KAP ***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

26.02.2020 - 18:43
KAP ***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -2.056.708 8.421.546 9.629.078 27.282.393 128.190.670 128.190.670
Transferler
27.282.393 -27.282.393 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-720.307 47.335.408 46.615.101 46.615.101
Dönem Karı (Zararı)
47.335.408 47.335.408 47.335.408
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-720.307 -720.307 -720.307
Kar Payları
5.e 3.509.860 -27.282.393 0 -23.772.533 -23.772.533
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -2.777.015 11.931.406 9.629.078 47.335.408 151.033.238 151.033.238
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -2.777.015 11.931.406 9.629.078 47.335.408 151.033.238 151.033.238
Transferler
47.335.408 -47.335.408 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-748.787 44.465.221 43.716.434 43.716.434
Dönem Karı (Zararı)
44.465.221 44.465.221 44.465.221
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-748.787
Kar Payları
5.e 5.195.386 -37.614.743 -32.419.357 -32.419.357
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -3.525.802 17.126.792 19.349.743 44.465.221 162.330.315 162.330.315


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
55.979.431 10.024.563
Dönem Karı (Zararı)
44.465.221 47.335.408
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
44.465.221 47.335.408
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.734.657 10.481.110
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 5.347.039 6.374.204
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
88.149 -30.490
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 88.149 -30.490
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.461.072 1.190.833
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.461.072 1.190.833
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.576.028 -1.008.982
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -1.435.677 -2.155.132
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 4.011.705 1.146.150
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-11.101.644 -8.622.021
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -151.602 -336.817
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 12.541.250 13.578.697
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-25.635 -664.314
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-25.635 -664.314
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
11.265.807 -32.117.334
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.421.641 -4.147.414
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 0 2.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.421.641 -4.149.536
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-210.807 18.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-210.807 18.122
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
28.269.425 -24.822.670
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-200.083 383.566
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.941.949 590.655
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 160.369 383.283
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.102.318 207.372
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 53.622 444.300
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 -5.628.133 4.216.491
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.345.373 -8.800.384
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
8.474.849 -8.944.120
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-129.476 143.736
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
66.465.685 25.699.184
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -884.296 -647.177
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -9.601.958 -15.027.444
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-296.851 -3.535.936
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.636 710.779
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.755.675 -7.523.538
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.726.646 -7.417.115
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -29.029 -106.423
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 868.864
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 868.864
Alınan Faiz
1.433.188 2.407.959
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.862.261 -24.024.867
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
76.167.288 0
Kredilerden Nakit Girişleri
76.167.288 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-69.976.890 1.656.687
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-69.976.890 1.656.687
Ödenen Temettüler
-32.419.357 -23.772.533
Ödenen Faiz
-2.633.302 -1.909.021
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.820.319 -17.536.240
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
11.696.689 16.461.768
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 38.517.008 -1.074.472
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 64.201.325 65.275.797
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 102.718.333 64.201.325


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 102.822.901 64.303.404
Ticari Alacaklar
55.943.025 35.417.261
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 55.943.025 35.417.261
Diğer Alacaklar
318.080 107.273
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
318.080 107.273
Stoklar
7 36.697.463 65.055.037
Peşin Ödenmiş Giderler
1.922.864 1.722.781
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 1.647.832 1.493.781
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 275.032 229.000
Diğer Dönen Varlıklar
13.909.637 22.364.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 13.909.637 22.364.047
ARA TOPLAM
211.613.970 188.969.803
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
211.613.970 188.969.803
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 1.000.695 849.093
Maddi Duran Varlıklar
9 25.040.432 30.074.050
Arazi ve Arsalar
2.906.021 2.906.021
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
685.900 676.366
Binalar
2.780.714 3.006.392
Tesis, Makine ve Cihazlar
15.720.045 18.682.461
Taşıtlar
1.152.485 1.459.661
Mobilya ve Demirbaşlar
1.487.135 1.518.229
Yapılmakta Olan Yatırımlar
308.132 1.824.920
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 1.632.832 190.578
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.632.832 190.578
Peşin Ödenmiş Giderler
117.455 137.894
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 3.016 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 114.439 137.894
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 668.772 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
28.460.186 31.251.615
TOPLAM VARLIKLAR
240.074.156 220.221.418
KAYNAKLAR 36.100.127 4.137
Banka Kredileri
36.100.127 4.137
Diğer Finansal Yükümlülükler
11 0 24.831.593
Ticari Borçlar
26.374.740 28.423.642
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 1.659.578 1.499.209
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 24.715.162 26.924.433
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 2.281.800 2.228.178
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
288.894 5.917.027
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 288.894 5.917.027
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 3.923.256 289.739
Kısa Vadeli Karşılıklar
461.799 402.326
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 371.917 313.373
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 89.882 88.953
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
112.908 191.329
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
112.908 191.329
ARA TOPLAM
69.543.524 62.287.971
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
69.543.524 62.287.971
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
8.200.317 6.687.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 8.200.317 6.687.559
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 0 212.650
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.200.317 6.900.209
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
77.743.841 69.188.180
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
162.330.315 151.033.238
Ödenmiş Sermaye
16 52.500.000 52.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 32.414.361 32.414.361
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.525.802 -2.777.015
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.525.802 -2.777.015
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.525.802 -2.777.015
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 17.126.792 11.931.406
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19.349.743 9.629.078
Net Dönem Karı veya Zararı
44.465.221 47.335.408
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
162.330.315 151.033.238
TOPLAM KAYNAKLAR
240.074.156 220.221.418


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 388.273.224 352.927.369
Satışların Maliyeti
17 -319.118.120 -286.605.106
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
69.155.104 66.322.263
BRÜT KAR (ZARAR)
69.155.104 66.322.263
Genel Yönetim Giderleri
18 -9.534.483 -7.591.144
Pazarlama Giderleri
18 -8.564.711 -7.255.675
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-109.426 -95.039
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 33.052.786 55.129.578
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -19.703.747 -30.665.757
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
64.295.523 75.844.226
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25.635 664.313
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 151.602 336.817
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
64.472.760 76.845.356
Finansman Gelirleri
20 2.813.230 9.057.300
Finansman Giderleri
20 -10.279.519 -24.988.551
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
57.006.471 60.914.105
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.541.250 -13.578.697
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -13.235.475 -13.388.334
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 694.225 -190.363
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
44.465.221 47.335.408
DÖNEM KARI (ZARARI)
44.465.221 47.335.408
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
44.465.221 47.335.408
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 1 Adet Pay Başına Kazanç 22 0,00846957 0,00901627
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-748.787 -720.307
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-935.984 -900.384
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
187.197 180.077
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 187.197 180.077
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-748.787 -720.307
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
43.716.434 46.615.101
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
43.716.434 46.615.101http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821830


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.510 Değişim: 1,15% Hacim : 12.106 Mio.TL Son veri saati : 14:31
Düşük 1.501 26.10.2021 Yüksek 1.511
Açılış: 1.501
9,4321 Değişim: -1,59%
Düşük 9,4039 26.10.2021 Yüksek 9,6255
Açılış: 9,5845
10,9693 Değişim: -1,51%
Düşük 10,9330 26.10.2021 Yüksek 11,1800
Açılış: 11,1372
546,82 Değişim: -1,82%
Düşük 545,45 26.10.2021 Yüksek 558,53
Açılış: 556,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.