KAP ***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2018 - 18:22
KAP ***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -2.222.994 5.296.522 8.911.882 26.454.866 123.354.637 123.354.637
Transferler
26.454.866 -26.454.866 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.175 0 12.551.044 12.553.219 12.553.219
Dönem Karı (Zararı)
12.551.044 12.551.044 12.551.044
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.175 2.175 2.175
Kar Payları
4.f 3.125.024 -25.737.670 0 -22.612.646 -22.612.646
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -2.220.819 8.421.546 9.629.078 12.551.044 113.295.210 113.295.210
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -2.056.708 8.421.546 9.629.078 27.282.393 128.190.670 128.190.670
Transferler
27.282.393 -27.282.393 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-324.181 18.679.431 18.355.250 18.355.250
Dönem Karı (Zararı)
18.679.431 18.679.431 18.679.431
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-324.181 -324.181 -324.181
Kar Payları
4.f 3.509.860 -27.282.393 -23.772.533 -23.772.533
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -2.380.889 11.931.406 9.629.078 18.679.431 122.773.387 122.773.387


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-46.618.248 -17.807.037
Dönem Karı (Zararı)
18.679.431 12.551.044
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18.679.431 12.551.044
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.131.340 6.292.815
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.074.672 3.041.061
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-7.811 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -7.811 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
611.146 614.958
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
611.146 614.958
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-25.465 -684.456
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.099.533 -1.057.269
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
713.106 372.813
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-114.218 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
475.180 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-3.750.339 247.684
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-57.736 48.729
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 5.514.815 3.227.997
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-227.942 -203.158
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-227.942 -203.158
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-66.137.085 -30.866.428
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-44.265.065 -24.130.040
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 2.122 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-44.267.187 -24.130.040
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.231 1.336.410
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.231 1.336.410
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-18.852.539 -11.730.362
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
767.629 452.620
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.256.592 687.216
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -1.104.816 -832.420
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.361.408 1.519.636
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 287.632 233.596
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
7 -1.462.258 1.705.444
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.858.845 578.688
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.142.734 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
283.889 578.688
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-42.326.314 -12.022.569
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-478.000 -257.333
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.813.934 -5.527.135
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.526.579 -920.393
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
249.014 203.158
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.980.800 -2.995.622
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -5.963.628 -2.983.404
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.172 -12.218
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
956.031 901.567
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
956.031 901.567
Alınan Faiz
1.249.176 970.504
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.496.435 -22.929.198
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
33.181.241 -163.690
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
33.181.241 -163.690
Ödenen Temettüler
-23.772.533 -22.612.646
Ödenen Faiz
87.727 -152.862
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-40.648.392 -41.656.628
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.889.504 -47.110
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 -35.758.888 -41.703.738
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
65.275.797 67.768.102
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.516.909 26.064.364


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 29.533.178 65.441.709
Ticari Alacaklar
81.089.593 24.559.238
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 0 2.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 81.089.593 24.557.116
Diğer Alacaklar
135.626 125.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
135.626 125.395
Stoklar
6 59.062.227 40.201.877
Peşin Ödenmiş Giderler
866.827 1.852.031
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 565.973 1.130.159
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 300.854 721.872
Diğer Dönen Varlıklar
18.509.147 13.272.202
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 18.509.147 13.272.202
ARA TOPLAM
189.196.598 145.452.452
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
189.196.598 145.452.452
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
570.012 512.276
Maddi Duran Varlıklar
8 31.912.919 29.015.437
Arazi ve Arsalar
2.906.021 2.906.021
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
714.246 742.539
Binalar
3.111.566 3.288.358
Tesis, Makine ve Cihazlar
21.157.004 19.764.692
Taşıtlar
1.418.543 714.729
Mobilya ve Demirbaşlar
1.359.271 1.202.071
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.246.268 397.027
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
133.895 146.322
Peşin Ödenmiş Giderler
522.618 1.261.074
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 522.618 1.261.074
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
33.139.444 30.935.109
TOPLAM VARLIKLAR
222.336.042 176.387.561
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 56.528.709 19.237.281
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
56.528.709 19.237.281
Banka Kredileri
56.528.709 19.237.281
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 0 2.263.140
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 2.263.140
Banka Kredileri
0 2.263.140
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 10.472.507 2.053.121
Ticari Borçlar
19.759.065 13.334.288
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 11.110 1.115.926
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 19.747.955 12.218.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 2.071.510 1.783.878
Ertelenmiş Gelirler
238.278 1.700.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
7 238.278 1.700.536
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 3.730.494 1.928.849
Kısa Vadeli Karşılıklar
561.230 361.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 472.277 245.822
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 88.953 116.115
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
398.417 87.978
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
398.417 87.978
ARA TOPLAM
93.760.210 42.751.008
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
93.760.210 42.751.008
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
5.781.891 5.243.519
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 5.781.891 5.243.519
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 20.554 202.364
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.802.445 5.445.883
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
99.562.655 48.196.891
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
122.773.387 128.190.670
Ödenmiş Sermaye
13 52.500.000 52.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 32.414.361 32.414.361
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.380.889 -2.056.708
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.380.889 -2.056.708
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.380.889 -2.056.708
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 11.931.406 8.421.546
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9.629.078 9.629.078
Net Dönem Karı veya Zararı
18.679.431 27.282.393
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
122.773.387 128.190.670
TOPLAM KAYNAKLAR
222.336.042 176.387.561


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
152.451.511 113.506.708 83.629.867 63.994.760
Satışların Maliyeti
-127.404.118 -93.457.817 -65.235.431 -54.553.053
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.047.393 20.048.891 18.394.436 9.441.707
BRÜT KAR (ZARAR)
25.047.393 20.048.891 18.394.436 9.441.707
Genel Yönetim Giderleri
16 -3.161.149 -2.782.105 -1.737.870 -1.568.685
Pazarlama Giderleri
-3.238.130 -2.938.461 -1.561.739 -1.714.021
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-41.453 -41.761 -21.190 -22.542
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21.108.259 11.641.331 14.535.730 1.590.542
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.488.038 -9.763.738 -5.510.332 -2.764.499
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.226.882 16.164.157 24.099.035 4.962.502
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
227.942 203.158 10.120 203.158
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
57.736 -48.729 42.196 -53.278
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
32.512.560 16.318.586 24.151.351 5.112.382
Finansman Gelirleri
14 367.500 2.309.060 367.500 795.020
Finansman Giderleri
14 -8.685.814 -2.848.605 -7.397.037 -277.254
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24.194.246 15.779.041 17.121.814 5.630.148
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.514.815 -3.227.997 -3.840.708 -1.185.725
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -5.615.579 -3.580.918 -3.821.144 -1.312.098
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 100.764 352.921 -19.564 126.373
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.679.431 12.551.044 13.281.106 4.444.423
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.679.431 12.551.044 13.281.106 4.444.423
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18.679.431 12.551.044 13.281.106 4.444.423
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 1Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç 0,35579869 0,23906750 0,25297345 0,08465568
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-324.181 2.175 -95.497 -81.560
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-324.181 2.175 -95.497 -81.560
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-324.181 2.175 -95.497 -81.560
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.355.250 12.553.219 13.185.609 4.362.863
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18.355.250 12.553.219 13.185.609 4.362.863http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701563


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.536 Değişim: -0,27% Hacim : 31.936 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.517 26.01.2021 Yüksek 1.549
Açılış: 1.538
7,3498 Değişim: 0,08%
Düşük 7,3418 27.01.2021 Yüksek 7,3524
Açılış: 7,3439
8,9409 Değişim: 0,03%
Düşük 8,9312 27.01.2021 Yüksek 8,9437
Açılış: 8,9383
437,54 Değişim: 0,10%
Düşük 436,91 27.01.2021 Yüksek 437,69
Açılış: 437,11
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.