KAP ***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2021 - 18:14
KAP ***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -3.525.802 17.126.792 19.349.743 44.465.221 162.330.315 162.330.315
Transferler
44.465.221 -44.465.221 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-208.450 19.494.772 19.286.322 19.286.322
Dönem Karı (Zararı)
19.494.772 19.494.772 19.494.772
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-208.450 -208.450 -208.450
Kar Payları
4.f 5.563.451 -41.457.854 -35.894.403 -35.894.403
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -3.734.252 22.690.243 22.357.110 19.494.772 145.722.234 145.722.234
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -4.446.685 22.690.243 22.357.110 83.746.432 209.261.461 209.261.461
Transferler
83.746.432 -83.746.432 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
135.071 23.487.552 23.622.623 23.622.623
Dönem Karı (Zararı)
23.487.552 23.487.552 23.487.552
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
135.071 135.071 135.071
Kar Payları
4.f 5.418.541 -52.605.468 -47.186.927 -47.186.927
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -4.311.614 28.108.784 53.498.074 23.487.552 185.697.157 185.697.157


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.860.485 -322.202
Dönem Karı (Zararı)
23.487.552 19.494.772
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23.487.552 19.494.772
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
724.273 -2.116.543
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 1.135.252 1.070.622
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-50 -5.043
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -50 -5.043
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
613.776 458.008
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
613.776 458.008
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-464.301 47.889
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-464.301 -400.193
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 448.082
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-6.360.394 -9.106.881
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-155.334 -92.302
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-155.334 -92.302
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 5.955.324 5.511.164
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
14.201.056 -13.677.164
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.047.428 -15.768.463
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.047.428 -15.768.463
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
641.974 181.460
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
641.974 181.460
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-16.226.659 -19.902.967
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
260.872 279.230
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.344.639 4.394.604
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.019.708 -939.649
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
16.364.347 5.334.253
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
338.939 383.918
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
21.195.549 14.881.526
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.306.830 1.873.528
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.658.189 1.473.845
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
351.359 399.683
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
38.412.881 3.701.065
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-159.267 -5.910
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.393.129 -4.017.357
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
9.740 -210.449
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-454.561 -716.747
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -441.078 -701.506
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -13.483 -15.241
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 34.375
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 34.375
Alınan Faiz
464.301 471.923
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.778.098 -36.544.845
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.500.000
Kredilerden Nakit Girişleri
0 1.500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -36.218.360
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -36.218.360
Ödenen Temettüler
-24.778.098 0
Ödenen Faiz
0 -1.826.485
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.092.127 -37.077.496
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
6.883.329 6.312.710
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.975.456 -30.764.786
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 110.380.236 102.718.333
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 128.355.692 71.953.547


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 128.355.692 110.380.236
Ticari Alacaklar
98.362.808 81.456.288
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 98.362.808 81.456.288
Diğer Alacaklar
915.498 757.472
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 800.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
115.498 757.472
Stoklar
6 75.270.848 59.044.139
Peşin Ödenmiş Giderler
2.284.456 2.501.198
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 1.586.937 2.100.884
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 697.519 400.314
Diğer Dönen Varlıklar
12 12.408.795 10.750.606
ARA TOPLAM
317.598.097 264.889.939
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
317.598.097 264.889.939
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
724.852 1.369.518
Maddi Duran Varlıklar
8 22.705.475 23.344.212
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 1.386.738 1.428.692
Peşin Ödenmiş Giderler
110.476 154.606
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 1.214
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 110.476 153.392
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 1.130.033 1.044.481
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
26.057.574 27.341.509
TOPLAM VARLIKLAR
343.655.671 292.231.448
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
68.819.496 42.092.829
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 1.062.128 2.081.836
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 67.757.368 40.010.993
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 3.167.200 2.828.261
Diğer Borçlar
45.006.980 23.815.061
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
45.006.980 23.815.061
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21.501.172 305.623
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 5.950.757 2.269.242
Kısa Vadeli Karşılıklar
760.064 458.430
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
440.464 368.161
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 319.600 90.269
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.414.209 1.147.574
ARA TOPLAM
147.619.878 72.917.020
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
147.619.878 72.917.020
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
10.338.636 10.052.967
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 10.338.636 10.052.967
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.338.636 10.052.967
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
157.958.514 82.969.987
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
185.697.157 209.261.461
Ödenmiş Sermaye
13 52.500.000 52.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 32.414.361 32.414.361
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.311.614 -4.446.685
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.311.614 -4.446.685
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.311.614 -4.446.685
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 28.108.784 22.690.244
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
53.498.074 22.357.109
Net Dönem Karı veya Zararı
23.487.552 83.746.432
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
185.697.157 209.261.461
TOPLAM KAYNAKLAR
343.655.671 292.231.448


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
107.518.201 85.715.294
Satışların Maliyeti
-90.492.750 -65.571.966
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.025.451 20.143.328
BRÜT KAR (ZARAR)
17.025.451 20.143.328
Genel Yönetim Giderleri
-2.945.686 -2.769.592
Pazarlama Giderleri
-2.283.046 -2.029.711
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-35.139 -31.601
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17.660.190 22.780.819
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-60.500 -9.803.124
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
29.361.270 28.290.119
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
155.337 92.302
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
29.516.607 28.382.421
Finansman Giderleri
14 -73.731 -3.376.485
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
29.442.876 25.005.936
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.955.324 -5.511.164
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -6.074.644 -5.651.707
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 119.320 140.543
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
23.487.552 19.494.772
DÖNEM KARI (ZARARI)
23.487.552 19.494.772
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
23.487.552 19.494.772
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 16 0,00447382 0,00371329
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
135.071 -208.450
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
135.071 -208.450
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
135.071 -208.450
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.622.623 19.286.322
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
23.622.623 19.286.322http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933525


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.361 Değişim: 0,00% Hacim : 10.406 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.355 28.07.2021 Yüksek 1.368
Açılış: 1.359
8,5552 Değişim: 0,08%
Düşük 8,5441 29.07.2021 Yüksek 8,5619
Açılış: 8,5482
10,1558 Değişim: 0,18%
Düşük 10,1334 29.07.2021 Yüksek 10,1720
Açılış: 10,1373
499,27 Değişim: 0,51%
Düşük 496,46 29.07.2021 Yüksek 500,27
Açılış: 496,76
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.