KAP ***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 - 18:17
KAP ***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -2.777.015 11.931.406 9.629.078 47.335.408 151.033.238 151.033.238
Transferler
47.335.408 -47.335.408 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-334.490 30.214.247 29.879.757 29.879.757
Dönem Karı (Zararı)
30.214.247 30.214.247 30.214.247
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-334.490 -334.490 -334.490
Kar Payları
4.c 5.195.386 -37.614.743 -32.419.357 -32.419.357
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -3.111.505 17.126.792 19.349.743 30.214.247 148.493.638 148.493.638
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -3.525.802 17.126.792 19.349.743 44.465.221 162.330.315 162.330.315
Transferler
44.465.221 -44.465.221 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-344.799 74.143.331 73.798.532 73.798.532
Dönem Karı (Zararı)
74.143.331 74.143.331 74.143.331
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-344.799 -344.799 -344.799
Kar Payları
4.c 5.563.451 -41.457.855 -35.894.404 -35.894.404
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -3.870.601 22.690.243 22.357.109 74.143.331 200.234.443 200.234.443


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.207.574 -64.409.059
Dönem Karı (Zararı)
74.143.331 30.214.247
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
74.143.331 30.214.247
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-14.086.039 11.962.891
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 3.199.563 4.282.825
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9.296 88.387
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.296 88.387
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.282.634 1.176.057
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.282.634 1.176.057
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-334.329 2.222.196
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -731.117 -1.059.279
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 396.788 3.281.475
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-39.284.673 -4.500.889
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-184.787 36.108
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 21.226.257 8.683.842
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -25.635
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -25.635
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-22.936.152 -100.077.318
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.754.687 -115.242.743
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.754.687 -115.242.743
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
138.597 -121.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
138.597 -121.028
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.493.917 21.251.742
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.471.134 -113.807
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.729.048 -4.405.155
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -1.650.623 -1.486.279
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-20.078.425 -2.918.876
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 886.000 434.857
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7 -176.732 -3.691.639
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.722.501 1.810.455
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4.073.267 1.257.812
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
649.234 552.643
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
37.121.140 -57.900.180
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-803.344 -377.921
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-17.110.222 -6.130.958
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-381.149 792.512
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
201.355 25.636
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.418.189 -1.490.927
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.380.107 -1.479.817
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-38.082 -11.110
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 1.096.445
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 1.096.445
Alınan Faiz
835.685 1.161.358
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.764.986 -150.329
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.425.247 72.951.841
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-36.218.360 -37.970.868
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-36.218.360 -37.970.868
Ödenen Temettüler
-11.116.305 -32.419.357
Ödenen Faiz
-1.855.568 -2.711.945
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.938.561 -63.766.876
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
31.152.998 186.386
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 28.214.437 -63.580.490
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
102.718.333 64.201.325
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
130.932.770 620.835


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 130.932.770 102.822.901
Ticari Alacaklar
75.281.251 55.943.025
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 75.281.251 55.943.025
Diğer Alacaklar
179.483 318.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
179.483 318.080
Stoklar
6 40.182.084 36.697.463
Peşin Ödenmiş Giderler
451.730 1.922.864
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 146.802 1.647.832
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 304.928 275.032
Diğer Dönen Varlıklar
9.672.274 13.909.637
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 9.672.274 13.909.637
ARA TOPLAM
256.699.592 211.613.970
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
256.699.592 211.613.970
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
1.185.482 1.000.695
Maddi Duran Varlıklar
8 23.206.132 25.040.432
Arazi ve Arsalar
2.906.021 2.906.021
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
609.809 685.900
Binalar
2.471.093 2.780.714
Tesis, Makine ve Cihazlar
14.099.720 15.720.045
Taşıtlar
1.222.431 1.152.485
Mobilya ve Demirbaşlar
1.382.110 1.487.135
Yapılmakta Olan Yatırımlar
514.948 308.132
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.484.403 1.632.832
Peşin Ödenmiş Giderler
281.551 117.455
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 6.167 3.016
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 275.384 114.439
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 876.660 668.772
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
27.034.228 28.460.186
TOPLAM VARLIKLAR
283.733.820 240.074.156
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 1.842.084 36.100.127
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.842.084 36.100.127
Banka Kredileri
1.842.084 36.100.127
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 24.317.256 0
Ticari Borçlar
11.097.556 26.374.740
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 8.955 1.659.578
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 11.088.601 24.715.162
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 3.167.800 2.281.800
Diğer Borçlar
24.466.993 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24.466.993 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
112.162 288.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 112.162 288.894
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 8.160.979 3.923.256
Kısa Vadeli Karşılıklar
490.141 461.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 376.076 371.917
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 114.065 89.882
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
733.800 112.908
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
733.800 112.908
ARA TOPLAM
74.388.771 69.543.524
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
74.388.771 69.543.524
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
9.110.606 8.200.317
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 9.110.606 8.200.317
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.110.606 8.200.317
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
83.499.377 77.743.841
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
200.234.443 162.330.315
Ödenmiş Sermaye
13 52.500.000 52.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 32.414.361 32.414.361
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.870.601 -3.525.802
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.870.601 -3.525.802
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.870.601 -3.525.802
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 22.690.243 17.126.792
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22.357.109 19.349.743
Net Dönem Karı veya Zararı
74.143.331 44.465.221
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
200.234.443 162.330.315
TOPLAM KAYNAKLAR
283.733.820 240.074.156


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 292.975.899 302.963.764 95.678.950 100.597.825
Satışların Maliyeti
15 -218.447.936 -252.711.389 -73.671.246 -80.562.183
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
74.527.963 50.252.375 22.007.704 20.035.642
BRÜT KAR (ZARAR)
74.527.963 50.252.375 22.007.704 20.035.642
Genel Yönetim Giderleri
-8.399.676 -7.235.256 -2.753.397 -2.037.080
Pazarlama Giderleri
-6.517.133 -6.496.621 -2.225.991 -2.048.111
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-106.516 -82.329 -32.899 -30.828
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 54.665.866 24.995.454 24.651.858 1.006.655
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -15.375.980 -17.697.883 -4.551.179 -1.491.539
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
98.794.524 43.735.740 37.096.096 15.434.739
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 25.635 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
184.787 -36.108 86.963 -68.225
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
98.979.311 43.725.267 37.183.059 15.366.514
Finansman Gelirleri
14 0 2.813.230 0 1.874.572
Finansman Giderleri
14 -3.609.723 -7.640.408 -179.222 -2.872.398
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
95.369.588 38.898.089 37.003.837 14.368.688
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-21.226.257 -8.683.842 -8.166.631 -3.146.967
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -21.347.945 -9.261.700 -8.189.272 -3.422.478
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 121.688 577.858 22.641 275.511
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
74.143.331 30.214.247 28.837.206 11.221.721
DÖNEM KARI (ZARARI)
74.143.331 30.214.247 28.837.206 11.221.721
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
74.143.331 30.214.247 28.837.206 11.221.721
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kuruş Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç 1,41225392 0,57550947 0,54928011 0,21374707
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-344.799 -334.490 24.344 -60.420
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-344.799 -334.490 24.344 -60.420
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-344.799 -334.490 24.344 -60.420
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-344.799 -334.490 24.344 -60.420
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
73.798.532 29.879.757 28.861.550 11.161.301
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.432 Değişim: 0,33% Hacim : 16.304 Mio.TL Son veri saati : 14:21
Düşük 1.431 07.05.2021 Yüksek 1.437
Açılış: 1.432
8,2968 Değişim: 0,33%
Düşük 8,2445 07.05.2021 Yüksek 8,3017
Açılış: 8,2696
10,0305 Değişim: 0,25%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0410
Açılış: 10,005
485,49 Değişim: 0,61%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 485,95
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.