KAP ***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 18:29
KAP ***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -3.525.802 17.126.793 19.349.743 44.465.221 162.330.315 162.330.315
Transferler
44.465.221 -44.465.221 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-344.799 74.143.331 73.798.532 73.798.532
Dönem Karı (Zararı)
74.143.331 74.143.331 74.143.331
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-344.799 -344.799 -344.799
Kar Payları
4 5.563.451 -41.457.854 -35.894.404 -35.894.404
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -3.870.601 22.690.244 22.357.109 74.143.331 200.234.443 200.234.443
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -4.446.685 22.690.244 22.357.109 83.746.432 209.261.461 209.261.461
Transferler
83.746.432 -83.746.432 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-65.839 46.744.989 46.679.150 46.679.150
Dönem Karı (Zararı)
46.744.989 46.744.989 46.744.989
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-65.839 -65.839 -65.839
Kar Payları
4 5.418.541 -52.605.468 -47.186.927 -47.186.927
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -4.512.524 28.108.785 53.498.073 46.744.989 208.753.684 208.753.684


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.914.625 19.207.574
Dönem Karı (Zararı)
46.744.989 74.143.331
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
46.744.989 74.143.331
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-15.046.367 -14.086.039
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 3.214.763 3.199.563
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-11.289 9.296
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-11.289 9.296
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.933.903 1.282.634
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.933.903 1.282.634
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-626.947 -334.329
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -626.947 -731.117
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 396.788
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-33.824.326 -39.284.673
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
26.690 -184.787
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 14.240.839 21.226.257
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.203.318 -22.936.152
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13.135.499 -4.754.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
13.135.499 -4.754.687
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-164.873 138.597
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-164.873 138.597
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-21.391.936 -3.493.917
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.541.458 1.471.134
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.368.497 -21.729.048
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -2.071.238 -1.650.623
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.297.259 -20.078.425
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 889.605 886.000
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7 513.444 -176.732
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.358.018 4.722.501
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.813.527 4.073.267
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
455.509 649.234
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.495.304 37.121.140
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-411.949 -803.344
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-12.997.980 -17.110.222
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.369.439 -381.149
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 201.355
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.796.386 -1.418.189
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -3.698.414 -1.380.107
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-97.972 -38.082
Alınan Temettüler
800.000 0
Alınan Faiz
626.947 835.685
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-71.965.025 -21.764.986
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 27.425.247
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -36.218.360
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -36.218.360
Ödenen Temettüler
-71.965.025 -11.116.305
Ödenen Faiz
0 -1.855.568
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-76.249.089 -2.938.561
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
15.554.377 31.152.998
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 -60.694.712 28.214.437
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
110.380.236 102.718.333
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
49.685.524 130.932.770


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 49.685.524 110.380.236
Ticari Alacaklar
95.066.518 81.456.288
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 95.066.518 81.456.288
Diğer Alacaklar
922.345 757.472
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
922.345 757.472
Stoklar
6 80.447.364 59.044.139
Peşin Ödenmiş Giderler
959.740 2.501.198
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 537.209 2.100.884
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 422.531 400.314
Diğer Dönen Varlıklar
11 13.381.892 10.750.606
ARA TOPLAM
240.463.383 264.889.939
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
240.463.383 264.889.939
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
542.828 1.369.518
Maddi Duran Varlıklar
8 23.987.707 23.344.212
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.366.818 1.428.692
Peşin Ödenmiş Giderler
336.845 154.606
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 5.089 1.214
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 331.756 153.392
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 1.522.989 1.044.481
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
27.757.187 27.341.509
TOPLAM VARLIKLAR
268.220.570 292.231.448
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
38.200.111 42.092.829
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 10.598 2.081.836
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 38.189.513 40.010.993
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 3.717.866 2.828.261
Diğer Borçlar
0 23.815.061
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 23.815.061
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 819.067 305.623
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 3.974.149 2.269.242
Kısa Vadeli Karşılıklar
564.209 458.430
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 475.144 368.161
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 89.065 90.269
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
534.265 1.147.574
ARA TOPLAM
47.809.667 72.917.020
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
47.809.667 72.917.020
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
11.657.219 10.052.967
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 11.657.219 10.052.967
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.657.219 10.052.967
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
59.466.886 82.969.987
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
208.753.684 209.261.461
Ödenmiş Sermaye
12 52.500.000 52.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 32.414.361 32.414.361
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.512.524 -4.446.685
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.512.524 -4.446.685
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.512.524 -4.446.685
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 28.108.785 22.690.244
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
53.498.073 22.357.109
Net Dönem Karı veya Zararı
46.744.989 83.746.432
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
208.753.684 209.261.461
TOPLAM KAYNAKLAR
268.220.570 292.231.448


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 429.711.562 292.975.899 178.492.533 95.678.950
Satışların Maliyeti
13 -372.503.606 -218.447.936 -159.008.899 -73.671.246
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
57.207.956 74.527.963 19.483.634 22.007.704
BRÜT KAR (ZARAR)
57.207.956 74.527.963 19.483.634 22.007.704
Genel Yönetim Giderleri
-9.984.457 -8.399.676 -3.497.271 -2.753.397
Pazarlama Giderleri
-5.953.353 -6.517.133 -1.552.472 -2.225.991
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-114.123 -106.516 -40.949 -32.899
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 50.332.945 54.665.866 27.755.512 24.651.858
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -30.245.551 -15.375.980 -26.703.408 -4.551.179
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
61.243.417 98.794.524 15.445.046 37.096.096
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-26.690 184.787 -151.095 86.963
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
61.216.727 98.979.311 15.293.951 37.183.059
Finansman Giderleri
-230.899 -3.609.723 -101.355 -179.222
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
60.985.828 95.369.588 15.192.596 37.003.837
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-14.240.839 -21.226.257 -4.210.378 -8.166.631
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -14.702.887 -21.347.945 -3.978.834 -8.189.272
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 462.048 121.688 -231.544 22.641
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
46.744.989 74.143.331 10.982.218 28.837.206
DÖNEM KARI (ZARARI)
46.744.989 74.143.331 10.982.218 28.837.206
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
46.744.989 74.143.331 10.982.218 28.837.206
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr. Nominal Değerli 1 Adet Pay Başına Kazanç 16 0,00890381 0,01412254 0,00209185 0,00549280
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-65.839 -344.799 19.797 24.344
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-65.839 -344.799 19.797 24.344
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-65.839 -344.799 19.797 24.344
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
46.679.150 73.798.532 11.002.015 28.861.550
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
46.679.150 73.798.532 11.002.015 28.861.550http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973587


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.086 Değişim: 0,62% Hacim : 36.505 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.084 17.01.2022 Yüksek 2.103
Açılış: 2.089
13,4322 Değişim: -0,64%
Düşük 13,3360 17.01.2022 Yüksek 13,7069
Açılış: 13,5192
15,3382 Değişim: -0,58%
Düşük 15,1769 17.01.2022 Yüksek 15,6321
Açılış: 15,428
786,67 Değişim: -0,38%
Düşük 780,53 17.01.2022 Yüksek 802,18
Açılış: 789,66
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.