
E Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00054 Peşin 1,6415437 164,15437 10 1,4773893 147,73893
F Grubu, ALKA, TRAALKAW91D8 Peşin 1,6415437 164,15437 10 1,4773893 147,73893

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 19.04.2022 21.04.2022 20.04.2022

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00013 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00021 0 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00039 0 0
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00047 0 0
E Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00054 0 0
F Grubu, ALKA, TRAALKAW91D8 0 0

Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu 24.02.2022 tarihinde aldığı karara göre
Şirketin 2021 yılı faaliyetlerini içeren Bağımsız denetimden geçmiş Sermaye Piyasaları Kurulu düzenlemelerine göre Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS")/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tabloları ve vergi yasaları kapsamından tutulan kayıtlara ait oluşturulan mali tablolar incelendi, müzakere edildi
TMS/ TFRS'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tablolara göre 184.344.482,00 TL net dönem kârı olduğu, vergi yasaları kapsamından tutulan kayıtlara göre oluşturulan mali tablolarda 174.548.555,97 TL net dönem kârı olduğu ve yasal kayıtlarda Türk Ticaret Kanunun ("TTK") 519 maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ödenmiş sermayenin beşte biri 10.500.000 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldığı görülmüştür. Bu bağlamda
a) Birinci kâr payı matrahı olan, TMS/TFRS' na göre hazırlanan net dağıtılabilir dönem kârına bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı 184.717.555,09 TL üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulunun Kâr payı tebliği (II-19.1)' ne uygun olarak kar payı dağıtım politikamız çerçevesinde 36.943.511,02 TL' nın birinci kâr payı olarak nakit dağıtılmasına,
b) Yönetim Kuruluna TMS/TFRS'ye göre hazırlanan net dağıtılabilir dönem kârından (brüt) 1.382.583,62 TL nakit kar payı verilmesine,
c) İkinci kâr payı olarak, net dağıtılabilir dönem kârından 49.237.534,32 TL nakit dağıtılmasına, TTK'nın 519. maddesine göre 8.493.862,90 TL ikinci yedek akçenin ayrılmasına,
d) 2021 yılında satışı yapılan taşınmaza ait satış karının %50 lik kısmı olan 9.025.563,40 TL 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/e maddesi gereğince özel fon olarak ayrılmasına karar verilmişti, kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
e) Toplamda hissedarlara nakit kâr payı olarak, brüt 86.181.045,34 TL, net 77.562.940,80 TL dağıtılmasına,
f) 1 TL nominal değerde hisse senedine %164,1544 nispetinde ve 1,641544 TL brüt, %147,7389 nispetinde ve 1,477389 TL net nakit temettü ödenmesine,
g) Yukarıda açıklanan çerçevede, kar dağıtımına 19 Nisan 2022 tarihi itibariyle başlanılmasına,
karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2021 Kar Dağıtım Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 52.500.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 10.500.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 239.397.267 230.344.645,93
4. Vergiler ( - ) 55.052.785 55.796.089,97
5. Net Dönem Kârı 184.344.482 174.548.555,97
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 184.344.482 174.548.555,97
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 184.344.482 174.548.555,97
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 373.073,09 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 184.717.555,09 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 36.943.511,02 0
* Nakit 36.943.511,02 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 1.382.583,62 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 1.382.583,62 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 49.237.534,32 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 8.493.862,9 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 9.025.563,4 0
19. Olağanüstü Yedek 79.261.426,76 69.465.500,72
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 5.540,21 0 0 1,477389 147,7389
B Grubu 4.432,17 0 0 1,477389 147,7389
C Grubu 4.636,05 0 0 1,477389 147,7389
D Grubu 165,47 0 0 1,477389 147,7389
E Grubu 1.758.093,32 0 0,95 1,477389 147,7389
F Grubu 75.790.073,58 0 41,11 1,477389 147,7389
TOPLAM 77.562.940,8 0 42,07 1,477389 147,7389

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
23.02.2022 tarihindeki Yönetim Kurulu Kararına göre, 2021 yılında satışı yapılan taşınmaza ait satış karının %50 lik kısmı olan 9.025.563,40 TL 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/e maddesi gereğince özel fon olarak ayrılmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003970


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.