KAP ***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 - 18:48
KAP ***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -3.525.802 17.126.793 19.349.743 44.465.221 162.330.315 162.330.315
Transferler
44.465.221 -44.465.221 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-369.143 45.306.125 44.936.982 44.936.982
Dönem Karı (Zararı)
45.306.125 45.306.125 45.306.125
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-369.143 -369.143 -369.143
Kar Payları
5.563.451 -41.457.855 0 -35.894.404 -35.894.404
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -3.894.945 22.690.244 22.357.109 45.306.125 171.372.893 171.372.893
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -4.446.685 22.690.244 22.357.109 83.746.432 209.261.461 209.261.461
Transferler
83.746.432 -83.746.432 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
342.542 35.387.062 35.729.604 35.729.604
Dönem Karı (Zararı)
35.387.062 35.387.062 35.387.062
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
342.542 342.542 342.542
Kar Payları
13 5.418.541 -52.605.468 0 -47.186.927 -47.186.927
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -4.104.143 28.108.785 53.498.073 35.387.062 197.804.138 197.804.138


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.761.672 -12.581.875
Dönem Karı (Zararı)
35.387.062 45.306.125
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.768.098 -1.401.442
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.117.261 2.137.471
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-230 -8.944
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -230 -8.944
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.284.051 888.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.284.051 888.027
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-573.679 -302.721
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -573.679 -597.659
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 294.938
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-9.341.070 -17.077.077
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-124.405 -97.824
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 10.406.170 13.059.626
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-62.660.423 -46.558.877
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.287.783 -33.442.105
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
680.817 179.869
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-55.887.859 -17.559.154
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
861.770 774.972
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.314.252 -2.974.716
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.080.951 -1.655.070
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18.395.203 -1.319.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
409.639 852.265
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
179.422 -286.770
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.930.681 5.896.762
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.325.479 5.078.441
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
394.798 818.321
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-23.505.263 -2.654.194
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-337.758 -308.517
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -6.918.651 -9.619.164
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
12.644 -440.143
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.361.035 -1.133.537
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.345.272 -1.096.103
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -15.763 -37.434
Alınan Temettüler
800.000 0
Alınan Faiz
573.679 693.394
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-71.965.025 -47.661.150
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -36.218.360
Ödenen Temettüler
4 -71.965.025 -11.116.305
Ödenen Faiz
0 -1.826.485
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-102.714.053 -60.683.168
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.275.921 6.171.300
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-101.438.132 -54.511.868
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 110.380.236 102.718.333
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 8.942.104 48.206.465


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 8.942.104 110.380.236
Ticari Alacaklar
121.557.126 81.456.288
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 121.557.126 81.456.288
Diğer Alacaklar
76.658 757.472
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
76.658 757.472
Stoklar
6 114.932.228 59.044.139
Peşin Ödenmiş Giderler
1.639.428 2.501.198
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 1.063.070 2.100.884
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 576.358 400.314
Diğer Dönen Varlıklar
12 13.052.595 10.750.606
ARA TOPLAM
260.200.139 264.889.939
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
260.200.139 264.889.939
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
693.923 1.369.518
Maddi Duran Varlıklar
8 22.683.004 23.344.212
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 1.333.674 1.428.692
Peşin Ödenmiş Giderler
178.096 154.606
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 0 1.214
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 178.096 153.392
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 1.276.728 1.044.481
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
26.165.425 27.341.509
TOPLAM VARLIKLAR
286.365.564 292.231.448
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
67.154.986 42.092.829
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 885 2.081.836
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 67.154.101 40.010.993
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 3.237.900 2.828.261
Diğer Borçlar
0 23.815.061
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 0 23.815.061
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 485.045 305.623
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 6.074.644 2.269.242
Kısa Vadeli Karşılıklar
870.065 458.430
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 473.620 368.161
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 396.445 90.269
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
167.704 1.147.574
ARA TOPLAM
77.990.344 72.917.020
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
77.990.344 72.917.020
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
10.571.082 10.052.967
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 10.571.082 10.052.967
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.571.082 10.052.967
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
88.561.426 82.969.987
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
197.804.138 209.261.461
Ödenmiş Sermaye
13 52.500.000 52.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 32.414.361 32.414.361
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.104.143 -4.446.685
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.104.143 -4.446.685
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.104.143 -4.446.685
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 28.108.785 22.690.244
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
53.498.073 22.357.109
Net Dönem Karı veya Zararı
35.387.062 83.746.432
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
197.804.138 209.261.461
TOPLAM KAYNAKLAR
286.365.564 292.231.448


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 251.219.030 197.296.949 143.700.829 111.581.655
Satışların Maliyeti
14 -213.494.707 -144.776.690 -123.001.957 -79.204.724
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
37.724.323 52.520.259 20.698.872 32.376.931
BRÜT KAR (ZARAR)
37.724.323 52.520.259 20.698.872 32.376.931
Genel Yönetim Giderleri
15 -6.487.186 -5.646.279 -3.541.500 -2.876.687
Pazarlama Giderleri
-4.400.881 -4.291.142 -2.117.835 -2.261.431
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-73.174 -73.617 -38.035 -42.016
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 22.577.432 30.014.008 4.917.242 7.233.189
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -3.542.143 -10.824.801 -3.481.643 -1.021.677
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
45.798.371 61.698.428 16.437.101 33.408.309
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
124.405 97.824 -30.932 5.522
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
45.922.776 61.796.252 16.406.169 33.413.831
Finansman Giderleri
-129.544 -3.430.501 -55.813 -54.016
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
45.793.232 58.365.751 16.350.356 33.359.815
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.406.170 -13.059.626 -4.450.846 -7.548.462
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -10.724.053 -13.158.673 -4.649.409 -7.506.966
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 317.883 99.047 198.563 -41.496
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35.387.062 45.306.125 11.899.510 25.811.353
DÖNEM KARI (ZARARI)
35.387.062 45.306.125 11.899.510 25.811.353
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
35.387.062 45.306.125 11.899.510 25.811.353
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr. Nominal Değerli 1 Adet Pay Başına Kazanç 18 0,00674039 0,00862974 0,00226657 0,00491645
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
342.542 -369.143 207.471 -160.693
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
428.178 -461.429 259.339 -200.866
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-85.636 92.286 -51.868 40.173
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-85.636 92.286 -51.868 40.173
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
342.542 -369.143 207.471 -160.693
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.729.604 44.936.982 12.106.981 25.650.660
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
35.729.604 44.936.982 12.106.981 25.650.660http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956291


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.407 Değişim: 1,58% Hacim : 11.302 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.385 22.09.2021 Yüksek 1.407
Açılış: 1.393
8,6377 Değişim: 0,12%
Düşük 8,6023 22.09.2021 Yüksek 8,6658
Açılış: 8,6272
10,1447 Değişim: 0,27%
Düşük 10,0882 22.09.2021 Yüksek 10,1821
Açılış: 10,1172
493,67 Değişim: 0,29%
Düşük 491,39 22.09.2021 Yüksek 494,81
Açılış: 492,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.