KAP ***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2020 - 18:15
KAP ***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -2.777.015 11.931.406 9.629.078 47.335.408 151.033.238 151.033.238
Transferler
47.335.408 -47.335.408 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28.910 6.709.005 6.737.915 6.737.915
Dönem Karı (Zararı)
6.709.005 6.709.005 6.709.005
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
28.910 28.910 28.910
Kar Payları
4.e 5.195.386 -37.256.867 -32.061.481 -32.061.481
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -2.748.105 17.126.792 19.707.619 6.709.005 125.709.672 125.709.672
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -3.525.802 17.126.792 19.349.743 44.465.221 162.330.315 162.330.315
Transferler
44.465.221 -44.465.221 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-208.450 19.494.772 19.286.322 19.286.322
Dönem Karı (Zararı)
19.494.772 19.494.772 19.494.772
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-208.450 -208.450 -208.450
Kar Payları
4.e 5.563.451 -41.457.854 -35.894.403 -35.894.403
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -3.734.252 22.690.243 22.357.110 19.494.772 145.722.234 145.722.234


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-322.202 -20.453.232
Dönem Karı (Zararı)
19.494.772 6.709.005
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
19.494.772 6.709.005
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.116.543 214.558
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 1.070.622 1.705.433
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-5.043 -13.868
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -5.043 -13.868
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
458.008 369.585
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
458.008 369.585
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
47.889 -562.801
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-400.193 -562.511
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
448.082 -290
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-9.106.881 -3.307.916
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-92.302 -48.568
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-92.302 -48.568
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 5.511.164 2.098.328
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -25.635
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -25.635
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.677.164 -26.717.454
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.768.463 -31.662.265
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.768.463 -31.662.265
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
181.460 -6.738.099
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
181.460 -6.738.099
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-19.902.967 5.595.693
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 279.230 -911.472
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.394.604 5.947.024
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -939.649 -799.907
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 5.334.253 6.746.931
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 383.918 367.091
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7 14.881.526 -3.648.880
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.873.528 4.333.454
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.473.845 3.667.060
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
399.683 666.394
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.701.065 -19.793.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.910 -252.241
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.017.357 -407.100
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-210.449 1.169.696
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 25.635
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-716.747 -673.078
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -701.506 -673.078
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.241 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
34.375 1.152.549
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
34.375 1.152.549
Alınan Faiz
471.923 664.590
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-36.544.845 42.639.671
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.500.000 43.072.262
Kredilerden Nakit Girişleri
1.500.000 43.072.262
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-36.218.360 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-36.218.360 0
Ödenen Faiz
-1.826.485 -432.591
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-37.077.496 23.356.135
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
6.312.710 6.066.348
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 -30.764.786 29.422.483
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
102.718.333 64.201.325
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 71.953.547 93.623.808


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 71.986.385 102.822.901
Ticari Alacaklar
77.971.932 55.943.025
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 77.971.932 55.943.025
Diğer Alacaklar
136.620 318.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
136.620 318.080
Stoklar
6 56.605.473 36.697.463
Peşin Ödenmiş Giderler
1.643.634 1.922.864
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 1.132.284 1.647.832
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 511.350 275.032
Diğer Dönen Varlıklar
12.291.625 13.909.637
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 12.291.625 13.909.637
ARA TOPLAM
220.635.669 211.613.970
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
220.635.669 211.613.970
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
1.092.997 1.000.695
Maddi Duran Varlıklar
8 24.732.651 25.040.432
Arazi ve Arsalar
2.906.021 2.906.021
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
661.520 685.900
Binalar
2.677.507 2.780.714
Tesis, Makine ve Cihazlar
15.375.677 15.720.045
Taşıtlar
1.349.026 1.152.485
Mobilya ve Demirbaşlar
1.454.768 1.487.135
Yapılmakta Olan Yatırımlar
308.132 308.132
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 1.586.738 1.632.832
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.586.738 1.632.832
Peşin Ödenmiş Giderler
261.622 117.455
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 3.645 3.016
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 257.977 114.439
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 861.429 668.772
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
28.535.437 28.460.186
TOPLAM VARLIKLAR
249.171.106 240.074.156
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 0 36.100.127
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 36.100.127
Banka Kredileri
0 36.100.127
Ticari Borçlar
34.273.356 26.374.740
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 719.929 1.659.578
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 33.553.427 24.715.162
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 2.665.718 2.281.800
Diğer Borçlar
35.162.157 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
35.162.157 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15.170.420 288.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 15.170.420 288.894
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 5.557.606 3.923.256
Kısa Vadeli Karşılıklar
731.055 461.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
425.749 371.917
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 305.306 89.882
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
975.581 112.908
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
975.581 112.908
ARA TOPLAM
94.535.893 69.543.524
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
94.535.893 69.543.524
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
8.912.979 8.200.317
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 8.912.979 8.200.317
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.912.979 8.200.317
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
103.448.872 77.743.841
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
145.722.234 162.330.315
Ödenmiş Sermaye
14 52.500.000 52.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 32.414.361 32.414.361
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.734.252 -3.525.802
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.734.252 -3.525.802
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.734.252 -3.525.802
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 22.690.243 17.126.792
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22.357.110 19.349.743
Net Dönem Karı veya Zararı
19.494.772 44.465.221
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
145.722.234 162.330.315
TOPLAM KAYNAKLAR
249.171.106 240.074.156


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
85.715.294 94.600.323
Satışların Maliyeti
-65.571.966 -83.904.491
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.143.328 10.695.832
BRÜT KAR (ZARAR)
20.143.328 10.695.832
Genel Yönetim Giderleri
-2.769.592 -2.894.669
Pazarlama Giderleri
-2.029.711 -2.055.717
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-31.601 -24.391
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22.780.819 9.656.099
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-9.803.124 -5.994.928
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.290.119 9.382.226
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 25.635
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
92.302 48.568
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
28.382.421 9.456.429
Finansman Gelirleri
15 0 1.198.419
Finansman Giderleri
15 -3.376.485 -1.847.515
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
25.005.936 8.807.333
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.511.164 -2.098.328
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -5.651.707 -2.162.637
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 140.543 64.309
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.494.772 6.709.005
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.494.772 6.709.005
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
19.494.772 6.709.005
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 1Kr Nominal Değerli 1 Adet Pay Başına Kazanç 17 0,00371329 0,00127791
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-208.450 28.910
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-208.450 28.910
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-208.450 28.910
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-208.450 28.910
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.286.322 6.737.915
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
19.286.322 6.737.915http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842764


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4254 Değişim: 0,07%
Düşük 8,4118 13.05.2021 Yüksek 8,4461
Açılış: 8,4194
10,1647 Değişim: -0,10%
Düşük 10,1536 13.05.2021 Yüksek 10,1888
Açılış: 10,1746
492,16 Değişim: 0,13%
Düşük 491,15 13.05.2021 Yüksek 492,69
Açılış: 491,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.